Fra “fri telefon” til “multiemedieskat” tilbage til “fri telefon.”

Politikere taler ofte i overskrifter, så da budskabet om at “multimedieskatten afskaffes,” lød i medierne, blev mange glade. Men, glæden holder, i denne som så mange andre sager, kun kort.

For langt de fleste personer betyder “afskaffelsen” af multimedieskatten nemlig blot, at man i stedet skal beskattes af “fri telefon.” Ligesom i gamle dage for 2 år siden, fristes man til at tilføje.

Alle med betalt telefon, fastnet eller mobil derunder smartphones, skal fremover beskattes af 2.500 kr. årligt. Det er da 500 kr. billigere end multimedieskatten, men afskaffet bliver beskatningen altså ikke. Mange lønmodtagere og langt de fleste selvstændige skal derfor stadig beskattes. Ægtefæller slipper med en rabat på 25%, hvis begge ægtefæller beskattes af fri telefon.

Arbejdsgiverbetalt PC beskattes derimod fremover ikke. Til gengæld afskaffes bruttolønsordningen for multimedier, eller rettere: Beskatningen bliver så hård, at det er uinteressant. Hvis man mod lønnedgang får arbejdsgiver til at betale PC m.v., så skal man fremover beskattes af 50% af nyværdien af udstyret, hvert år ordningen løber, så det bliver hurtigt ret uinteressant.

Hvis arbejdsgiver derimod betaler det hele, uden modydelse i lønnedgang, og PC´en bruges (i hvert fald delvist) erhvervsmæssigt, er der fradrag for arbejdsgiveren og ingen beskatning for lønmodtageren. Bruges PC´en kun privat, skal der beskattes.

Et skridt frem, og to tilbage, vil nogen sige. Andre bliver glade, for ikke længere at skulle beskattes af arbejds-PC´ere og håndholdte computere der kun anvendes til arbejdet.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.