Vores forhold til persondata

Persondata og databehandleraftale

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

At Revsbæk Revision er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.

At du er velkommen til at kontakte Søren Revsbæk – Telefon: 55445076 – Mail: revsbaek at revsbaek-revision.dk

At formålet med behandling af dine personoplysninger er

At yde erklæringsopgaver, revision, review og assistance med opstilling af regnskab og handlinger som følger naturligt heraf,

At rådgive om skatteregler og virksomhedsdrift i bred forstand,

Budgettering, samt holde dig orienteret om nyheder og muligheder, som vi skønner, har din interesse. Vi indsamler alene nødvendige oplysninger til ovennævnte formål.

At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede aftale, lovgivning eller undertiden samtykke.

At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige som navn og kontaktdetaljer, fortrolige som CPR.nr. og indkomstforhold.

At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere offentlige myndigheder efter aftale med dig, din bank efter aftale med dig og databehandlere

At nogle af vores underdatabehandlere er beliggende udenfor EU/EØS – i USA, og de amerikanske databehandlere er på den af EU Kommissionen godkendte EU-US Privacy Shield liste.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret.

Du har ret til sletning. Vores generelle slettepolitik er følgende: 5 hele regnskabsår, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet. Vi skønner, at indkomstforhold og formueforhold – herunder fordelinger -, skøder, ejeraftaler/interessentskabsaftaler, skilsmisse og bodeling skal opbevares i 10 år som dokumentation og beregningsgrundlag.

Du har ret til begrænsning af behandling.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at få transmitteret oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du kan få udlæst regnskabsposter og eller åbningsbalance i csv format med henblik på import i et andet regnskabsprogram.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, Valby.  Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Gældende fra 1. januar 2019. Opdateret 29. januar 2019.

Databehandleraftale

Databehandleraftale kan findes Databehandleraftale