Erklæring: Revision, review, assistance eller?

Hvorfor skal man have revisorerklæring (revisorpåtegning) på regnskabet?

Svaret er, at det behøver man sandelig heller ikke, men en revisorerklæring er jo ligesom en smiley i bagerbutikken. Den fortæller noget om kvaliteten af produktet, i dette tilfælde dit regnskab.

Skal du bruge regnskabet til noget, så skal kvaliteten jo være i orden. Det kan være du skal i banken og forhandle renter, eller bruge regnskabet hos forretningspartnere – eller bare at du vil have orden i regnskabet, når konkurrenterne ser på dit regnskab.

Sidst på 2018 var Jyske Bank fremme med en advarsel til politikerne om ikke at overse værdien af revisorerklæringer, fordi banken fandt mange fejl i regnskaber, hvor der ikke havde været revisor med.

Hvilken revisorerklæring skal man så vælge?

En ting er at opstille et regnskab, men hvilken erklæring, eller påtegning, skal revisor skrive i regnskabet? Vil du have elite smiley, almindelig smiley eller kan du klare sig med mindre?

Revisors erklæring er et kvalitetsstempel på regnskabet. I erklæringen fortæller jeg, som revisor, om regnskabet – efter min mening – er retvisende eller om der er fejl og mangler.

Revisors erklæring kan fås fire kvaliteter:

Revision

Udvidet gennemgang

Review (gennemgang) eller

Assistance med opstilling af regnskab.

reivsionspåtegning

Oversigt over revisors erklæringer

Den fineste: Erklæring om revision

Revision er den fineste ydelse. I revision laver revisor grundige kontrolarbejder på regnskabet. I erklæringen skriver vi at regnskabet er retvisende – altså at vi mener det er OK. Eller, man skriver, hvorfor regnskabet ikke er retvisende.

Man siger generelt at hvis der har været revision på et regnskab så er der 95-96% sikkerhed for at det er retvisende. Det er en meget høj sikkerhed for at tallene er i orden og derfor kan f.eks. banker give regnskabet (og din virksomhed) høj troværdighed. Det praktiske arbejde er naturligvis også mest omfattende. Vi har f.eks. ca. 250 checkspørgsmål vi skal i gennem i en revisionssag. Til gengæld kan alle de, som læser regnskabet være trygge når de læser tallene.

I gamle dage skulle selskaber lovpligtigt have revision, men siden 2006 har mindre selskaber kunnet fravælge revision.

Revision light: Erklæring om udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang er det nyeste produkt revisor har på hylden, da reglerne om udvidet gennemgang kun er fra december 2012. Udvidet gennemgang er i princippet et review (se nedenfor) + lidt flere kontroller, f.eks. kontrol af tingbogsoplysninger og typisk tæt kontrol af debitorer.

Revisor skriver i erklæringen om regnskabet er retvisende, men jo altså også at der er tale om udvidet gennemgang og ikke en fuld revision. Udvidet gennemgang kan vælges, hvor man gerne vil være lidt mere sikker, end ved review. Om det får den store værdi i praksis er ikke til at sige.

review

Review giver sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige fejl

Godt for de fleste: Erklæring om review

Review (gennemgang) er hurtigere og knap så grundig. I erklæringen i regnskabet skriver revisor at der “ikke er fundet væsentlige fejl.” Det vil sige, at du kan i hovedsagen regne med, at regnskabet er OK. Og hvis der er fejl, så kan det fejlene jo rettes inden man slutter regnskabet og revisor skriver under.

Mange selskaber og selvstændige kan udmærket klare sig med et review. Dem, som læser regnskabet, får ikke en elitesmiley, men en glad smiley og man kan være rimeligt trygge ved tallene.

Et review sikrer at de store og vigtige fejl og mangler, der betyder noget for regnskabet bliver fundet (og typisk rettet), medens mindre bogføringsfejl ikke nødvendigvis rettes. Til gengæld har vi ca. 100 checkpunkter mindre end i revision og så går det jo lidt hurtigere (og læs: Billigere).

Både revision og review er virksomhedens signal til omverdenen (banker, forretningsforbindelser, aktionærer og SKAT) om, at der styr på regnskabet.

Erklæring om assistance med opstilling

Hvis ikke man vil have hverken revision eller review, så har vi som revisorer også en sidste vare på hylden, nemlig en erklæring om: Assistance med opstilling af regnskab. Det betyder at revisor opstiller regnskabet, som det skal opstilles jf. lovens krav. Vi sørger for, at der er talt rigtigt sammen. Men, vi kontrollerer ikke indholdet og det skal tages bogstaveligt: Regnskabet kan altså være rygende fuldt af fejl som i yderste konsekvens kan koste dyrt for virksomheden, men det er prisen for, at man ikke vælger revision eller review.

Er assistance med opstilling af regnskab så noget værd? Ja, det er det. For revisor ser noget, som ligner en fejl, så fortæller vi det til virksomheden. Så kan man nå at rettet det. Regnskabet bliver trods alt set igennem af en professionel. Men, noget OK på at regnskabet er i orden giver vi ikke.

