Velkommen hos Revsbæk Revision

Hos Revsbæk Revision bliver du kunde hos et mindre revisionskontor, hvor personlig betjening er en selvfølgelighed.

Hos os forsøger vi at rådgive dig så godt som muligt, uanset om du kommer med et selskabsregnskab, et forældrekøb, er selvstændig eller har helt andre ting vi skal se på.

Vi er aldrig længere væk end en mail eller et telefonopkald.

Historie og kompetencer 

Revisionskontoret er etableret 1993 af Søren Revsbæk, der samme år fik registrering som registreret revisor. Efter et uddannelsesforløb 2014-2015 og  eksaminer i efteråret 2015 er titlen skiftet ud med statsautoriseret revisor og kontoret er derfor nu et statsautoriseret revisionskontor.

Firmaet er i perioden vokset fra 1 til 5 medarbejdere, primært ved organisk vækst og anbefaling efter mund-til-mund metoden. Vi er en statsautoriseret revisor, to revisorer og to elever.

Hos Revsbæk Revision prøver vi altid at tager udgangspunkt i, hvad der er behov for, hos hver enkelt kunde. Så du ikke får for lidt, men heller ikke betaler for noget, der ikke er brug for.

Hvad kan vi som revisorer

Vi udfører revision og review både for selskaber og personlige virksomheder.

Vi klarer regnskabet og selvangivelsen for personlige virksomheder.

Vi opstiller årsregnskabet (årsrapporten) når gælder det selskaber og indberetter til Erhvervsstyrelsen og alt vedrørende selskabets selvangivelse, udbytteindberetning m.v.

Vi udfører også skatterådgivning, hjælper med budgetlægning, styrer lønninger. Vi kan også klare bogføringen og momsregnskabet.

Hvilke brancher kender vi 

Revisorkontoret erfaring fra mange brancher f.eks. design, arkitektvirksomhed, psykologer, IT,  håndværk, rejsebureau, advokater, dyrlæger, kommunikation, alternative behandlere, foreninger, vognmænd, konsulenter, mindre butikker, grossistvirksomheder, mekanikere m.v. Vi kender lidt til det meste.

Vi har desuden hjulpet en række iværksættere gennem tiden og har også tid til den lille virksomhed som gerne vil vokse.

Desuden har vi en række kunder som  udlejer lejligheder, typisk forældrekøb, hvor vi laver laver det årlige regnskab og selvangivelse med virksomhedsordning og indberetter selvangivelsen.

Hovedparten af vores kunder bor i hovedstadsområdet eller lokalt omkring Næstved.

I dag, hvor den meste kommunikation sker elektronisk, betyder afstanden mindre. Nogle kunder ser vi ofte, andre kun med års mellemrum, fordi det hele klares via mail og dropbox. Vi indretter os fleksibelt, efter hvad der passer bedst for dig.

Medarbejderne

Søren Revsbæk, Statsautoriseret revisor (Wikipedia artikel)

Søren er kontorets indehaver er født i 1968, fik HD i 1991 og blev registreret revisor i 1993 og statsautoriseret revisor i 2015. Har siden 1993 drevet kontor under navnet Revsbæk Revision.

Søren Revsbæk tager oftest selv telefonen når klienter ringer, og tager sig af de overordnede spørgsmål om revision, regnskab, skat og moms.

Søren er desuden underviser på Regnskabsskolen.dk samt medlem af selskabets bestyrelse og medforfatter til bogen om fradrag samt skrevet bogen om skat for selvstændige og medforfatter på bogen om Årsafslutning i bogholderiet.

Søren bor i Næstved by og bruger en del af sin fritid i Næstved Byråd. Som led i sit politiske virke har han en politisk blog.

Nina Winsløw

Nina har afsluttet sit elevforløb medio marts 2015 og er nu revisor og igang med at læse HD. Nina har foretaget et karriereskifte fra klinikassistent til revisor.

Nina beskæftiger sig i sagens natur med alle opgaver på kontoret, derunder bogføring, regnskab, review- og revisionsopgaver.

Marianne Rosenbeck

Marianne er merkonom i regnskabsvæsen og har mange års erfaring med bogføring og regnskab fra det private erhvervsliv.

Marianne beskæftiger sig primært med moms, bogføring samt regnskabs- og reviewopgaver.

 

Siamand Suleiman

Siamand har været her siden efteråret 2015, først i praktik og nu i ansættelse. Han har en BA i regnskabsvæsen med sig fra universitetet i Damaskus og er nu i gang med at sætte sig ind i dansk lovgivning på regnskabs- og skatteområdet. Siamand varetager bogføring, afstemninger og regnskabsopstilling.

Sabine Lenz

Sabine startede på kontoret som revisorelev i januar 2016. Sabine arbejder med bilag, bogføring, regnskabsopstilling og afstemninger foruden uddannelsesforløbet. Sabine har gået på Næstved Gymnasium og EUS i Nykøbing F.

.

Kasper Kyndsberg

Kasper var ansat fra 2001 – marts 2014, hvor Kasper har valgt at starte sit eget rådgivningsfirma. Kasper er der dog stadig tilknyttet kontoret, hvor han dels varetager enkelte kunders sager og hjælper til i spidsbelastninger.

Kasper laver regnskaber, skat, reviewopgaver, baggrundsnotater, bogføring, undervisning af klienter, servicering af computere osv.

Kasper har en HH fra Næstved Handelsskole

Privat bor Kasper i Næstved.

Læs vore Almindelige forretningsbetingelser.