Erklæring: Revision, review, assistance eller?

Hvilken erklæring vil du have på dit regnskab? 

En ting er at opstille et regnskab, men hvilken erklæring skal revisor skrive i regnskabet Vil du have elite smiley eller kan du klare sig med mindre?

Revisors erklæring er et kvalitetsstempel på regnskabet. I erklæringen fortæller jeg som revisor om regnskabet – efter min mening – er retvisende eller om der er fejl og mangler. Det er ligesom en smiley i butikken, som i princippet kan være superglad, nogenlunde glad eller slet ikke glad.

Revisors kvalitetsstempel kan fås fire kvaliteter: Revision, udvidet gennemgang, review (gennemgang) eller regnskabsmæssig assistance (opstilling af regnskab).

Erklæring om revision

Revision er den fineste ydelse. I revision laver revisor grunde kontrolarbejder på regnskabet. I erklæringen skriver vi at regnskabet er retvisende – altså at vi mener det er OK. Eller, man skriver, hvorfor regnskabet ikke er retvisende. Man siger generelt at hvis der har været revision på et regnskab så er der 95-96% sikkerhed for at det er retvisende. Det er høj sikkerhed for at tallene er i orden. Det praktiske arbejde er naturligvis også mest omfattende. Vi har f.eks. ca. 250 checkspørgsmål vi skal i gennem i en revisionssag. Til gengæld kan alle de, som læser regnskabet være trygge når de læser tallene.

I gamle dage skulle selskaber lovpligtigt have revision, men siden 2006 har mindre selskaber kunnet fravælge revision.

Erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang er det nyeste produkt revisor har på hylden, da reglerne om udvidet gennemgang kun er fra december 2012. Udvidet gennemgang er i princippet et review (se nedenfor) + lidt flere kontroller, f.eks. kontrol af tingbogsoplysninger og typisk tæt kontrol af debitorer.

Revisor skriver i erklæringen om regnskabet er retvisende, men jo altså også at der er tale om udvidet gennemgang og ikke en fuld revision. Udvidet gennemgang kan vælges, hvor man gerne vil være lidt mere sikker, end ved review. Om det får den store værdi i praksis er ikke til at sige.

Erklæring om review

Review (gennemgang) er hurtigere og knap så grundig. I erklæringen i regnskabet skriver revisor at der “ikke er fundet væsentlige fejl.” Du kan regne med, at regnskabet i hovedsagen er OK. Og hvis ikke, så kan det fejlene jo rettes inden man slutter regnskabet, eller revisor skriver under. Mange selskaber og selvstændige kan udmærket klare sig med et review. De der læser regnskabet får ikke den glade smiley, men kan være rimeligt trygge ved tallene.

Et review sikrer at de store og vigtige fejl og mangler, der betyder noget for regnskabet bliver fundet (og typisk rettet), medens mindre bogføringsfejl ikke nødvendigvis rettes. Til gengæld har vi ca. 100 checkpunkter mindre end i revision og så går det jo lidt hurtigere.

Revision og review er virksomhedens signal til omverdenen (banker, forretningsforbindelser, aktionærer og SKAT) om, at der styr på regnskabet.

Erklæring om regnskabsmæssig assistance

Hvis ikke man vil have hverken revision eller review, så har vi som revisorer også en sidste vare på hylden: Regnskabsmæssig assistance. Det betyder at revisor opstiller regnskabet som det skal opstilles jf. lovens krav. Vi sørger for, at der er talt rigtigt sammen. Men, vi kontrollerer ikke noget og det skal tages bogstaveligt: Regnskabet kan altså være rygende fuldt af fejl som i yderste konsekvens kan koste dyrt for virksomheden, men det er prisen for, at man ikke vælger revision eller review.

Er det så noget værd? Ja, for hvis vi ser noget som ligner en fejl, så fortæller vi det til virksomheden så det kan blive rettet. Regnskabet bliver trods alt set igennem af en professionel. Men, noget OK på at regnskabet er i orden giver vi ikke.

Til gengæld er det hurtigere og billigere og revisor står inde for at opstillingen og sammentællinger/beregninger i selve opstillingen er sket som den skal.

En del virksomheder kan udmærket nøjes med assistance med regnskabsopstilling. Enten fordi et regnskab er meget let gennemskueligt og der ikke er så meget som kan gå galt. Eller fordi det er grundigt afstemt hos bogholderen. Man er sikker på tallene og har bare har brug for hjælp til at få lavet selve skabelonen for regnskabet eller en beregning i opstillingen. Det er også fint nok.

Hvornår skal man vælge hvad?

Skal du bruge regnskabet til bank/kreditinstitutter så er revision eller review normalt at foretrække, for af få en sikkerhed om regnskabet. Er man flere ejere af et selskab eller et I/S, kan revision/review være at foretrække, så alle ejere er sikre på at det går rigtigt til.

Vil man bare gerne være sikker på, at regnskabet i rimelig god stand og det der oplyses til SKAT er korrekt, så er review en god mulighed.

Er man tryg ved bogføringen, måske fordi revisor har lavet den eller man selv har styr på det, så kan assistance være alt rigeligt. Ofte kombineret med at revisor også hjælper med at få selvangivelsen på plads.

Man skal stadig lave regnskab og selvangivelse.

Uanset om selskabet får revision, review, assistance eller slet ikke bruger revisor, skal selskabet  stadig lave et årsregnskab og det skal følge årsregnskabsloven. Derudover skal man lave en selvangivelse (et skatteregnskab/skattebilag) som følger skattelovgivningen. Der ligger altså en nogle timers arbejde for revisor, uanset om man så får revision eller review oveni.

Kan en dygtig bogholder så ikke bare lave regnskabet? Måske, måske ikke. Jeg kender nogle der kan og nogle der ikke kan. Går man til revisor er man som udgangspunkt sikker på, at der er styr på lovgivningen – også når den ændres – og man ikke bare gør “som vi gjorde sidste år” eller “som den gamle revisor gjorde for nogle år siden.” Der kan være sket meget i mellemtiden for Folketinget sover ikke.

For folk som driver enkeltmandsvirksomhed eller i et I/S, gælder de samme muligheder for revision, udvidet gennemgang, review eller assistance.

Krydset på selvangivelsen

Uanset hvad man vælger, skal der stadig afkrydses på selvangivelsen om der har været revisor med til at lave regnskab og hvilken påtegning revisor har givet regnskabet og man skal oplyse om revisor har været med at beregne den skattepligtige indkomst.

Mere viden

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har skrevet lidt om de forskellige muligheder her og noget om hvordan man kan give sit regnskab en højere kvalitet.

No comments yet.

Skriv et svar