Indberette årsregnskab, hvornår er det nu?

Hvornår er det man skal indberette årsregnskab (årsrapport) og indsende oplysningsskema (selvangivelse)?

Har du et kapitalselskab  (A/S, ApS) er der to vigtige tidsfrister:

1. Fristen for at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

og

2. Fristen for at indsende oplysningsskema (selvangivelse) til Skattestyrelsen.

Fristen for at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

Tidsfristen for at indberette årsregnskab (årsrapport) for selskabet er 6 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 30. juni.  Slutter man regnskabsår pr. 30. juni, så skal årsregnskabet være indsendt senest 31. december.

TIden flyver, men husk tidsfristen for regnskabet

TIden flyver, men husk tidsfristen for regnskabet

Fristen var hidtil 5 måneder, men er i marts 2022 ændret til 6 måneder, så selskaber, hvis regnskabsår slutter 31. december 2021. skal indsende årsrapport senest 30. juni 2022.

Det gælder for selskaber i regnskabsklasse B og C. Det er langt de fleste. Er er tale om et meget stort selskab i regnskabsklasse D, så er fristen kun 4 måneder.

Tidsfristen skal tages bogstaveligt. I de gode gamle dage kunne man diskutere, om fristen var overholdt, hvis regnskabet “kom med morgenposten” dagen efter. F.eks. med posten den 1. juli, hvis fristen udløb den 30. juni. Nu lever vi i digitale tider. Det vil sige, at indberetter man årsregnskab den 3o. juni om aftenen er det OK. Den 1. juli er det for sent.

Kommer man for sent, får du en reminder i digital post og kun der. Ikke som fysiske brev, SMS eller lignende.  I det brev får du en frist, typisk 8 dage, og er regnskabet stadig ikke indsendt derefter, så er det, at det koster bøder til selskabets ledelse.

Indleverer man slet ikke, så vil selskabet komme under tvangsopløsning og man skal i gang med en genoptagelse. Det er en temmelig besværlig affære, som jeg har skrevet om her.

Der skal indsendes selvangivelse og indberettes årsregnskab til tiden

Kalenderen er ubønhørlig og fristen ufravigelig.

Stort eller lille selskab: Der skal indsendes årsregnskab

Fra tid til anden bliver jeg spurgt: Jamen, “mit lille ApS, skal da ikke indberette årsregnskab,” underforstået: Selskabet er så lille, at der må være en undtagelse for små selskaber.

Svaret er: Der er ikke undtagelser. Alle selskaber skal indberette årsregnskab, som det også kan ses af Erhvervsstyrelsens vejledning. Det gælder uanset om selskabet er stort, eller lille, eller endda meget lille eller slet ikke har haft aktivitet i året der er gået. Der skal altid indsendes årsregnskab. Der er ingen vej udenom.

Omfanget af regnskabet ændrer sig naturligvis, alt efter selskabets størrelse, men ikke pligten til at indsende årsregnskab. Og nok så væsentligt: Der gives ikke dispensation, fordi man ikke vidste, at der skulle indberettes et regnskab.

Men, så er der alligevel en undtagelse. Hvis du har et S.M.B.A., altså et selskab med begrænset ansvar, så kan man indsende en undtagelseserklæring og lade være med at indsende årsregnskab, under visse betingelser. Men, denne regel gælder ikke ApS´er og A/S´er og er ikke temaet for dette indlæg.

Hedder det årsregnskab eller årsrapport

I denne artikel har jeg skrevet årsregnskab. I virkeligheden hedder det jo årsrapport, for årsregnskabet er en del af den samlede årsrapport. Årsrapporten er selve regnskabet plus ledelsespåtegning, revisorerklæring og beretning. I daglig tale siger vi ofte bare årsregnskab.

