Udkast til bekendtgørelse om digitale årsrapporter

Midt i en Finanslovstid har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendt forslag til bekendtgørelse om indsendelse af digitale årsrapporter til høring.

Basalt set handler det om, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremadrettet vil have årsrapporterne indsendt i skemaform, så de har lettere ved at læse indholdet. Den digitale indberetning svarer faktisk bare til at tage hele årsrapporten og finde nogle felter i styrelsens system og forsøge at parre de to. Men, nu bare som avanceret elektronisk indberetning i det særlige XBRL format – så vidt jeg har kunnet studere mig til er det en XML taksonomi.

Jeg hører til blandt dem, der har været meget skeptisk overfor projektet fra begyndelsen. Hvis Google kan finde ud af, at digitalisere, indeksere og gøre millioner af bøger gratis tilgængelige for offentligheden, har jeg svært ved at forstå, hvorfor staten i Danmark har behov for at samtlige regnskabssystemer i Danmark skal laves om, for at de kan få de informationer de gerne vil have. I forvejen scannes samtlige danske årsrapporter fra selskaber og er tilgængelige på CVR.dk, så hvor svært kan det være at lave et stykke software der kan indeksere regnskaberne?

Udkastet til bekendtgørelsen har jeg netop skimmet igennem. Først og fremmest så slipper vi for at skulle gøre noget særligt ved årsrapporterne for klasse B virksomhed (alle de små selskaber) med afslutning den 31. december 2011. De kan stadig laves på normal vis. Men, årsrapporter der afsluttes pr. 31. januar 2012 og senere skal indberettes digitalt.

Det første jeg nu kigger efter, er konsekvensen ved ikke at indsende digitalt. Den kan jeg faktisk ikke finde. Måske har man fra styrelsen tænkt, at årsrapporter der ikke indsendes digitalt simpelthen ikke vil anerkendes som modtaget?

Der er i bekendtgørelsen beskrevet to metoder til indberetning. Styrelsen har deres eget system de kalder REGNSKAB BASIS (ja, med versaler). Det er simpelthen bare en elektronisk formular, hvor man indtaster alle regnskabsdata i foruddefinerede felter. Det alternative produkt hedder REGNSKAB SPECIAL. I ”regnskab special” skal man have et program der laver de særlige XBRL filer.

Problemet på nuværende tidspunkt er, at der findes ikke særligt mange programmer på markedet der kan lave XBRL filer. Og de programmer der findes er en anelse pepperede i indkøb og årlige licenser. Og under alle omstændigheder vil det for de fleste regnskabsvirksomheder betyde at man skal skifte system til opstilling af årsrapporter.

Alternativet er, at det tager et sted mellem en halv til en hel time at bruge ”regnskab basis” hvor alting skal indtastes fra bunden.

Nu har styrelsen så fastsat en taksonomi de gerne vil have. Men Årsregnskabsloven er faktisk slet ikke så stram, så alt efter, hvad man gerne vil fortælle med sin årsrapport har man faktisk brede muligheder for at præsentere det på den måde, man gerne vil. Og hvordan vil styrelsen håndtere dette? Fra udkastet:

”§ 13. Hvis en virksomheds årsrapport indeholder en specifik benævnelse på en regnskabspost, der ikke findes i REGNSKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL, skal virksomheden indberette regnskabsposten i REGNSDKAB BASIS eller REGNSKAB SPECIAL under en regnskabspost med en bredere benævnelse, der dækker den pågældende regnskabspost, og foretage specifikationen i noterne.”

Så bekendtgørelsen begynder nu at sætte begrænsninger ud over hvad der står i årsregnskabsloven til regnskabsopstillingen.

Det sidste interessante område er – hvad gør vi, når systemet bryder ned? Siden muligheden for indberetning af selvangivelse kunne gøres digitalt til SKAT synes jeg at man næsten hvert eneste år har lavet udsættelse på indberetning, fordi systemet har haft nedbrud i perioden op til indberetningsfristen. Det må man jo så også regne med sker i det nye system.

Og her er de i udkastet faktisk meget large med indberetningsfrist. I udkastet giver man 8 hverdage til indberetning fra et nedbrud er blevet udbedret.

Men her skal man så også tage højde for, at såfremt man indberetter i ”regnskab basis” så kan alt hvad man har indtastet potentielt gå tabt, idet man taster i et browservindue.

Høringsudkastet kan ses på høringsportalen.

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.