Revisionsprotokollen forsvinder

Der var engang…

Sådan begynder de fleste gamle eventyr og mange af dem har en lykkelig slutning, når først vi har været så grueligt meget igennem. Sådan er det også når revisionsprotokollen forsvinder…eller gør den?

Snart kan vi som revisorer sige: Der var engang, da man skulle føre revisionsprotokol, når et selskabs regnskab blev revideret, men det skal man snart ikke mere. Efter 17. juni 2016 ophæves kravet om at revisor skal føre en revisionsprotokol forsvinder. Undtaget er PIE-virksomheder som er virksomheder af særlig offentlig interesse, f.eks. børsnoterede selskaber.

Så i praksis betyder det, at langt langt de fleste danske selskaber, slipper for revisionsprotokollen.

Hvad er en revisionsprotokol?

Revisionsprotokollen er en særlig dansk opfindelse som går ud på, at revisoren skriver direkte til selskabets ledelse (her tænkes på en bestyrelse), om det som revisor har gjort i sin revision, og navnlig: Hvad man har fundet af ting der er problematiske eller forkerte. Formålet er, at revisor taler direkte til den øverste ledelse, uden at direktionen kan blande sig – og revisor får protokollen retur med bestyrelsens underskrift på, at de har set det.

På den måde kan revisor både skrive direkte til bestyrelsen og være sikker på, at kritiske bemærkninger er set af bestyrelsen. En stærk direktion kan på den måde ikke styre, hvad revisor fortæller bestyrelsen.

Virker det så i praksis? Ja, det gør det. F.eks. hvis revisor mener at virksomheden har økonomiske problemer, så får bestyrelsen det tydeligt at vide, selvom en direktion måske gerne vil pynte lidt på tallene.

På den anden side, har protokollerne også være til arbejdsmæssigt besvær. Navnlig for alle de små selskaber, hvor der jo ikke har været noget at skrive om. Så skal man lave en standardprotokol, som ledelsen skal læse og det tager jo tid (og koster penge) altsammen.

Så, på den måde er det godt protokolkravet er ophævet.

Men, det kræver til gengæld, navnlig i de lidt større virksomheder, at både revisor og bestyrelse giver hinanden håndslag på, at udveksle nødvendige informationer. Nu skal det så bare ske på en anden måde – eller man kan fortsætte med at lave en protokol.

Revisionsprotokollen forsvinder efter 17. juni 2016

På en måde er det trist at revisionsprotokollen forsvinder, for der ligger en god sikkerhed i at der er en revisionsprotokol. En ordentlighed, som forsvinder. Ikke at protokollen behøver være på særligt grønt papir med vandværke, som i gamle dage selvom det da var hyggeligt nok.

Men, når man som revisor var færdig med protokollen, så var jeg sikker på, at alle vidste alt om det jeg mente var relevant om regnskabet og virksomhedens økonomiske liv.

 

Revisionsprotokollen forsvinder alligevel ikke efter 17. juni 2016

På den anden side, så forsvinder protokollen nok ikke helt og ikke kun for de store virksomheder. Vi har som revisorer jo stadig pligt til at informere selskabets ledelse. Der er protokollen jo en praktisk foranstaltning, så helt forsvundet er den nu nok ikke.

No comments yet.

Skriv et svar