Vækstplanen – hot og not

Der er talt meget om Regeringens vækstplan de senere dage, navnlig at selskabsskatten bliver sat ned fra 25% til 22% fra år 2024 – 2016.

Netop det punkt, der er solgt som de store slagnummer, tror jeg ikke får nogen større betydning – jo, hvis man er en stor koncern med milliardoverskud, så kan det mærkes på bundlinien, men for de mindre og mellemstore virksomheder er det andre ting som betyder noget, f.eks. afskrivningsforhold, men det er ikke med i planen.

Til gengæld genindføres BoligJobordningen fra 1.1.13. – altså nu – og gælder for 2013 og 2014 så man igen kan få 15.000 kr. fradrag for lønudgifter til serviceydelser/vedligehold i hjemmet. Det er fint for håndværkere.

Skatten på aktieindkomst forhøjes fra 42% til 43% på indkomst over 48.300 kr. Det sker så aktionærer ikke får en fordel, fordi selskabsskatten sættes ned. Sic!

Virksomheder med forsknings- og udviklingsomkostninger kan fra 2012 få 25% af underskuddet udbetalt. Grænsen var 5 mio. kr. og hæves fra 2014 til 25 mio. kr.

Lønsumsafgiften for den finansielle sektor udgør i dag 10,9 % og forhøjes gradvist de kommende år til 12,3 %. Nu skal den yderligere forhøjelse af lønsumsafgiften, således at den gradvist stiger til i alt 15,3 %. Med andre ord: De bankansatte og bankkunderne skal betale for lempelser til andre.

Der kommer ikke kørselsafgifter for lastbiler og den del af den kommende emballageafgift, der er baseret på miljøindekset afskaffes.

Momsfradrag på hotelovernatninger foreslås forhøjet fra de nuværende 50 % til 75 %.

CO-2 afgiften på elektricitet er i dag 6,5 øre pr. kWh. CO2-afgiften på elektricitet (energispareafgiften) for erhverv foreslås afskaffet. Det er en reel lempelse.

Alt i alt er der to reelle lempelser som tæller for mindre og mellemstore virksomheder: Boligjobordningen og afskaffelse af CO-2 afgiften. Meget af det andet er at vi undgår skatter, vi ikke betaler i dag og det er jo dejligt at få at vide man undgår en skat i fremtiden, men det er jo en gave som mest består af varm luft.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.