Virksomhedsordningen når virksomheden ophører

Hvad gør man med virksomhedsordningen når virksomheden ophører?

I det daglige tænker vi næppe meget over det, men der kommer jo en dag, hvor virksomhedens aktivitet stopper. Måske fordi man helt holder op, eller måske fordi man (eventuelt uventet) sælger sin virksomhed. Mange har i den situation stadig penge opsparet til lav skat i virksomhedsordningen, og hvad så med de penge?

Beskatning ved ophør af virksomhed

Hovedreglen er, at penge opsparet i virksomhedsordningen skal efterbeskattes, når virksomheden stopper. D.v.s. der skal betales skat af opsparet overskud. Har man f.eks. kr. 10.000.000 opsparet vil det med dagens skatteprocenter sige ca. kr. 5.600.000 i skat, minus naturligvis det som er betalt a/conto gennem årene.

Men, pointen er: Der sker fuld beskatning til topskat, af de penge som jo egentligt er opsparet, for at undgå topskatten.

Udsættelse af beskatningen

Beskatningen kan udskydes et år, nemlig til året efter ophørsåret. Stopper man med virksomhed i 2017, så skal beskatningen senest ske i indkomståret 2018, altså med selvangivelsen for 2018. Baggrunden for det er, at det kan jo være man når at starte ny virksomhed i mellemtiden, og så kan man fortsætte med det opsparede overskud.

Det efterlader så spørgsmålet: Hvor lidt virksomhed kan man “nøjes med” at drive? Er det en avisrute? Er det udlejning af en lejlighed? Er det tupperwaresalg? Det bagvedliggende spørgsmål her er: Driver vi virksomheden med gevinst for øje? Eller rettere: Kommer du til at tjene penge på den ny virksomhed.

Skats afgørelser

Vil man fortsætte med virksomhedsordningen, når virksomheden ophører, så skal man etablere ny virksomhed. Landsskatteretten afgjorde tilbage i 2011 en sag, hvor en person købte en ejerlighedsgarage. Altså kun garagen. Den udlejede han derefter for kr. 700 pr. måned til en 3. mand.

Det sagde Landsskatteretten dengang, at det var erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan anvendes. Begrundelsen var,  at der var udsigt til en rentabel drift, d.v.s. overskud på driften indenfor få år. Vedkommende fik derfor lov at fortsætte i virksomhedsordningen (med sit opsparede overskud fra tidligere).

Der findes også afgørelser, hvor myndighederne har sagt nej. Det gælder en afgørelse fra 2014, hvor Landsskatteretten sagde ned til at virksomhedsordningen kan bruges, fordi virksomheden ikke blev anset for erhvervsmæssig. Primært fordi der gennem 3 år konstant var underskud.

Konklusion

Ja, man kan godt nå at starte en ny virksomhed, hvis man ønsker at fortsætte i virksomhedsordningen, efter man har afviklet sin oprindelige virksomhed.

Men, skal skal ikke ske på skrømt. Der skal være alvor bag. Alvor betyder i denne forbindelse, at man har til hensigt at lave overskud på sin ny virksomhed. Måske kun et lille overskud, men der skal være en rentabel drift og det skal ske på almindelige markedsøkonomiske vilkår. Hvis der er tale om udlejning, skal det således være til den pris som en uafhængig 3. mand vil leje f.eks. en bygning til. Man kan ikke bare “leje af sig selv,” om man så må sige.

For erhvervsdrivende med stor opsparing i virksomhedsordningen, kan det derfor godt være en idé at købe f.eks. en lejlighed til udlejning og så afvikle opsparingen over en årrække. I stedet for at tage hele beskatningen med det samme når virksomheden ophører.

No comments yet.

Skriv et svar