Timepris og ydelser

Hvad koster revisor?

Hvad koster revisor-hjælp? Ja, det ville jo være nemt, hvis revisor betales ligesom med nethandel, hvor alt afgøres af pris og man bare kan søge efter den webshop, som har den billigste pris på varen. Men, når man spørger om revisorpris er det ikke helt så nemt.

Hvad koster revisors hjælp til regnskabet

Hvad koster revisors hjælp til regnskabet

Jeg ved godt,  at nogle revisorer – store, så vel som små revisionshuse – reklamerer med en fast pris for og det lyder dejlig nemt. Og bogføringsprogrammer lokker med at du kan få “et regnskab” til næsten ingen penge. Eller “fra 3.995 kr. om året.” Her skal man nok bemærke det lille “fra”.

I virkelighedens verden betyder det jo bare, at du for den faste pris, enten risikerer at betale for meget (fordi revisor skal dække sig ind). Eller tallene bliver slet ikke checkket og regnskabet bliver lynhurtigt skrevet ind (fordi det skal være super billigt).

Som revisorer lever vi af at sælge vores viden og vores tid. Andre varer har vi ikke. Vores pris er derfor en kombination af tid og faglighed på opgaven, og hos os tager vi udgangspunkt i tidsforbruget og dermed en timepris.

Timepris for revisor

P.t. er timeprisen hos revisor, hos os, for den autoriserede revisor mellem kr.  1475. – 1.650 pr. time, for revisorer kr. 900 – 1.050 pr. time for regnskab/revision og for bogføring kr. 425 – 575 pr. time. Den samlede pris afhænger af sværhedsgraden på arbejdet, hvor tilgængeligt materialet er og hvem der laver det (mere for erfarne revisorer, mindre for elever). Alle priser er excl. moms.

Nogle vil synes at den timepris hos revisor “lyder højt,” andre at det er lavt, men man betaler for det arbejde man får lavet – og naturligvis vores professionelle faglighed.

Plus at du får “en ven man kan ringe til” med spørgsmål i årets løb, om man så må sige.

Vejledende overslag på typiske opgaver og timepris for revisor

Timepris: Hvad koster revisor

Hvad koster revisor?

Selskaber:

Regnskab, indberetning, selvangivelse og erklæring om assistance for et mindre  selskab, kr. 10.000 – 12.000.

Regnskab, indberetning, selvangivelse og review for et mindre driftsselskab kr. 12.000 – 16.000.

 

Regnskab, indberetning, selvangivelse og revision for et mindre driftsselskab kr. 16.000 – 20.000 og opefter.

Regnskab, indberetning, selvangivelse og revision for et holdingselskab kr. 10.000 – 12.000.

Enkeltmandsvirksomhed og I/S:

Regnskab, selvangivelse, evt. disponering efter virksomhedsordningen for en personlig virksomhed: Kr. 9.000 – 14.000.

Regnskab, indberetning, selvangivelse og review for en mindre personlig virksomhed kr. 12.000 – 16.000.

Bogføring, rådgivning og andet arbejde afregnes efter tid, men det kunne være:

Bogføring og kvartalsmoms for en virksomhed med 200 bilag pr. kvartal kr. 2.500 – 3.500.

Bogføring og halvårsmoms for en virksomhed med 500 bilag pr. halvår kr. 3.000 – 4.500.

Alle priser excl. moms.

Vi skriver et interval, for der kan være stor forskel på materialet.  Vi checkker altid at hovedtallene ser ud til at være i orden. Ofte skal der også bogføres afskrivninger eller private andele og for selskaber beregnes skat. Nogle gange er der brug for lidt større afstemninger af tallene, derunder moms eller beregning af lønsumsafgifit og det tager naturligvis længere tid.

Og så får du den statsautoriserede revisors underskrift på erklæringen. Se længere nede på siden for, hvad de forskellige typer erklæring betyder.

Spørgsmål i årets løb

At blive kunde hos en revisor er også at “få en ven” man kan ringe til i årets løb. Er du kunde hos os, må du naturligvis ringe/maile med spørgsmål i løbet af året, uden jorden skælver prismæssigt af den grund. Skal vi lave yderligere arbejde, som følge af spørgsmål, så afregnes der naturligvis for det.

Hvad får man så for det?

Når det gælder regnskabs-pakken: Vi laver regnskabet, giver det en revisorerklæring, skattebilag og indberetter til Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, så alt er fulgt til dørs fra start til slut. Normalt sender vi også et udkast til regnskab, så vi kan drøfte regnskab/skat med dig før det gøres færdigt.

Men, for der jo et men: De priser forudsætter naturligvis at det materiale vi får er i rimelig stand. Hvis vi får en sæk fyldt med bilag, så hjælper vi gerne med at få bogført og sammensat et regnskab med god kvalitet. Men, så tager det lidt længere tid og så koster revisor lidt mere.

