Slut med IVS: Nu skal vi fra IVS til ApS

Snart er det slut med IVS (iværksætterselskaber)

Regeringen og Dansk Folkeparti fremsætter lovforslag om at man fremover ikke længere skal kunne stifte et IVS. Lovforslaget forelægges den 19. marts og forventes vedtaget inden sommerferien. Om der så kommer et folketingsvalg i vejen (valget kommer jo senest i juni) vil så vise sig.

Slut med at ny IVS´er

I hvert fald må vi forvente, at det er slut med at stifte nye iværksætterselskaber. Lovforslaget er fremsat den 28.2.19. og der står at det skal gælde dagen efter offentliggørelsen i lovtidende som kommer til gælde som den dag, hvor IVS´er ikke længere kan stiftes. De IVS´er som er stiftet inden da, kører videre de næste 2 år.

Ondanne til ApS

Eksisterende IVS´er skal omdannes til ApS indenfor 2 år.

Fra IVS til ApS inden 2 år

Indenfor de næste 2 år skal eksisterende IVS´er nemlig omdannes (omregistreres), til et ApS, for at selskabet kan fortsætte driften. Ellers vil Erhvervsstyrelsen skulle tvangslukke selskabet og det kan, i sagens natur, ikke genoptages. For så vidt kan man derfor allerede nu med fordel begynde at tænke på en køreplan for omregistreringen til ApS.

Hvornår man skal omregistrere er op til den enkelte (man behøver ikke vente de 2 år), men kapitalen skal naturligvis være på plads.

Fra IVS til ApS, hvordan?

En omdannelse af iværksætterselskabet er i virkeligheden en rent teknisk ting. Man ændrer selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen og man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver højere end kr. 40.000 og man skal bruge en revisorerklæring på, at nu er kapitalen over kr. 40.000.

Man skal holde en generalforsamling, man skal ændre vedtægterne så der står den ny kapitalstørrelse, og så skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Så er selskabet lavet om til et ApS. Der er naturligvis en række praktiske ting, som så skal ændres derefter, nemlig i forhold til omverdenen. Der, hvor der tidligere stod IVS, skal der så fremover stå ApS, på brevpapir, kontrakter, abonnementer etc.

Den selskabskapital man skal op på er mindst kr. 40.000. Det bliver nemlig den ny minimumskapital i et anpartsselskab (ApS). Har du i dag et IVS med en kapital på mellem kr. 40.000 og kr. 49.999, så kan du sådan set bare vente til at den ny lovgivning er vedtaget og så omdanne fra IVS til ApS derefter. Så er selskabskapitalen jo allerede på plads.

Men, har du i dag et IVS med en kapital på under kr. 40.000, ja måske kun kr. 1,00 (dem er der mange af) så skal der mere kapital til, så anpartskapitalen kommer op på kr. 40.000.

3 måder at komme op på kr. 40.000 i selskabskapital

Har selskabet ikke kr. 40.000 i selskabskapital er der i hovedsagen tre måder at komme op på kr. 40.000 så man kan omdanne sit IVS til ApS.

 1. Egen indtjening. Hvis selskabet i løbet af de næste 24 måneder kan lave så meget overskud, at der efter skat er en egenkapital (selskabskapital + reserve + overført resultat) på mere end kr. 40.000, så kan man omdanne når beløbet er nået.
 2. Indskud af kontanter i selskabet. Man kan også indskyde kontante penge. Enten hele forhøjelse af selskabskapital, eller som en del af forhøjelsen. Har man f.eks. kr. 10.000 i selskabskapital og kr. 20.000 i egen indtjening, så mangler der de sidste kr. 10.000. Dem kan man så indskyde kontant.
 3. Indskud i andre værdier. Det fungerer reelt på samme måde, som at indskyde penge. Her er det bare ”andre værdier, ” som man indskyder. Det kan være inventar, maskiner, varer etc. som ejeren har købt for egne penge og derfor kan indskyde. Så slipper man for at skulle hoste op med kontante penge, men til gengæld skal der en revisor ind over for at vurdere værdien af tingene.

Hos Revsbæk Revision hjælper vi gerne med den praktiske håndering af omdannelsen, derunder revisorerklæringen på, at der er den nødvendige egenkapital.

Anpartsselskab skal nu have mindst 40.000 kr. i kapital

Som følge af lovforslaget, skal ApS ‘er fremover kunne stiftes med kr. 40.000 i stedet for kr. 50.000. Det er jo for så vidt godt nok, da det bliver billigere.

Tidligere har minimumskapitalen  i et ApS været både kr. 200.000, kr. 125.000, kr. 80.000, kr. 50.000 og nu kr. 40.000. Så man kan sige at anpartsselskaberne er blevet ret meget billigere at stifte med årene. Stiftede man f.eks. et ApS for i 1989 med en kapital på kr. 80.000, ja så ville det svare til at man i dag skulle betale ca. kr. 152.000 ind i kapital. Så meget svarer kr. 80.000 i 1989-kroner nemlig til i nutidens mønt. Så, alt i alt må man sige, at ApS´er blevet meget billigere at stifte, end de var engang.

Slut med IVS, vil det virke?

Grunden til at man lukker for IVS´er er, ifølge forligspartierne (se pressemeddelelsen her), at der har været meget fusk med IVS´er. Det er sikkert rigtigt. Men, mon ikke fuskerne (og sjuskerne) også godt kan finde kr. 40.000 til et anpartsselskab i stedet for? Så meget bedre bliver det ikke.

Det, som der er brug for, er i stedet: En bedre regnskabskontrol, en bedre skattekontrol og – tør man sige det som revisor: At folk generelt bruger en fagmand til at opstille regnskaberne. Ikke nødvendigvis med revision, men bare det at en revisor er inde over, vil aflive rigtig mange fejl og gøre, at indkomsten bliver gjort rigtigt op.

Men, Regeringen har valgt at behandle symptomerne og ikke problemet. Det må vi så indrette os efter, og sørge for at IVS´erne bliver omdannet til ApS indenfor de næste 2 år.

 

 

3 Responses to Slut med IVS: Nu skal vi fra IVS til ApS

 1. John Hannover 04/03/2019 at 11:11 #

  Hvis man har 1 kr i stifteleskapital – men tabt egenkapitalen og mere til og har en negativ kapital på 20.000 kr i selve ens IVS – Kan man så som jeg kan forstå det på mange, rent faktisk stadigt indbetale 40.000 kr ny kapital og omdanne til ApS – da den negative EK så ikke betyder noget, den er der forhåbentlig taget stilling til fra generalforsamling tidl

  Er det korrekt forstået, at man rent faktisk kan skyde 40 t ind som ny bunden kapital – og omregistrere, trods negativ EK

  • Søren Revsbæk 04/03/2019 at 11:25 #

   Hej John. Det tror jeg ikke, med mindre det bliver en del af den fremtidige lovgivning. I den erklæring jeg skal skrive i dag, lyder det i hvert fald: “Det er vores opfattelse, at selskabets kapital er til stede. Det vil sige, at summen af selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag opgjort pr. XX 201X mindst udgør 50.000 kr., og at selskabets egenkapital mindst udgør 50.000 kr.” Så, det omfatter ikke alene at selskabskapitalen men at også egenkapitalen samlet skal være over mindstekravet.

 2. John Hannover 05/03/2019 at 12:23 #

  Tak for hurtigt svar – som også dækkede min forventnign

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.