Indberette årsregnskab, hvornår er det nu?

Hvornår er det man skal indberette årsregnskab og indsende selvangivelse?

Har du et kapitalselskab  (A/S, ApS, IVS) er der to vigtige tidsfrister:

1. Fristen for at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

og

2. Fristen for at indsende selvangivelse til SKAT.

Den vigtigste først:

Indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette årsregnskab for selskabet er 5 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 31. maj.  Med mindre man er et rigtigt stort selskab i regnskabsklasse D, så er fristen nemlig kun 4 måneder. Fristen på 5 måneder skal tages bogstaveligt.

I gamle dage kunne man diskutere om fristen var overholdt, hvis regnskabet “kom med morgenposten” dagen efter, nemlig den 1. juni. Nu skal alt indberettes digitalt. Det vil sige, at indberetter man årsregnskab den 31. maj om aftenen er det OK. Den 1. juni er det for sent.

Kommer man for sent, får du en reminder i e-boks og kun e-boks. I det brev får du en frist, typisk 8 dage, og er regnskabet stadig ikke indsendt derefter, så er det, at det koster bøder til selskabets ledelse.

Indleverer man slet ikke, så vil selskabet komme under tvangsopløsning og man skal i gang med en genoptagelse. Det er en besværlig affære, som jeg har skrevet om her.

Der skal indsendes selvangivelse og indberettes årsregnskab til tiden

Kalenderen er ubønhørlig og fristen ufravigelig.

Stort eller lille selskab: Der skal indsenes årsregnskab

Fra tid til anden bliver jeg spurgt: Jamen, “mit lille IVS skal da ikke også indberette årsregnskab,” underforstået: Selskabet er så lille, at der må være en undtagelse for små selskaber.

Svaret er: Alle selskaber skal indberette årsregnskab, som det også kan ses af Erhvervsstyrelsens vejledning. Det gælder uanset om selskabet er stort eller lille, eller meget lille. Der skal altid indsendes årsregnskab.

Omfanget af regnskabet ændrer sig naturligvis, alt efter selskabets størrelse, men ikke pligten til at indsende årsregnskab og der gives ikke dispensation fordi man ikke vidste, at der skulle indberettes et regnskab.

Men, så er der alligevel en undtagelse. Hvis du har et S.M.B.A., altså et selskab med begrænset ansvar, så kan man indsende en undtagelseserklæring og lade være med at indsende årsregnskab, under visse betingelser. Men, denne regel gælder ikke IVS, ApS og A/S og er ikke temaet for dette indlæg.

Indsende selvangivelse til Skattestyrelsen

Så er der den anden frist: Indsendelse af selskabets selvangivelse. Efter du har indberettet årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og så skal du indsende selvangivelse til SKAT. Her er fristen 6 måneder, så man har altså en måneds tid mere, til at indsende selvangivelse. I praksis så laver man jo ofte begge ting nogenlunde samtidigt.

Selvangivelsen skal indberettes i SKATs system, så det er også digitalt.

Overholder man ikke den frist, så falder der dagbøder på kr. 200 pr dag, indtil selvangivelsen er indberettet, dog maksimalt kr. 5.000. Det er, hvad man kan kalde ærgerlige penge.

Der er derfor al mulig grund til at skrive de vigtige datoer op i kalenderen – og gå i gang med arbejdet i god tid før fristens udløb.

Skal man bruge revisor?

Mange selskaber har mulighed for at fravælge revision, så for ganske mange er svaret “nej,” men, det kan være en rigtig god idé at bruge en godkendt revisor alligevel.

Med revisors hjælp til at opstille regnskab, beregne skatten og hjælp til det praktiske med at indsende årsregnskab og selvangivelse, kan man været tryg ved at en fagmand har løbet tallene igennem, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser senere.

Også selvom du måske bruger et bogholderiprogram, som reklamerer med at det “kan det hele for det halve” så er udgiften til at få revisors viden, rådgivning og erfaring, givet godt ud.

Hos Revsbæk Revision hjælper vi gerne, uanset om du har brug for opstilling, check af tallene eller en egentlig erklæring på regnskabet. Vi har samlet nogle priseksempler og info om regnskab her.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.