Hvis man vælger revision fra

Hvad sker der, hvis du vælger revision fra?

Før 2006 skulle alle selskabers revideres, altså den “helt store tur” med regnskabet, uanset størrelse. Nu er der i flere omgange kommet lempelser, så små selskaber kan fravælge revision. Det kan spare både tid og penge. Men, det  behøver ikke begtyde man skal vælge revisor fra!  Revisorerne har nemlig også andre varer på hylderne.

Hjælp til selve regnskabet

Selvom regnskabet ikke bliver revideret, skal man jo stadig lave et regnskab og en selvangivelse. Mange virksomheder vælger derfor i praksis at lade revisor hjælpe med til at lave regnskabet og selskabets selvangivelse. Så er man sikker på, at der har været en fagmand inde over med den nyeste opdaterede viden.

Ligesom de fleste af os godt kan røre lidt mørtel sammen og lægge en enkelt mursten eller to, hvis det skulle være, men skal man have lavet et ordentligt hus, så tilkalder vi en professionel murer. På samme måde, sikrer revisoren for at regnskabet fagligt er i orden og at man ikke snyder det offentlige, banken eller sig selv.

Hvad betyder revisors underskrift

Så er der det med revisors erklæring, eller revisors påtegning, hvor revisor udtaler sig om regnskabet og bekræfte at regnskabet er OK, med en eller anden grad af sikkerhed. Der er i hovedtræk fire typer af erklæringer, som man kan få på sit regnskab. Det er: Revision, Udvidet gennemgang, Review (gennemgang) og Assistance. Review og assistance kræver at man vælger revision fra.

Det kan være fornuftigt, at få revisors erklæring på regnskabet. Navnlig, hvis det skal indsendes til banken eller bruges af forretningsforbindelser, for så er der en vis tryghed for at tallene er i orden. Også på selvangivelsen skal man sætte kryds for, om der har været revisor med til at lave regnskabet eller ej. Også bare det, at regnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen gør, at mange virksomheder gerne vil have en erklæring på regnskabet.

Hvem kan vælge revision fra?

Erhvervsstyrelsen har sat nogle beløbsgrænser, som man skal holde sig under. Det hedder at man ikke må overskride to af grænserne i to på hinanden følgende år. D.v.s. at man må gerne overskride en af grænserne i flere år og hvert eneste år, men ikke to. Grænserne er:

Samlet balance kr. 4 mio., nettoomsætning kr. 8 mio. og antal ansatte: 12 personer.

Man kan altså godt omsætte for 10 mio. hvert år, blot man er under på de to andre grænser. Så undgår  man stadig krav om revision.

Det gælder, uanset om det er holdingselskaber eller almindelige driftselskaber.

Hvordan skal man fravælge revision

Hvis man vælger revision fra, skal det gøres det på en ordinær generalforsamling. Hvis man f.eks. på generalforsamlingen i 2014 har fravalgt revision for næste regnskabsår, så slipper man for revision i 2015. Det skal stå i regnskabet. Hvis ikke man har gjort det, kan man ikke lade være med revision i 2015, bare fordi man får lyst.

Jeg ser fra tid til anden i regnskaber, at der står “Årsregnskabet for det indeværende regnskabsår, opfylder betingelserne for fravalg af revision,” men hvor man ikke har fravalgt revision året før. Den går altså ikke. Man vælger revision fra, men ikke gjort det på den rigtige måde og så klapper fælden alligevel: Regnskabet skal revidieres.

Typisk vil man i regnskabet skrive: “Selskabet opfylder efter ledelsens vurdering vilkårene for fravalg af revision og indstiller til generalforsamlingen at revision fra vælges for det kommende regnskabsår.”

Er der tale om et nystiftet selskab, skal det stå i stiftelsesdokumentet, at man vælger revision fra og regnskaberne ikke skal revideres, ellers klapper fælden. Husk til sidst også at slette eventuel paragraf i selskabets vedtægter omkring revision, for vedtægterne gælder jo også for selskabet og står der revision i vedtægterne, så klapper fælden også her.

Og prisen

De fleste revisorer, også på mit kontor, arbejder efter medgået tid. Derfor er revision dyrere end f.eks. “review” eller “assistance” fordi der simpelthen bruges flere timer på arbejdet. For mange små selskaber kan man udmærket undlade revision og spare lidt på revisorregningen på den måde.

Men, der kan også være situationer, f.eks. hvis banken ønsker det, hvor revision er det rigtige valg, simpelthen for at være sikker på at både vi selv, men også de der skal bruge regnskabet, stoler på tallene.

 

No comments yet.

Skriv et svar