Fra IVS til ApS

Inden den 15. april 2021 skal du lave dit IVS om til et ApS. Gør du ikke det, så vil IVS´et blive tvangsopløst, dvs. lukket. Det har Folketinget i dets visdom besluttet, samtidig med at man lukkede for at lave nye IVS´er i Danmark.

Det man skal gøre er at omregistrere sit IVS til ApS. Man kunne for så vidt også skrive “omdanne,” men rent teknisk hedder det “omregistrere,” for selskabet bliver jo ikke lavet grundlæggende om. Det er stadig det samme selskab, med samme aktivitet som før. Det får bare en en højere selskabskapital og et “ApS” i slutningen af navnet.

Ondanne til ApS

Eksisterende IVS´er skal omdannes til ApS indenfor 2 år.

Fra IVS til ApS inden 2 år

Har du et IVS og vil fortsætte med selskabet, så har du altså indtil den 15. april 2021, så der er altså lidt tid at løbe på, men man kan allerede nu med fordel begynde at tænke på en køreplan for omregistrering til ApS.

Hvornår man skal omregistrere er op til den enkelte. Du behøver ikke vente til 2021. Det kan udmærket gøres nu, men kapitalen skal naturligvis være på plads. Et anpartsselskab skal have kr. 40.000 i selskabskapital (tidligere kr. 50.000), og har du de kr. 40.000 på plads allerede nu, er der for så vidt ingen grund til at vente. Jeg skriver selskabskapital, for det er det som det hedder nu, men man kunne også skrive anpartskapital. Det er det samme.

Fra IVS til ApS, hvordan?

Det juridiske: Nye vedtægter

En omregistrering af iværksætterselskabet er i virkeligheden en rent teknisk ting. Man ændrer selskabets registrering hos Erhvervsstyrelsen og man ændrer selskabets anpartskapital, så den bliver mindst kr. 40.000 og man skal dokumentere kapitalen.

Du skal holde en generalforsamling, hvor man formelt beslutter omregistreringen og du skal ændre vedtægterne så der står den ny kapital. Så skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen og så er selskabet lavet om til et ApS.

Der er en række praktiske ting, i forhold til omverdenen, som skal ændres bagefter. Der gælder f.eks. brevpapir, logo, kontrakter etc. Alt hvor der tidligere stod IVS, skal der så fremover stå ApS.

Selskabets CVR-nummer er dog stadig det samme.

Det regnskabsmæssige:

3 måder at komme op på kr. 40.000 i selskabskapital

Har selskabet ikke allerede nu har kr. 40.000 i selskabskapital, er der i hovedsagen tre måder at komme op på kr. 40.000, så man kan gå fra IVS til ApS.

 1. Overskud. Altså at selskabet inden 15/4 2021 laver så meget overskud, at der efter skat, er en egenkapital (selskabskapital + reserve + overført resultat) på mere end kr. 40.000. Så kan man omdanne når beløbet er nået.
 2. Indskud af kontanter i selskabet. Man kan også indskyde kontante penge. Enten hele forhøjelsen af selskabskapitalen, eller en del af forhøjelsen. Har man f.eks. kr. 10.000 i selskabskapital og kr. 20.000 i overskud efter skat, så mangler der de sidste kr. 10.000. Dem kan man så indskyde kontant som ny selskabskapital.
 3. Indskud i andre værdier. Det fungerer reelt på samme måde, som at indskyde penge. Her er det bare ”andre værdier, ” som man indskyder. Det kan være inventar, maskiner, varer etc. som ejeren har købt for egne penge og derfor kan indskyde som ny kapital i selskabet. Så slipper man for at skulle hoste op med rede penge, men til gengæld skal der en revisor ind over for at vurdere værdien af tingene.

Dokumentation: Fra IVS til ApS skal dokumenteres

For at kunne omregistrere, skal man (naturligvis) dokumentere, at der er kr. 40.000 i kapital. Det er ikke nok bare at se på sidste års regnskab. Erhvervsstyrelsen skal have det dokumenteret på det tidspunkt, man beslutter sig for at omregistrere.

Den dokumentation kan du levere på to måder:

Revision: Enten så lader du dit selskab revidere, altså rigtig revision, ikke bare at revisor har opstillet regnskabet. Har du et revideret årsregnskab, så har du 5 måneder til at lave beslutningen og indberette til Erhvervsstyrelsen. Det står i den ny lovs § 5.

I praksis: Slutter regnskabsåret pr. 31.12.19. og er årsregnskabet revideret (uden anmærkninger), så kan du frem til 31. maj 2020 beslutte at omregistrere til ApS. Vedtægter m.v. skal ændres, men du skal ikke have nogen revisorerklæring. Regnskabet er nok.

Men, det er nok de færreste som vælger fuld revision til deres lille IVS. Ideen med IVS var jo netop at det skulle være nemt og billigt og det rimer trods alt ikke umiddelbart på revision.

