Fra IVS til ApS

Sådan får du lavet om fra IVS til ApS.

Inden den 15. oktober 2021 skal du omregistrere dit IVS til ApS. Gør du ikke det, så vil IVS´et blive tvangsopløst, dvs. lukket på et tidspunkt efter april 2021. I denne artikel skriver jeg lidt om hvordan man omregistrerer selskabet.

Gør det selv løsningen

Der er nu åbnet hos Erhvervsstyrelsen for, at man selv kan omregistrere. Hvis der er nok i reserve for iværksætterselskab, eller fri egenkapital, så man samlet har over kr. 40.000, så behøver man hverken revisor eller advokat længere.  Så skal man bare træffe en beslutning på generalforsamling og indberette på virk.dk.

 

Ondanne til ApS

Eksisterende IVS´er skal ændres til ApS inden 15. april 2021.

Hvordan kommer man fra IVS til ApS?

Har du et IVS og vil fortsætte med selskabet, så har du altså indtil den 15. oktober 2021, så der er altså lidt tid at løbe på, men man kan allerede nu med fordel begynde at tænke på en køreplan for omregistrering til ApS.

Man kunne for så vidt også skrive “omdanne,” men rent teknisk hedder det “omregistrere,” for selskabet bliver jo ikke lavet grundlæggende om. Det er stadig med samme aktivitet og samme CVR-nummer. Selskabet får bare en en højere selskabskapital og et “ApS” i slutningen af navnet.

Hvornår man skal omregistrere, er op til den enkelte. Du behøver ikke vente til oktober 2021. Det kan udmærket gøres nu, men kapitalen skal naturligvis være på plads.

Et anpartsselskab skal have kr. 40.000 i selskabskapital (tidligere kr. 50.000). Har du de kr. 40.000 på plads allerede nu, er der for så vidt ingen grund til at vente. Jeg skriver selskabskapital, for det er det som det hedder nu, men man kunne også skrive anpartskapital. Det er det samme.

Den praktiske med at omregistrere fra IVS til ApS

Det juridiske: Nye vedtægter og formel beslutning

En omregistrering af et iværksætterselskab er i virkeligheden en rent teknisk ting. Man ændrer selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen. Man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver mindst kr. 40.000 og man skal dokumentere kapitalen med en revisorerklæring.

Du skal holde en generalforsamling, hvor du formelt beslutter at omregistrere. Du skal ændre vedtægterne, så der står den ny kapital. Derefter skal det hele anmeldes til Erhvervsstyrelsen via virk.dk og så er selskabet lavet om til et ApS.

Der er en række praktiske ting, i forhold til omverdenen, som skal ændres bagefter. Der gælder f.eks. brevpapir, logo, kontrakter etc. Alt hvor der tidligere stod IVS, skal der så fremover stå ApS.

Selskabets CVR-nummer er dog stadig det samme.

Det regnskabsmæssige: Der skal være mindst kr. 40.000 i anpartskapital.

Der skal fremover være en anpartskapital/selskabskapital på kr. 40.000 (elle mere).

I flg. en ny politisk aftale pr. 21. august 2020, behøver egenkapitalen ikke længere også være mindst kr. 40.000. Det vil sige, at du kan godt have et IVS med negativ egenkapital og få det omregistreret. Det kunne man ikke før den politiske aftale. For nogle IVS´er vil det gøre livet lidt lettere.

Men, hvordan kommer man så op på mindst kr. 40.000 i anpartskapital. Der er i hovedsagen tre muligheder.

Overskud

Hvis selskabet selskabet inden 15/4 2021 laver så meget overskud, at der efter skat, er en egenkapital (selskabskapital + reserve + overført resultat) på mere end kr. 40.000. Så kan man omdanne når beløbet er nået. Har du det beløb allerede nu, så kan du omdanne nu.

Indskud af kontanter i selskabet

Man kan også indskyde kontante penge. Enten hele forhøjelsen af selskabskapitalen, eller en del af forhøjelsen. Har man f.eks. kr. 10.000 i selskabskapital og kr. 20.000 i overskud efter skat, så mangler der de sidste kr. 10.000. De penge kan man så indbetale kontant og så er der samlet set de kr. 40.000, som skal til.

Indskud af kontanter kan dokumenteres af advokat eller revisor.

Indskud af værdier

Det fungerer reelt på samme måde, som at indskyde penge. Her er det bare ”andre værdier, ” som man indskyder. Det kan være inventar, maskiner, varer etc. som ejeren har købt for egne penge og derfor kan indskyde som ny kapital i selskabet. Så slipper man for at skulle hoste op med rede penge, men til gengæld skal der en revisor ind over for at vurdere værdien af tingene.

