Virksomhedens årsregnskab

Årsregnskab for virksomheder

Årsregnskabet bør være nemt og ikke en tung pligt. Derfor tilrettelægger vi arbejdet, så du kan levere et ordentligt årsregnskab, på den enkleste måde. Så kan du spare tid, kræfter og penge.

Årsregnskab for selskaber (årsrapport)

Når vi laver et årsregnskab (årsrapport) for et selskab, så er der nogle skal-opgaver, der skal løses, for at have et færdigt regnskab. Har du et A/S, ApS eller IVS, ser tidsforløbet således ud:

  1. Vi får din bogføring og laver eventuelle efterposteringer til bogføringen. Det kan f.eks. være beregning af afskrivninger, hensættelser m.v. Vi kan også klare hele bogføringen, hvis ikke der er bogført i løbet af året.
  2. Vi opstiller regnskabet og sikrer at selskabets årsrapport overholder den skabelon, som årsregnskabsloven kræver. Derudover skal du som ledelse måske skrive en årsberetning og der skal laves visse noter til tallene m.v. Det laver vi udkast til. Hvis ikke du har valgt andet, så får du også en erklæring om assistance på regnskabet.
  3. Vi laver et bilag til selvangivelsen. Det er på baggrund af tallene i regnskabet, men det er jo sådan, at noget der trækkes fra i flg. årsregnskabsloven, ikke nødvendgvis kan trækkes fra i skat. Og omvendt. Derfor kan man ikke bare taget overskuddet i følge årsrapporten, til at beregne skatten. Man skal lige en omvej, omkring skattelovgivningen, først og beregner derefter skatten.
  4. Vi indberetter selskabets selvangivelse. Derunder sambeskatning, hvis der er flere selskabet som er samlet i en koncern.
  5. Efter vi har fået underskrifter på årsrapporten, indberetter vi årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Det er pligtopgaverne. Dertil kommer muligheden for tilvalg af en erklæring

revisor-erklæring

Review giver sikkerhed for at regnskabet er uden væsentlige fejl

Revisors erklæring

Vil du have en revisors erklæring om revision eller review – altså om revisor skal skrive om regnskabet er retvisende eller uden væsentlige fejl.

Mange selskaber kan lade være at få deres regnskab revideret, men det kan jo være fornuftigt alligevel, at revisor giver en erklæring på regnskabet, f.eks. hvis du skal aflevere det i banken eller bruge det hos forretningsforbindelser.

Omvendt vil vi heller ikke oversælge værdien af revision eller review, for mange mindre virksomheder kan udmærket klare sig bare med opstilling af årsrapporten.

Hvis du vil have et større overblik over forskellene på revision, review og regnskabsassistance, kan du følge linket.

 

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder

skatteregnskab

Skatteregnskab: Analyse og skatteplanlægning

Hvis du er selvstændig, har du pligt til at aflægge et skatteregnskab for året der er gået. Du har ikke pligt til, ligesom selskaber, at lave en årsrapport efter årsregnskabslovens regler. Du må gerne, men det er for mange mindre virksomheder ikke nødvendigt.

Det som årsregnskabet bruges til for enkeltmandsvirksomheden, er naturligvis at se, hvordan indtjeningen/omkostningerne har været, og så at kunne beregne skatten. Mange bruger desuden virksomhedsordningen, for at nedbringe skatten over årene. Det kan man f.eks. gøre ved at opspare overskud i virksomhedsordningen.

Tidforløbet

Vi hjælper gerne med skatteregnskabet og huskelisten/tidsforløbet ser som regel sådan ud:

  1. Vi får din bogføring og laver eventuelle efterposteringer til bogføringen, måske hele bogføringen, hvis ikke der er bogført i løbet af året. Ofte også beregning af afskrivninger og hensættelser.
  2. Vi opstiller årsregnskab/skatteregnskab. Eventuelt kun på baggrund af bogføringen, hvis ikke du har brug for et “rigtigt” fint opstillet regnskab. Derudover vil indehaver måske skrive en årsberetning og der skal laves visse noter til tallene m.v. Hvis ikke du har valgt andet, så får du også den godkendte revisors erklæring om assistance på regnskabet.
  3. Vi foreslår en disponering efter virksomhedsordningen, hvis det er fordelagtigt for virksomheden og drøfter det med dig. F.eks. hvis der er renteudgifter eller der kan spares i skat, ved at opspare overskud.
  4. Vi indberetter selvangivelsen til SKAT på baggrund af dit skatteregnskab.

Derudover kan du naturligvis også på et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed vælge, om du vil have revisors erklæring om revision eller review  – eller bare at der har været assistance med opstillingen af årsregnskabet.

Tidsfrister

I forhold til det offentlige er der to tidsfrister, nemlig for indberetningen af en årsrapport til Erhvervsstyrelsen og for indsendelse af selvangivelsen til SKAT. Det har vi skrevet lidt om her.

Lad revisor løse opgaven

I Danmark er der ikke pligt til at bruge revisor, men det kan da en god idé, da både regnskabs- og skatteregler er ganske omfattende. Vi er klar til at hjælpe med årsregnskab, skatteregnskab og indberetninger. Hos Revsbæk Revision har du den statsautoriserede revisor med i processen, som en sikkerhed for at tallene indberettes korrekt.