Så er vi ovre ved den anden mulighed:

Revisorerklæring: Du beder en revisor (vurderingsmand hedder det formelt), lave en erklæring om, at der er mindst kr. 40.000 i egenkapital. Det er en erklæring med “høj grad af sikkerhed,” hvor revisor bekræfter at der er mindst kr. 40.000 i egenkapital.  Sådan en erklæring må maksimalt være 4 uger gammel. Det vil sige, at vil man beslutte at omregistrere fra IVS til ApS f.eks. den 16. september 2019, så må erklæringen maksimalt være fra 16. august 2019.

Man kan ikke bruge regnskabet pr. 31.12.18., men revisor skal se på, om selskabet har værdien nu, på det tidspunkt man omregistrerer.

I praksis betyder det, at revisor skal kontrollere værdierne, ligesom hvis man skulle lave revision af selskabets aktiver og gæld. Det er altså ikke “bare at se på bogføringsbalancen,” men man skal også se det som ligger bagved: Varelager, bankkonti, debitorer o.s.v. pr. nu.

Derfor er det også en god idé at starte processen med omregistrering op i god tid.

Hos Revsbæk Revision hjælper vi gerne med den praktiske håndering af omdannelsen, derunder revisorerklæringen på, at der er den nødvendige egenkapital.

Hvad koster revisorhjælp med IVS til ApS?

Ser man på internettet er der flere firmaer advokater og revisorer som annoncerer med tilbud på omregistrering. Det man skal checkke i den forbindelse er om, det er “hele pakken” eller kun f.eks. det juridiske eller kun det regnskabsmæssige.

Erfaringsmæssigt så koster det tidsforbrug der er ved en omregistrering fra kr. 5.000 og opefter, alt efter hvor kompliceret det er.

Anpartskapital gennem tiden

Som følge af loven, skal ApS ‘er fremover kunne stiftes med kr. 40.000 i stedet for kr. 50.000. Det er jo for så vidt godt nok, da det bliver billigere.

Tidligere har minimumskapitalen  i et ApS været både kr. 200.000, kr. 125.000, kr. 80.000, kr. 50.000 og nu kr. 40.000. Så man kan sige at anpartsselskaberne er blevet ret meget billigere at stifte med årene.

Stiftede man f.eks. et ApS for i 1989 med en kapital på kr. 80.000, ja så ville det svare til at man i dag skulle betale ca. kr. 152.000. Så meget svarer kr. 80.000 i 1989-kroner nemlig til i nutidens mønt. Så, alt i alt må man sige, at ApS´er blevet ret meget billigere at stifte nu, end de var engang.

Slut med IVS, vil det virke?

Grunden til at man lukker for IVS´er er, ifølge forligspartierne (se pressemeddelelsen her), at der har været meget fusk med IVS´er. Det er sikkert rigtigt. Men, mon ikke fuskerne (og sjuskerne) også godt kan finde kr. 40.000 til et anpartsselskab i stedet for? Så meget bedre bliver det ikke.

Det, som der er brug for, er i stedet: En bedre regnskabskontrol, en bedre skattekontrol og – tør man sige det som revisor: At folk generelt bruger en fagmand til at opstille regnskaberne. Ikke nødvendigvis med revision, men bare det at en revisor er inde over, vil aflive rigtig mange fejl og gøre, at indkomsten bliver gjort rigtigt op.

Men, Regeringen har valgt at behandle symptomerne og ikke problemet. Det må vi så indrette os efter, og sørge for at IVS´erne bliver omdannet til ApS indenfor de næste 2 år.

 

 

3 Responses to Fra IVS til ApS

 1. John Hannover 04/03/2019 at 11:11 #

  Hvis man har 1 kr i stifteleskapital – men tabt egenkapitalen og mere til og har en negativ kapital på 20.000 kr i selve ens IVS – Kan man så som jeg kan forstå det på mange, rent faktisk stadigt indbetale 40.000 kr ny kapital og omdanne til ApS – da den negative EK så ikke betyder noget, den er der forhåbentlig taget stilling til fra generalforsamling tidl

  Er det korrekt forstået, at man rent faktisk kan skyde 40 t ind som ny bunden kapital – og omregistrere, trods negativ EK

  • Søren Revsbæk 04/03/2019 at 11:25 #

   Hej John. Det tror jeg ikke, med mindre det bliver en del af den fremtidige lovgivning. I den erklæring jeg skal skrive i dag, lyder det i hvert fald: “Det er vores opfattelse, at selskabets kapital er til stede. Det vil sige, at summen af selskabskapital og reserven til opbygning af selskabets kapitalgrundlag opgjort pr. XX 201X mindst udgør 50.000 kr., og at selskabets egenkapital mindst udgør 50.000 kr.” Så, det omfatter ikke alene at selskabskapitalen men at også egenkapitalen samlet skal være over mindstekravet.

 2. John Hannover 05/03/2019 at 12:23 #

  Tak for hurtigt svar – som også dækkede min forventnign

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.