Indskud af værdier skal dokumenteres ved en revisors erklæring.

Anpartskapital gennem tiden

Som følge af loven, skal ApS ‘er fremover kunne stiftes med kr. 40.000 i stedet for kr. 50.000. Det er jo for så vidt godt nok, da det bliver billigere.

Tidligere har minimumskapitalen  i et ApS været både kr. 200.000, kr. 125.000, kr. 80.000, kr. 50.000 og nu kr. 40.000. Så man kan sige at anpartsselskaberne er blevet ret meget billigere at stifte med årene.

Stiftede man f.eks. et ApS for i 1989 med en kapital på kr. 80.000, ja så ville det svare til at man i dag skulle betale ca. kr. 152.000. Så meget svarer kr. 80.000 i 1989-kroner nemlig til i nutidens mønt. Så, alt i alt må man sige, at ApS´er blevet ret meget billigere at stifte nu, end de var engang.

Slut med IVS, vil det virke?

Grunden til at man lukker for IVS´er er, ifølge forligspartierne (se pressemeddelelsen her), at der har været meget fusk med IVS´er. Det er sikkert rigtigt. Men, mon ikke fuskerne (og sjuskerne) også godt kan finde kr. 40.000 til et anpartsselskab i stedet for? Så meget bedre bliver det ikke.

Tillad mig at sige det: Det, som der er brug for, er en bedre regnskabskontrol, en bedre skattekontrol og – tør man sige det som revisor: At folk generelt bruger en fagmand til at opstille regnskaberne. Ikke nødvendigvis med revision, men bare det at en revisor er inde over, vil aflive rigtig mange fejl og gøre, at indkomsten bliver gjort rigtigt op.

Men, Folketinget har valgt at behandle symptomerne og ikke problemet. Det må vi så indrette os efter, og sørge for at IVS´erne bliver omdannet til ApS. Pudsigt nok kan man stadig stifte IVS på Grønland.

Lad os hjælpe med omregistreringen

Hos Revsbæk Revision er vi et statsautoriseret revisionskontor og har vi hjulpet en række IVS´er med omregistrering. Send gerne en e-mail eller ring, hvis vi skal se på omregistrering af dit IVS. Du finder kontaktoplysninger her og info om revisionskontoret her.

, , , , ,

19 Responses to Fra IVS til ApS

 1. John Hannover 04/03/2019 at 11:11 #

  Hvis man har 1 kr i stifteleskapital – men tabt egenkapitalen og mere til og har en negativ kapital på 20.000 kr i selve ens IVS – Kan man så som jeg kan forstå det på mange, rent faktisk stadigt indbetale 40.000 kr ny kapital og omdanne til ApS – da den negative EK så ikke betyder noget, den er der forhåbentlig taget stilling til fra generalforsamling tidl

  Er det korrekt forstået, at man rent faktisk kan skyde 40 t ind som ny bunden kapital – og omregistrere, trods negativ EK

  • Søren Revsbæk 04/03/2019 at 11:25 #

   Hej John. Det tror jeg ikke, med mindre det bliver en del af den fremtidige lovgivning. I den erklæring jeg skal skrive i dag, lyder det i hvert fald: “Det er vores opfattelse, at selskabets kapital er til stede. Det vil sige, at summen af selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag opgjort pr. XX 201X mindst udgør 50.000 kr., og at selskabets egenkapital mindst udgør 50.000 kr.” Så, det omfatter ikke alene at selskabskapitalen men at også egenkapitalen samlet skal være over mindstekravet.

 2. John Hannover 05/03/2019 at 12:23 #

  Tak for hurtigt svar – som også dækkede min forventnign

 3. Tarang Valecha 31/03/2020 at 10:09 #

  Can the loans in IVS be converted to equity for reaching positive equity of 40K?

  • Søren Revsbæk 31/03/2020 at 11:05 #

   Yes, if you have lent money to the company you can convert to new equity to make the tkr. 40 equity.

 4. Andersen 08/04/2020 at 12:39 #

  Kan ejeren give sit IVS en fordring på ejeren selv på 40.000 (eller mere, bare over 40.000)?

  • Søren Revsbæk 08/04/2020 at 12:55 #

   Så taler vi om indskud af ny kapital, i form af et gældsbrev hvor man skylder selskabet penge. Det vanskelige ved den konstruktion er jo, at man skal vurdere gældsbreve til en kurs. Hvis ejeren ikke har de kr. 40.000 kontant som skal til, men i stedet vil lave gældsbrev kan man formode at kreditværdigheden ikke er ret høj og kursen på gældsbrevet tilsvarende lav. Så vil det være bedre at se tiden an til april næste år, eller finde anden finansiering.

