Forældrekøb, regnskab og skat

Få hjælp til regnskabet i forældrekøb

Har du en forældrekøbslejlighed, så er du skattemæssigt blevet erhvervsdrivende. Det betyder du skal lave regnskab og huske at selvangive tallene på den udvidede selvangivelse.  Til gengæld er fristen for selvangivelse først den 1. juli 2018.

Vi hjælper med opstilling af regnskab, selvangivelse og indberetning til SKAT, så du er sikker på at tallene er i orden.

Derfor har vi lavet en pakkeløsning, hvor vi laver alt regnskab fra start til slut. Vi sørger også for indberetningen til SKAT. Inclusive om der skal bruges virksomhedsordning for at få størst mulig værdi af renteudgifterne, eller ikke.

Det gør du:

Du sender til os: Kontoudtog over lejlighedens bankkonto, lejekontrakt, eventuelle andre kvitteringer og oplysninger vi skal have. Samt autorisation på SKAT, så vi kan gå ind på  din skattemappe, hente oplysninger og indberette. De fleste sender kontoudtog i pdf. via mail eller dropbox/we transfer m.v.

Det gør vi:

Vi laver den nødvendige bogføring. Opstiller et forældrekøbsregnskab og laver specifikationer til virksomhedsordningen og indberetter til SKAT. Du får regnskabsbilag + den færdige årsopgørelse retur.

Vi laver en erklæring om assistance, d.v.s. SKAT kan se, at der har været en revisor med ved opgørelsen, men vi laver ikke revision (hvilket også vil være “overkill” at gøre på et forældrekøb).

Alt det, som ikke har med lejligheden at gøre, f.eks. så som løn, pensioner, befordring, evt. sommerhusudlejning o.s.v. ændrer vi ikke på, med mindre du specifikt gerne vil have vi ser på det.

Prisen:

Prisen for ovenstående er mellem kr. 3.000 – kr. 3.500 incl. moms, alt efter omfanget (regningen kan trækkes fra).

Tidsfristerne:

Tidsmæssigt er fristen for indsendelse af selvangivelsen den  1. juli. Desto tidligere i året vi får oplysningerne, desto tidligere kan vi også lave arbejdet, men generelt passer vi de små opgaver ind i arbejdet, så der normalt er et resultat 2-3 uger efter vi har fået materialet, eller før.

Er det nødvendigt med en forældrekøbsrevisor

Nej, du behøver ikke at have en forældrekøbsrevisor til at lave regnskabet, men vores gennemsyn, opstilling og indberetning sikrer dig, at alt er beregnet og indberettet korrekt. Vi krydser af på selvangivelsen at der har været en revisor med til at lave materialet, så også SKAT ved det. Og, så står vi naturligvis til rådighed når du har spørgsmål vedrørende dit forældrekøb eller skat i det hele taget.

Mere om forældrekøbsregnskab

Her på siderne har vi skrevet en del om forældrekøb og forældrekøbsregnskab gennem tiden, f.eks. denne artikel om, hvorfor man kan bruge virksomhedsordningen og spare skat på renteudgifterne i forældrekøbet.