Fristen for at indsende oplysningsskema til Skattestyrelsen

Oplysningsskema indsendes 6 måneder efter regnskabsåret er slut

Oplysningsskema indsendes 6 måneder efter regnskabsåret er slut

Så er der den anden frist: Indsendelse af selskabets selvangivelse. Efter du har indberettet årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og så skal du indsende oplysningsskema til Skattestyrelsen (som SKAT hedder nu). OBS: For 2022 er fristen rykket til 25. august 2023.

Her er fristen 6 måneder til at indsende oplysningsskemaet (selvangivelsen). I praksis så laver man jo ofte regnskab og oplysningsskema nogenlunde samtidigt; om ikke andet, så fordi vi jo er nødt til at beregne skatten, fordi skatten skal med i årsregnskabet.

Oplysningsskemaet skal indberettes i Skattestyrelsens system, så det sker også digitalt.

Overholder man ikke den frist, så falder der dagbøder på kr. 200 pr dag, indtil selvangivelsen er indberettet, dog maksimalt kr. 5.000. Det er, hvad man kan kalde ærgerlige penge.

Hvad sker der, hvis ikke selskabet indsender selvangivelse

Nogle gange ser man, at et selskab slet ikke har indsendt selvangivelse. Heller ikke selvom, der er kommet rykkere og der er kommet bøder. Hvad sker der så? Ja, hvis Skattestyrelsen slet ikke får nogle tal, så vil de gætte. Det lyder måske lidt frimodigt at skrive “gætte” og i fagsproget kaldes det en skønsmæssig ansættelse; man bliver takseret.

Det er Skattestyrelsen som laver et bud på, hvordan indkomsten har været og regerer man heller ikke på det, så bliver det vedtaget og man skal betale skat efter det tal, som Skattestyrelsen har sat. Der er derfor al mulig grund til at skrive de vigtige datoer op i kalenderen – og gå i gang med arbejdet i god tid før fristens udløb.

Skal man bruge revisor til årsregnskabet?

Mange selskaber har mulighed for at fravælge revision, så for ganske mange selskaber tænker man nok at er svaret “nej.” Men, det kan alligevel være en god idé at bruge en godkendt revisor til årsregnskabet. Revisoren er jo en fagmand, som kender til regnskabs- og skattereglerne.

Sikkerhed for at tallene er OK: Revisor til årsregnskabet

Med revisors hjælp til at opstille regnskab, beregne skatten og hjælp til det praktiske med at indsende årsregnskab og selvangivelse, kan man været tryg ved at professionelle øjne har set på tallene, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser senere.

Også selvom du måske bruger et bogføringsprogram, som reklamerer med at det “kan det hele for det halve” så er udgiften til at få revisors viden, rådgivning og erfaring godt givet ud. For, virksomheder er ikke ens og ligesom man sender sin bil på værksted: I stedet for at ordne bremser og styretøj selv, så er det fornuftigt, at sende sit regnskab forbi revisor.

Hos Revsbæk Revision, som er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, hjælper vi gerne, uanset om du har brug for opstilling, check af tallene eller en egentlig erklæring på regnskabet. Vi har samlet nogle priseksempler og info om regnskab her.

Frister for årsregnskab og selvangivelse for selvstændige

Ovenfor jeg har beskrevet reglerne for selskaber. For selvstændige, som jo har en enkeltmandsvirksomhed, er det lidt anderledes. Der skal ikke indsendes noget årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, men der skal stadig indsendes oplysninger til Skattestyrelsen. Se mere om det her.

Brug den godkendte revisor til årsregnskabet

Hos Revsbæk Revision hjælper vi hvert år såvel selvstændige, som selskaber, med årsregnskab og selvangivelse. Vores kontaktoplysninger står her og du kan læse mere om, hvem vi er og vores historie, på dette link.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Selvangivelse for enkeltmandsvirksomhed – Revsbæk Revision - 02/03/2020

    […] Har du  et selskab (A/S, ApS eller IVS), så er der frister i henhold til både årsregnskabsloven og skattelovgivningen. Det har vi skrevet en artikel om her. […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.