Servicefradrag på betalingstidspunktet

Der har været nogle presseskriverier om, hvornår man får det såkaldte servicefradrag – altså fradrag for håndværkertimer op til 15.000 pr. voksen person som ligningsmæssigt fradrag.

Betalingstidspunktet er afgørende – og det er endda meget afgørende.

Vi har et dødsbo der spurgte den anden dag om der var mulighed for fradrag.

Det vil ikke kunne lade sig gøre.

Der er to scenarier hvor det i begge tilfælde er umuligt:

1. Dødsbo får udført arbejde efter døden er indtruffet.

Her vil det ikke kunne lade sig gøre, da det ifølge bekendtgørelsens § 5 kræver:

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og […]

Den kan jeg godt acceptere. Nu er det ikke borgeren, men borgerens dødsbo. Det er der en logik i.

Men så er der scenarie 2. Det er situationen, hvor arbejdet udføres og faktureres inden borgeren dør. Der talte jeg med en medarejder i SKAT der sagde, at de for nyligt havde haft en sag, hvor de havde nægtet servicefradrag, fordi betalingen var sket 5 dage efter borgerens død!

Så fradrag på betalingstidspunktet tolkes meget restriktivt.

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.