Digital indsendelse af årsrapporter vedtaget

Folketinget har efter forholdsvist kort overvejelse indført krav om at årsrapporter for selskaber skal indsendes digitalt. Årsrapporterne for selskaber er i dag allerede digitale og kan ses på www.cvr.dk, men for fremtiden skal de også indsendes digitalt. Om end vi har ønsket os det i mange år, så er de fleste revisorer nok ikke vanvittigt pjattede med metoden, idet staten kræver de bliver indsendt i et særligt XBRL format – en slags xml, hvor alt dataen er kategoriseret fra start.

Det betyder en højere standardisering af regnskaberne, idet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for fremtiden definerer hvad der skal rapporteres i hvilke felter. Og det betyder også at staten både med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men også Skat, vil kunne lave en langt mere effektiv kontrol. Det kan man så synes både positivt og negativt om, for godt nok kan man endelig få fat i nogle af de svindlere som der år efter år får påtegninger med forbehold og supplerende oplysninger om halv- og helkriminelle forhold, men et så effektivt værktøj, hvor man kan analysere på tværs af selskaber og brancher, kan også give bureaukratiet nye ideer til mere regulering, hvilket vi jo ikke nødvendigvis er så pjattede med.

Kravet om digitale årsrapporter træder i kraft for årsrapporter der slutter efter den 31. januar 2012, hvilket vil sige vi først det først får alvor får effekt i 2013, når vi skal til at indberette årsrapporter for 2012. Det er mit indtryk at de fleste, ligesom os, bruger Microsoft Excel til at lave regnskaber i, og det er ikke helt gearet til XBRL. Det nemmeste vil være at regnskaberne nu skal lægges over i nogle programmer der kan lave det færdige produkt, men foruden Erhvervs- og Selskabssyrelsens egen indtastningsløsning findes der ikke mange alternativer. Så derfor er det heldigt at udviklerne får lidt tid til at lave nogle produkter der kan lave det, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen gerne vil have.

Nu er det vedtaget, og så nytter det ikke noget at brokke sig, men med en regering der lovede regelforenklinger synes jeg faktisk det her tiltag er ret tarveligt. For dette kommer til at koste rigtigt mange penge. Stort set alle revisionsvirksomheder skal omlægge alle deres klienters regnskaber til det nye system, og det kommer til at koste rigtigt mange penge, og rigtigt meget tid. Indenfor revisionsbranchen fakturerer vi hovedsagligt på baggrund af anvendt tid. Så revisionsvirksomhederne har jo ikke særligt mange steder at sende regningen hen, end til deres kunder. Det er der ikke meget regelforenkling over, og de, der har størst glæde af digitale årsrapporter vil jo primært være studerende, forskere og så staten selv til kontrolapparatet. Det er dermed ikke noget der kommer de erhvervsdrivende til gode.

Som sagt nytter det ikke noget at brokke sig, og overveje hvad, hvad man kunne have gjort, når nu forslaget er vedtaget. Men, tillad mig alligevel at gøre følgende gældende: i dag er årsrapporterne jo allerede digitaliseret, så hvorfor ikke have lavet noget software der kunne læse de allerede digitaliserede årsrapporter, fremfor at hele Danmark skal til at lave tingene på en ny måde? Forskere, studerende og analytikere ville formegentlig være endnu mere glade for at få adgang til historisk data. Hvis Google, med Google Books kan lave software der kan læse og indeksere bøger fra hele verden, burde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen da være i stand til at få produceret et stykke software der kunne læse årsrapporter – de er jo trods alt forholdsvist ens.

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.