Forældrekøb og regnskabet

Få hjælp til regnskabet i forældrekøb

Vi hjælper med regnskab, selvangivelse og indberetning ved forældrekøb så du er sikker på indberetningen til SKAT.

Gennem årene har vi haft mange kunder, der har lavet forældrekøb når børnene skulle studere, typisk i en af de større byer. Når først man har købt lejligheden og et hele er på plads, melder behovet for et forældrekøbsregnskab sig. Samt indberetning til SKAT.

Derfor har vi lavet en pakke til en fornuftig pris, hvor vi laver alt regnskab fra start til slut og sørger for indberetningen til SKAT.

Det gør du:

Du sender til os: Kontoudtog over lejlighedens bankkonto, lejekontrakt, eventuelle andre kvitteringer og oplysninger vi skal have, samt autoriserer os på SKAT til din skattemappe. De fleste sender kontoudtog i pdf. via mail eller dropbox/we transfer m.v.

Det gør vi:

Vi laver den nødvendige bogføring. Opstiller et forældrekøbsregnskab og laver specifikationer til virksomhedsordningen og indberetter til SKAT. Du får regnskabsbilag + den færdige årsopgørelse retur.

Vi laver en erklæring om assistance, d.v.s. SKAT kan se, at der har været en revisor med ved opgørelsen, men vi laver ikke revision (hvilket også vil være “overkill” på det forældrekøb).

Alt det, som ikke har med lejligheden at gøre, f.eks. så som løn, pensioner, befordring, evt. sommerhusudlejning o.s.v. ændrer vi ikke på, med mindre du specifikt gerne vil have vi ser på det.

Prisen:

Prisen for ovenstående er mellem kr. 2.800 – kr. 3.400 incl. moms, alt efter omfanget (regningen kan trækkes fra i udgifterne).

Tidsfristerne:

Tidsmæssigt er fristen for indsendelse af selvangivelsen den  1. juli. Desto tidligere i året vi får oplysningerne, desto tidligere kan vi også lave arbejdet, men generelt passer vi de små opgaver ind i arbejdet, så der normalt er et resultat 4 uger efter vi har fået materialet, eller før.

Mere om forældrekøbsregnskab

Her på siderne har vi skrevet en del om forældrekøb og forældrekøbsregnskab gennem tiden, f.eks. denne artikel om, hvorfor man kan bruge virksomhedsordningen og spare skat på renteudgifterne i forældrekøbet.