Selskabsskat: Tid til a/contoskat for selskabet

Snart er det den 21. marts hvor selskaber skal indbetale første rate a/contoskat for skatteåret 2011.

A/contoskatten for selskaber er en relativt ny opfindelse, da politikerne for få år siden besluttede at selskaber skulle betale forskudsskat ligesom almindelige skatteydere. Før i tiden, betalte selskaber skatten efter regnskabsåret var slut. Nu betales der a/conto i marts og i november.

Men, nu skal vi altså for selskaber lave et overslag på årets resultat, ligesom den almindelige borger skal lave en forskudsopgørelse. Hvis man regner med at tjene 100.000 i 2011, skulle man i princippet så betale 25 af det, nemlig 25.000 kr. ind i a/contoskat for selskabet.

Men, det er ikke lige meget, hvornår skatten betales. Betaler man i marts får man nemlig en rente på 0,3%, hvis man det ender med, at man samlet set har betalt for meget. Omvendt så tager SKAT 0,3% af den skatterate selskabet betaler i november som gebyr/afgift/straf, fordi man først betaler i november.

Ender det hele med, at selskabet samlet set har betalt for lidt i skat påløber der en strafrente på 4,8% på restskatten.

Så, alt i alt er det fornuftigt at betale en skat a/conto nogenlunde svarende til den forventning man har til, hvor meget skat der skal betales på hele året – og har selskabet god likviditet er det også en overvejelse værd, at indbetale lidt ekstra på 1. rate her i marts måned.

SKAT laver af egen drift en forskudsopgørelse, hvor de sætter et tal for a/contoskat. Er det for lavt, kan man uden videre indbetale mere. Er tallet for højt, skal man søge om at få det nedsat og det skal ske inden betalingstidspunktet for a/contoskatten.

, , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.