Almindelige forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for arbejde udført af Revsbæk Revision.

Omfang

Vi tilbyder assistance indenfor regnskab, revision, review, skat og rådgivning for selvstændige og selskabet samt i et vist om fang for private, fonde og foreninger samt lønmodtagere. Hvor der er behov for indhentning af særlig ekspertbistand vil vi forestå dette.

Tavshedspligt

Vore medarbejdere er underlagt tavshedspligt efter gældende regler og alle henvendelser behandles under iagttagelse af tavshedspligten. For at undgå økonomisk støtte til terror m.v. er revisorer underlagt krav om at vi skal indhente oplysninger om kundens identitet. Det betyder f.eks. at vi kan bede om at få kopi af sygesikringsbevis eller lignende.

Korrespondance

Korrespondance vil normalt ske pr. e-mail, som vi også benytter til at udveksle dokumenter. Vi krypterer ikke e-mails, udover de krav som det offentlige måtte stille, f.eks. når der fremkommer personnumre og andre kritiske data i en e-mail.

Opbevaring

Materiale opbevares som udgangspunkt indtil kunden ønsker disse retur, eller der er gået 5 år (i overensstemmelse med skattelovgivningen og bogføringslovens regler herfor). Er bilags- og andet materiale ikke afhentet inden 5 år vil materialet blive destrueret på et tidspunkt uden videre.

Afregning og betaling

Afregning sker som hovedregel efter medgået tid til arbejdet og der afregnes som udgangspunkt efter arbejdet er afsluttet. Der kan dog a/contofaktureres når, arbejdet løber over længere tid. Betalingsbetingelser er 8 dage netto, hvorefter der tillægges rente efter rentelovens regler. Rykkerskrivelser pålægges gebyr.

Forsikring og ansvar

Kontoret er forsikret via Dahlberg Assurance i overensstemmelse med lovgivningens regler for registrerede revisorer.

Forening og kontrol

Vi er regler medlem af brancheforeningen FSR – Danske revisorer som stiller krav til
revisorvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden underkastet lovgivningen og FSR – Danske revisorers regler om klageadgang over revisorer. Vi er underkastet Erhvervsstyrelsens kontrol og overholder de lovpligtige kvalitetsstyringsstandarder samt krav til revisorers efteruddannelse.