Indberette årsregnskab, hvornår er det nu?

Indberette årsregnskab: Har du et kapitalselskab  (A/S, ApS, IVS) er der to vigtige tidsfrister: 1. Fristen for at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og 2. Fristen for at indsende selvangivelse til SKAT.

Den vigtigste først:

Indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette årsregnskab for selskabet er 5 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 31. maj.  De 5 måneder skal tages bogstaveligt. Med mindre man er et rigtigt stort selskab i regnskabsklasse D, så er fristen nemlig 4 måneder.

I gamle dage kunne man diskutere om fristen var overholdt, hvis regnskabet “kom med morgenposten” den 1. juni. Nu skal alt indberettes digitalt og det vil sige, at indberetter man årsregnskab den 31. maj om aftenen er det OK. Næste dag er det for sent.

Kommer man for sent, får du en reminder i eboks og det koster bøder.

Når man det ikke, risikerer man at selskabet kommer under tvangsopløsning. Det er en besværlig affære, som jeg har skrevet om tidligere.

calculator-820330__180

Regnskabstid er taltid

Selskabsform er ligegyldig

Jamen, “min lille IVS skal da ikke også indsende årsregnskab,” bliver jeg fra tid til anden spurgt. Underforstået: Selskabet er så lille, at det kan da ikke betyde noget. Svaret er: Jo det kan. Alle selskaber skal indsende årsregnskab, så uanset man er meget stor eller meget lille, så skal man indsende et regnskab.

Omfanget af regnskabet ændrer sig, alt efter selskabets størrelse, men ikke pligten og der gives ikke dispensation fordi man ikke troede, der skulle indberettes et regnskab. Imidlertid er der ingen regler uden undtagelse og f.eks. s.m.b.a.´er under en vis størrelse skal ikke indsende regnskab, men det er en helt anden sag og ikke emnet for dette indlæg.

Indsende selvangivelse

Så er der den anden frist: Selvangivelse. Nu har du indberettet årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og så skal du indsende selvangivelse til SKAT. Her er fristen 6 måneder, så man har altså en måneds tid mere til at indsende selvangivelse. I praksis så laver man jo ofte begge ting samtidigt.

Selvangivelsen skal indberettes i SKATs system, så det er også digitalt.

Overholder man ikke den frist, så falder der dagbøder på kr. 500 pr dag, indtil selvangivelsen er indberettet, dog maks. kr. 5.000. Det er, hvad man kan kalde ærgerlige penge.

Der er derfor al mulig grund til at skrive de vigtige datoer op i kalenderen – og gå i gang med arbejdet i god tid før fristens udøb.

No comments yet.

Skriv et svar