Til gengæld er det hurtigere og billigere og revisor står inde for at opstillingen og sammentællinger/beregninger i selve opstillingen er sket som den skal.

En del virksomheder kan udmærket nøjes med assistance med opstilling af regnskab. Enten fordi et regnskab er meget let gennemskueligt og der ikke er så meget som kan gå galt. Eller fordi det er grundigt afstemt hos bogholderen. Man er sikker på tallene og har bare har brug for hjælp, til at få lavet selve regnskabet. Måske også bogføring af afskrivninger, hensættelser og skatten. Det er også fint nok.

Hvornår skal man vælge hvad?

Skal du bruge regnskabet til bank/kreditinstitutter så er revision eller review normalt at foretrække, for af få en sikkerhed om regnskabet. Er man flere ejere af et selskab eller et I/S, kan revision/review være at foretrække, fordi alle ejere så kan være sikre på, at det går rigtigt til i selskabet.

Vil man bare gerne være sikker på, at regnskabet i rimelig god stand og det der oplyses til SKAT er korrekt, så en revisorerklæring om review en god mulighed.

Er man tryg ved bogføringen, måske fordi revisor, eller en dygtig bogholder, har lavet den, eller man selv har styr på det, så kan en revisorerklæring om assistance med opstilling af regnskab være alt rigeligt. Ofte kombineret med at revisor også hjælper med at få selvangivelsen på plads.

Man skal stadig lave regnskab og selvangivelse.

Uanset om selskabet får revision, review, assistance med opstilling, eller slet ikke bruger revisor, skal selskabet  stadig lave et årsregnskab og det skal følge årsregnskabsloven. Derudover skal man lave en selvangivelse (et skatteregnskab/skattebilag) som følger skattelovgivningen. Der ligger altså nogle timers arbejde for revisor, uanset om man så får revision eller review oveni.

Kan en dygtig bogholder så ikke bare lave regnskabet? Måske, måske ikke. Jeg kender nogle der kan og nogle der ikke kan. Går man til revisor er man som udgangspunkt sikker på, at der er styr på lovgivningen – også når den ændres – og man ikke bare gør “som vi gjorde sidste år” eller “som den gamle revisor gjorde for nogle år siden.” Der kan være sket meget i mellemtiden for Folketinget sover ikke.

For folk som driver enkeltmandsvirksomhed eller i et I/S, gælder de samme muligheder for revision, udvidet gennemgang, review eller assistance.

Sådan ser afkrydsningen ud på selvangivelsen

Krydset på selvangivelsen

Uanset hvad man vælger, skal der stadig afkrydses på selvangivelsen, om der har været revisor med til at lave regnskabet og selvangivelsen. Der skal oplyses om man har fået hjælp fra en godkendt revisor, eller man man har fået “ingen bistand fra revisor,” eller man har haft en “anden rådgiver.”

Man skal også oplyse, hvilken slags revisorerklæring på regnskabet og om det er revision, udvidet gennemgang, review eller assistance – eller “andet,” hvad det så end er.

Altså skal man fortælle SKAT, om der har været revisor med til at lave regnskabet. Man skal også oplyse, om revisoren har været med at beregne den skattepligtige indkomst.

Hvad koster revisor

Hvad koster det at have en revisor med til at lave sit regnskab. Svaret er, at det afhænger selvfølgelig af, hvilket revisorerklæring du gerne vil have på årsregnskabet. Vi har opstillet nogle priseksempler her, men som så meget andet afhænger alt af omfanget af regnskabet og arbejdet med det.

Mere viden

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har skrevet lidt om de forskellige muligheder her og noget om hvordan man kan give sit regnskab en højere kvalitet.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Kan revision betale sig og give lavere renteudgift i banken - 09/11/2018

  […] om, hvad revisor kan hjælpe med, udover at opstille regnskaber. Det er bl.a. at give regnskabet en erklæring. Det kan være en erklæring om revision, review, eller f.eks. […]

 2. Moms- og skattetjek af regnskabet - Revsbæk Revision - 21/11/2018

  […] som en revisor kan skrive på skatteregnskabet. I virkeligheden er det en version af en assistanceerklæring, bortset fra, at i moms- og skattetjek skriver revisor under på, at der er foretaget nogle […]

 3. Fra IVS til ApS - Revsbæk Revision - 16/04/2019

  […] Enten så lader du dit selskab revidere, altså rigtig revision, ikke bare at revisor har opstillet regnskabet. Har du et revideret årsregnskab, så har du 5 […]

 4. Revisorerklæring til varebilstilladelse – Revsbæk Revision - 21/10/2019

  […] dokumentere kapitalen. Det kan man gøre på baggrund af virksomhedens seneste årsregnskab, hvis regnskabet er revideret. Ellers kan man få lavet en […]

 5. Ny bogføringslov og digitale bilag - Revsbæk Revision - 25/05/2022

  […] Det gælder altså ikke revision som sådan, men bare at der skal være en revisor med til at lave regnskabet og give en erklæring om f.eks. assistance eller review. […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.