Julegave til personale

Ho, ho, ho, det er tid for julegave til personale, men glem ikke skatten

Hvor meget må man give i julegave til personale? Og hvad med julefrokost og skat?

Ligesom sidste år, så er grænsen for skattefri julegave til personale på 800 kr. pr. person. Det beløb er inclusive moms og en ting op til den værdi, har man altid lov til at give personalet i julegave. Gaven er skattefri for den ansatte og virksomheden kan trække udgiften fra.

Gaver til personale, op til 1.200 kr.

Julegave til personale

Ho, ho, ho, det er julegavetid igen.

Men, det er ikke den eneste grænse som gælder. Der er også en øvre grænse for skattefri gaver og mindre personalegoder, som hedder 1.200 kr. pr. person i 2019 (det var 1.100 kr. i 2018). Den grænse gælder alle de gaver, som den ansatte har fået i årets løb. Det kan være til fødselsdag og lignende. Men, får den ansatte gaver for mere end 1.200 kr., så skal det hele beskattes. Altså værdien af alle gaverne til sammen.

Så kan det jo være, at en ansat i årets løb har fået gaver for 1.000 kr. og nu skal have en julegave. Må man så stadig give en julegave på 900 kr. ? Svaret er ja: Man må altid give en julegave på op til 900 kr., også selvom den samlede grænse på 1.200 kr. bliver overskredet.

Men, nu er bagatelgrænsen på kr. 1.200 overskredet samlet set, så man bliver beskattet af “det hele” minus julegavens værdi, for julegaven er altid skattefri, når den holder sig på 900 kr. eller derunder. Er julegavens værdi f.eks. på 901 kr., så bliver også skattepligtig for den ansatte. Arbejdsgiver kan altid trække udgiften fra. Mere om det hos Skat. Momsen på julegaver kan man ikke få tilbage.

Gavekort og kontanter = beskatning

Husk, at en julegave til personale må ikke være kontanter. Hvis det er kontanter (eller overførsel af penge), så skal medarbejderen beskattes, ligesom hvis man havde fået løn. Så, det er no go, i gavesammenhæng i hvert fald.

Det samme gælder gavekort. Uanset om gavekortet gives til en cityforening, storcenter eller en bestemt butik, så repræsenterer gavekortet en kontant værdi, og så skal den ansatte beskattes. Det gælder også selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter i butikken.

Virksomheden har fradrag for gaver til personale, men medarbejderen skal beskattes.

Smartboxes og digitale gavebeviser

En ting, der er dukket meget frem de senere år, er at man giver en oplevelse, eller man kan logge ind på en hjemmeside og vælge en gave, blandt flere ting. Det er ikke at betragte som et gavekort, for der er tingen – eller udvalget af ting – på forhånd valgt af arbejdsgiveren.

Den form for gave er derfor skattefri for medarbejderen (forudsat værdien er under 800 kr. naturligvis) og anses for en sædvanlig udgift for virksomheden.

Julefrokost kan trækkes fra

Julefrokost giver skattefradrag og delvis momsfradrag

Julefrokost og skat

Julefrokost er en god dansk tradition. At virksomheden afholder en julefrokost anses, som en sædvanlig udgift for virksomheden og kan derfor trækkes fra. Hvis man derimod inviterer medarbejderne på en rejse, skitur, eller en tur med Oslobåden, kan det nemt føre til beskatning, hvis ikke der også er et fagligt indhold på turen. Er det ren fornøjelsestur, måske endda med ledsagere, så kan man risikere at medarbejderne skal beskattes af værdien. Det er jo en lidt trist “efterjulegave” at få.

Gaver til kunder

Julegavetid betyder også gaver til kunder. Det kan trækkes fra. Hvis det er reklamegaver til under 100 kr. (excl. moms), så er der fuldt fradrag som reklame. Husk der skal være logo på og gaven skal gives til samtlige kunder, en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder.

Hvis det er gaver til over 100 kr. anses det som repræsentationsudgift og der er kun 25% fradrag i skat. Her taler vi normalt om vingaver, varekurve eller hvad man nu kan finde på, for at være gæstfri overfor sine kunder. Kommerciel gæstfrihed som det hedder.

Velgørende foreninger

Nogle virksomheder giver et bidrag til en indsamling til julehjælp til værdigt trængende. Det kan man fratrække under reglerne for bidrag til velgørenhed. Det vil på årsbasis sige med op til 15.900 kr. årligt, men kun hvis den dem der modtager gaven, er godkendt af SKAT.

Reklame

Hvis man derimod får en reklameydelse for gaverne og for at vise sit godgørende sind, kan det trækkes fra som reklameugift.

Gavers værdi oplyses til Skat.

Så er der lige det med at oplyse Skat om gaver til personale. Hvis virksomheden giver en julegave til personale, som er mere end 900 kr. værd pr. person, så skal arbejdsgiveren oplyse det til Skat.

Hvis arbejdsgiveren i løbet af året har givet forskellige gaver, så de tilsammen giver mere end 1.200 kr. til den enkelte, ja så er det den enkelte ansatte, som selv skal oplyse beløbet på sin selvangivelse.

Har man ikke overskredet grænsen på 1.200 (og julegaven ikke er mere end 900 kr. værd), skal der ikke oplyses noget.

Moms af julegave til personale og julefrokost

Livet handler ikke kun om skat…der er også moms! Helt generelt kan man ikke få momsen tilbage på julegaver til personale. Gælder det julefrokosten afhænger momsfradraget af, hvor man holder den. Er det hjemme i virksomhedens lokaler, kan man ikke få noget af momsen retur. Holder man julefrokosten på restaurant ude i byen, kan man få 1/4 af momsen på julefrokosten retur, altså 6,25%. Det gælder også uanset der deltager partnere og ægtefæller blandet personalet.

 

Og, så er der lige….hovedaktionærer

Det er julegavetid, men kan hovedaktionæren egentligt give sig selv gave, fra sit eget selskab? Og trække gaven fra i skat? Ja, strengt taget, så kan man vel egentligt ikke, for man har jo selv indflydelse på, om man giver en gave (til sig selv) eller ej. Og, gaver er jo kendetegnet ved, at man ikke har nogen indflydelse på, om man får gave eller ej. Men, som jeg opfatter praksis, så siger man  i praksis OK til at hovedaktionæren også kan få en gave. Det er jo Jul. Ho, ho, ho…

, ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.