Nogle revisorer og bogholdere annoncerer med helt fast pris for revisor. Det gør vi ikke, for der skal være plads til at vi kan give rådgivning, hvis det er nødvendigt. Der skal være plads til at få tingene gjort bedst muligt, ikke bare efter en skabelon, hvor en robot selv sætter nogle konti sammen og “så er det nok rigtigt”-agtigt og “vupti, vi får lige banken til at stemme.”

Vi giver gerne et overslag, men er du kun ude efter en pris for at presse din nuværende revisor ned i pris (fair nok), men ikke seriøst ønsker at skifte, så lad høfligst være med at spilde både din og vores tid.

Hvad laver vi:

Vi tilbyder bl.a. følgende:

 • Revision og review både for selskaber og personlige virksomheder.
 • Regnskab og selvangivelse for personlige virksomheder.
 • Opstilling af årsregnskabet, når det gælder selskaber og indberetter til Erhvervsstyrelsen, samt alt vedrørende selskabets selvangivelse, udbytteindberetning m.v. fra start til slut.
 • Opstiller og reviderer projektregnskab.
 • Foreningsregnskaber.
 • Skatterådgivning.
 • Budgetlægning.
 • Bog bogføring og moms.
 • Lønkørsel.
 • Genoptagelsessager for selskaber
 • Taxierklæringer og varebilserklæringer
 • Indsamlingsregnskaber

Lidt om revisorer

Ordet revision kommer fra latin og betyder “efterse” og i flg. ordbøgerne er en revisor en “regnskabskyndig person der gennemgår og kontrollerer regnskaber,” men revisorer kan meget mere end det.

Udover regnskaber så arbejder vi meget med skatteberegning og –rådgivning, budgetter, estimater og virksomhedsrådgivning i det hele taget, med alle de spørgsmål som dukker op i årets løb. Noget revisorarbejde er i sagens natur “bagudrettet”, at se på fortiden, men meget revisorarbejde handler om at planlægge fremtiden og skabe værdi for virksomheden.

Godkendte revisorer

Der findes grundlæggende to typer af revisorer i Danmark: Det er de godkendte revisorer  som er godkendt i henhold til Revisorloven, og så er der ”alle andre” der bruger titlen revisor.

Titlen revisor er ikke en beskyttet titel, d.v.s. alle kan i princippet kalde sig revisor, uanset uddannelse, men det er kun to kategorier af revisorer, som er offentligt godkendte som i en lang række tilfælde har eneret på at skrive under på erklæringer.

Det er de statsautoriserede revisorer og de registrerede revisorer. Disse to grupper af revisorer og har f.eks. eneret på at underskrive erklæringer med sikkerhed, f.eks. på årsrapporter til Erhvervsstyrelsen og en række erklæringer til offentlige myndigheder. Hvis du har et selskab, der får revision eller review, skal det altså være en godkendt revisor som skriver under.

Hvad får man så i øvrigt for den høje timepris? Ja, for at blive godkendt revisor er der krav om en længerevarende uddannelse og der er regler om efteruddannelse. Godkendte revisorer skal have mindst 120 timers efteruddannelse i løbet af 3 år, så man er sikker på at revisor altid er up to date med sin faglige viden.

Desuden skal godkendte revisorer kvalitetskontrolleres af Erhvervsstyrelsen, så myndighederne er sikre på at revisor har et kvalitetsstyringssystem og bruger kvalitetssikring for at sikre et højt fagligt niveau. Alt det afspejles naturligvis revisorprisen.

At vi på Revsbæk Revision er godkendt revisor er din sikkerhed for, at det faglige arbejde er i orden og at arbejdet lever op til de standarder som kræves og forventes af en revisor.

Hvad laver revisorer?

De traditionelle arbejdsområder for en revisor er at lave årsregnskaber samt udføre revision eller review (gennemgang) af regnskaberne og give regnskaberne et kvalitetsstempel ved at skrive en revisorerklæring. Dertil kommer normalt at lave et skattebilag og en selvangivelse – samt at beregne skatten.

Men, derudover udfører vi virksomhedsrådgivning på en række områder. Revisorer hjælper med at lave budgetter, skatterådgivning og rådgivning om virksomhedens eller indehaverens økonomi i øvrigt samt virksomhedsomdannelse.

Vi laver også praktisk bogføring og momsregnskaber og kan hjælpe med en række praktiske ting omkring indberetning af skat og moms, løn, lønsystemer o.s.v.

Vores kunder er typisk mindre selvstændige, anpartsselskaber og aktieselskaber, samt foreninger og fonde.

Opgaverne er mange, men vi bestræber os på altid at skabe merværdi for kunden. At lægge tal sammen kan de fleste, men vi skal bagom tallene for at give ikke bare et regnskab, men rådgivning som virksomheden kan bruge til noget.

