Nye beløbsgrænser for revision og udvidet gennemgang

Fra og med 1. januar 2013 gælder nye grænser for, hvornår et selskab kan undlade at få sin årsrapport revideret.

Som hidtil kan man undlade revision, hvis man holder sig under 2 af følgende beløb:

Omsætning kr. 8.000.000

Balance kr. 4.000.000

Antal ansatte: 12 personer.

Overskrider man i to på hinanden følgende år, skal årsrapporten revideres. Altså ikke i år 3, efter man overskrider, men i det andet år.

Ligger selskabet over de beløbsgrænser, har revisorerne ny fået et ny produkt på hylden, nemlig “udvidet gennemgang.” Nu er der et spænd, hvor man kan vælge mellem at få udvidet gennemgang eller få revision.

Det spænd ligger mellem:

Omsætning: kr. 8.000.000 – 72.000.000.

Balance: kr. 4.000.000 – 36.000.000.

Antal ansatte: kr. 12 – 50 personer.

Hvis man gerne vil have udvidet gennemgang i stedet for revision, så skal det besluttes på den ordinære generalforsamling. Hvis jeg f.eks. vil have udvidet gennemgang på årsrapporten for 2014, skal det besluttes på generalforsamlingen for 2013.

Hvad er så “udvidet gennemgang.” Ja, det hele handler jo om, hvad revisor skriver i sin erklæring. Får man revision så skriver revisor at: “Regnskabet er retvisende.” Altså et ja til at regnskabet er OK. Får man en erklæring om review/gennemgang, så skriver revisor: “Vi har ikke fundet væsentlige fejl.” Skal man oversætte det, kan det vel bedst beskrives som: Regnskabet er i hovedtræk sikkert OK, men der kan være nogle småting som ikke er fundet eller rettet.

Udvidet gennemgang placerer sig mellem de to typer erklæringer. Den er ikke lige så god som revision, men mere sikker end review. Revisor skriver at: “Regnskabet er retvisende” men kun på baggrund af “det udførte arbejde.” Det arbejde som revisor laver ekstra i forhold til et review kan være:

– check af lager

– større kontrol af debitorer

– større kontrol af formelle arbejdshandlinger

– større kontrol af ejerskab, hæftelser etc.

Alt i alt er en udvidet gennemgang altså lidt bedre end review. For mange mindre selskaber er det dog nok et spørgsmål, om der er så meget sparet ved at klasse ned fra revision til udvidet gennemgang. Meget af arbejdet vil alligevel være det samme for virksomheden og for revisor, så spørgsmålet er om ikke man så alligevel skal tage “den fulde pakke,” når nu arbejdet er i gang og maskinen kører alligevel.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.