 5. Ulrik 03/05/2020 at 11:23 #

  Jeg stiftede to IVSer med rullende kapital. Jeg har i holdingselskabet opført datterselskabet med indgangsværdien (ca 1000 kroner). Virksomheden har i dag ca 200.000 på kontoen. Hvis I laver revision på datterselskabet, hvor simpelt får man da holdingselskabet med i samme omgang? Må der ny kapital ind i det?

  • Søren Revsbæk 05/05/2020 at 14:53 #

   Hej Ulrik. Uanset om du får revision på datterselskabet, eller man laver efterprøvningen af værdien i forbindelse med selve omregistreringen, så kan du godt bruge “datters” værdi som Holdings værdi. Man skal blot indregne efter indre værdis metode i stedet for kostpris. Hvilket, som jeg læser det, også vil gøre Holdings regnskab mere retvisende, fordi værdien er noget højere end de oprindelige kr. 1.000.
   Obs på, at det ikke nødvendigvis er billigere at lade datterselskabet revidere, for så skal man jo ind i alle dele af regnskabet med revisionen. Det afhænger ofte af en konkret vurdering.

 6. Nicolai Drescher 09/06/2020 at 16:21 #

  Hej. kan maskiner der allerede er i IVS virksomheden indgå som egenkapital..?
  Tak

  • Søren Revsbæk 09/06/2020 at 17:35 #

   Hej Nicolai. Alle værdier som selskabet har, tæller med når man opgør egenkapitalen. Det gælder også maskiner og inventar som selskabet har købt. vh/Søren Revsbæk

   • Nicolai Drescher 09/06/2020 at 18:55 #

    Hej Søren
    Tusind tak for svar.
    Det lyder godt.. ved du så hvordan man opgører hvor meget værdi de enkelte maskiner har?
    I vores tilfælde har vi et IVS som lejer slushice, popcorn, candyfloss ect. ud.
    og i den forbindelse har vi nogle maskiner til det self.
    Og da IVS udfases skal vi overgå til APS. Så vi skal jo så have 40.000 i egenkapital.

 7. Trine 25/08/2020 at 13:02 #

  Hej Søren

  Jeg har oprettet et IVS og skudt 1 krone ind.
  Selskabet ejer anparter i et datterselskab.

  De anparter er 46K værd og min egenkapital i mit holding er 46.500 kr.

  Kan jeg lade det omregistrere så? Uden at indskyde yderligere?

  • Søren Revsbæk 25/08/2020 at 13:21 #

   Hej Trine. Umiddelbart ja. Det er nettoværdien af selskabet man måler på, så der skal også beregnes evt. skat m.v., men man kan godt bruge værdien af datterselskabet til at omregistrere på. vh/Søren Revsbæk

 8. Trine 25/08/2020 at 13:42 #

  Hej Søren
  Mange tak for svar.
  Min revisor var nemlig inde på, at det skal udloddes som udbytte, således at det bliver fri reserve.
  Og det var egenlig ny info for mig.

  Men vi jo se, hvad begrundelse han kommer med.

 9. Frank 12/02/2021 at 20:07 #

  Hej,

  Jeg har et Holding IVS, og har stiftet stiftet flere datter IVS med rullende kapital. Tænker om ikke det er nemmere/billigere at stifte et nyt aps, der så blot køber og indlemmer Holding med alle datterselskaber og aktiviteter for kr. X?

  • Søren Revsbæk 14/02/2021 at 17:03 #

   Hej Frank. Man kan sige at du skal jo gennem kapitalforholdene hver IVS for sig, for at omregistrere, så det er jo en omkostning for hver selskab, lidt mindre for Holding, eftersom Holdings kapital jo udgøres af værdien i de underliggende selskaber. Hvis ikke værdien i de underliggende selskaber er steget betydeligt siden du stiftede dem, er der ikke noget i vejen for at du stifter et ApS som køber aktiviteten i selskaberne. Tilbage vil så være, at lukke selskaberne efterfølgende, evt. ved en betalingserklæring. vh/Søren Revsbæk

   • Frank 15/02/2021 at 13:48 #

    Hej Søren,

    Tak for svaret, vi lægger så nok et par af aktiviteterne sammen i ét selskab tror jeg, og så bare lader værdien genspejle i holding, det bliver vist planen her.

    Mvh

Trackbacks/Pingbacks

 1. Nye regler for omregistrering af IVS – Revision i København - 21/08/2020

  […] I mellemtiden henviser jeg til mit indlæg om, hvordan man i hvert fald kan omregistrere sit IVS til ApS. […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.