Lidt om en revisorerklæring

Når vi har lavet et årsregnskab får regnskabet en revisorerklæring (revisorpåtegning) om hvad vi har lavet og vores konklusion. Det handler alt sammen om sikkerhed. Hvor sikker man kan være på at tallene i regnskabet er rigtige.

Der findes lidt forenklet sagt 4 typer af erklæringer, alt efter hvor dybt revisor har gennemgået regnskabet og hvor sikker revisor er på regnskaber.

revisionspåtegningRevision:

Den fineste påtegning er en revisionspåtegning, hvor revisor skriver at regnskabet er retvisende. Så er regnskabet gennemgået grundigt og vi skriver under på at vi mener tallene er i orden. Revision er det mest omfattende, men tager selvfølgelig også mest tid. Til gengæld har regnskabet høj troværdighed, både skat, i banken og hos dem som i øvrigt læser regnskabet og bruger det til at vurdere din virksomhed. Beregningsmæssigt mener man at revision giver 95%-96% sikkerhed.

Grafik over revisors erklæringer

Gennemgang (review):

Som en mellemvare kan man få et review (gennemgang). Så skriver revisor i sin erklæring at vi ikke har fundet væsentlige fejl. Review er mindre omfattende end revision – og dermed hurtigere og billigere – men du får altså heller ikke helt så meget sikkerhed for at alle tallene i regnskabet er OK.

Der kan godt være mindre fejl, men ikke væsentlige fejl. Review er normalt tilstrækkeligt for de fleste enkeltmandsvirksomheder og små selskaber. Gennemgang giver ca. 55%-60% sikkerhed.

Udvidet gennemgang:

Som en særlig dansk ting, kan man få et udvidet gennemgang. Det er et review, men med faste udvalgte checkpunkter. F.eks. henter revisor altid tingbogsoplysninger og en engagementsforspørgsel hos banken. Sandt at sige det, så tror vi ikke her på kontoret at det produkt har en stor fremtid. Mange vil kunne nøjes med et review og vil man været helt sikker, så skal man alligevel vælge revision. Udvidet gennemgang vægter ca. 70%-75% sikkerhed.

Regnskabsmæssig assistance:

Den fjerde kategori er regnskabsmæssig assistance.” Her opstiller revisor regnskabet som det skal opstilles jf. lovgivningen, men undersøger intet, og vi mener: Intet. Lidt populært sagt kan man være sikker på at huset er korrekt bygget, men vi garanterer ikke mod råd i træværket.

Vi laver ingen afstemninger og kontrol. Derfor skriver vi også i revisorerklæringen at der er “ingen grad af sikkerhed”. Der kan altså godt være fejl som ikke møder det blotte øje. Til gengæld er det i sagens natur hurtigt og billigt. Omvendt: Hvis revisor ser noget som er åbenlyst forkert, ja så tager man kontakt til kunden og spørger til det, så det kan blive rettet.

Kan man så bruge det til noget? Ja i små overskuelige regnskaber, eller hvis man selv er meget sikker på tallene, så kan assistance være helt fint, for så har man kun brug for at være sikker på at opstillingen og indberetningen er korrekt. Og, så er det jo normalt også sådan at ser vi en fejl i materialet, ja så siger vi det til kunden så den kan blive rettet. Regnskabsmæssig assistance giver, ja det siger sig selv: 0% sikkerhed.

Når man spørger til revisorpris og hvad koster revisor, så spiller det naturligvis meget ind, hvilken slags erklæring der skal på regnskabet.

Revisorerklæring på egenkapital og meget mere

Andre opgaver

Det handler ikke om regnskaber det hele. Vi kan også lave revisorerklæring på vurderinger ved stiftelse af selskab, genoptagelsessager og en lang række andre opgaver, hvor der er brug for en revisorerklæring. Det kan også være til Trafikstyrelsen, A-kassen, eller en vurdering af virksomhed. Alle steder, hvor der er brug for en revisorerklæring, giver den sikkerhed som ligger i, at der har været en godkendt revisor inde over. Her er din pris for revisor hjælp typisk afregnet på efter timepris.

Almindelige forretningsbetingelser (i uddrag)

For alle opgaver laves der en aftale med vilkår og betingelser. Vi anvender typisk e-mail til kommunikation og mail krypteres ikke, med mindre der er personfølsomme oplysninger i mailen.

Vi skal have adgang til kundens skattemappe via tastselvkode eller autorisation og skal enten have al bogføring tilsendt (evt. mail) eller have adgang til kundens bogføring f.eks. til bogføringsprogram/lønprogram/andet via nettet så vi selv kan trække oplysninger.

Revsbæk Revision er forsikret hos Lloyd via Dahlberg assurance og ansvarlig efter almindelige retningslinier for revisoransvar. Kunden er ansvarlig for de oplysninger og det materiale som vi modtager som grundlag for vort arbejde.

Læs mere om vores almindelige forretningsbetingelser.

Siden opdateret oktober 2022.