Indberette årsregnskab, hvornår er det nu?

Hvornår er det man skal indberette årsregnskab og indsende selvangivelse?

Har du et kapitalselskab  (A/S, ApS, IVS) er der to vigtige tidsfrister:

1. Fristen for at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

og

2. Fristen for at indsende selvangivelse til SKAT.

Den første først:

Indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen

Fristen for at indberette årsregnskab for selskabet er 5 måneder fra statusdatoen. Det vil sige, at hvis selskabet slutter regnskabsår den 31. december (og det gør mange) så er fristen den 31. maj.  Med mindre man er et rigtigt stort selskab i regnskabsklasse D, så er fristen nemlig kun 4 måneder.

Fristen på 5 måneder skal tages bogstaveligt. I gamle dage kunne man diskutere om fristen var overholdt, hvis regnskabet “kom med morgenposten” dagen efter, nemlig den 1. juni. Nu skal alt indberettes digitalt. Det vil sige, at indberetter man årsregnskab den 31. maj om aftenen er det OK. Den 1. juni er det for sent.

Kommer man for sent, får du en reminder i e-boks og kun e-boks. I det brev får du en frist, typisk 8 dage, og er regnskabet stadig ikke indsendt derefter, så er det, at det koster bøder til selskabets ledelse.

Indleverer man slet ikke, så vil selskabet komme under tvangsopløsning og man skal i gang med en genoptagelse. Det er en temmelig besværlig affære, som jeg har skrevet om her.

Der skal indsendes selvangivelse og indberettes årsregnskab til tiden

Kalenderen er ubønhørlig og fristen ufravigelig.

Stort eller lille selskab: Der skal indsenes årsregnskab

Fra tid til anden bliver jeg spurgt: Jamen, “mit lille IVS skal da ikke også indberette årsregnskab,” underforstået: Selskabet er så lille, at der må være en undtagelse for små selskaber.

Svaret er: Alle selskaber skal indberette årsregnskab, som det også kan ses af Erhvervsstyrelsens vejledning. Det gælder uanset om selskabet er stort eller lille, eller meget lille. Der skal altid indsendes årsregnskab. Der er ingen vej udenom.

Omfanget af regnskabet ændrer sig naturligvis, alt efter selskabets størrelse, men ikke pligten til at indsende årsregnskab og der gives ikke dispensation fordi man ikke vidste, at der skulle indberettes et regnskab.

Men, så er der alligevel en undtagelse. Hvis du har et S.M.B.A., altså et selskab med begrænset ansvar, så kan man indsende en undtagelseserklæring og lade være med at indsende årsregnskab, under visse betingelser. Men, denne regel gælder ikke IVS, ApS og A/S og er ikke temaet for dette indlæg.

Indsende selvangivelse til Skattestyrelsen

Så er der den anden frist: Indsendelse af selskabets selvangivelse. Efter du har indberettet årsregnskab til Erhvervsstyrelsen og så skal du indsende selvangivelse til Skattestyrelsen (som SKAT hedder nu). Her er fristen 6 måneder, så man har altså en måneds tid mere, til at indsende selvangivelse. I praksis så laver man jo ofte begge ting nogenlunde samtidigt; om ikke andet, så fordi vi jo er nødt til at beregne den skattepligtige indkomst, når man skal beregne den skat, der skal medregnes i årsregnskabet.

Selvangivelsen skal indberettes i Skattestyrelsens system, så det er også digitalt.

Overholder man ikke den frist, så falder der dagbøder på kr. 200 pr dag, indtil selvangivelsen er indberettet, dog maksimalt kr. 5.000. Det er, hvad man kan kalde ærgerlige penge.

Hvad sker der, hvis ikke selskabet indsender selvangivelse

Nogle gange ser man, at et selskab slet ikke har indsendt selvangivelse. Heller ikke selvom, der er kommet rykkere og der er kommet bøder. Hvad sker der så? Ja, hvis Skattestyrelsen slet ikke får nogle tal, så vil de gætte. Det lyder måske lidt frimodigt at skrive “gætte” og i fagsproget kaldes det en skønsmæssig ansættelse; man bliver takseret. Det er Skattestyrelsen som laver et bud på, hvordan indkomsten har været og regerer man heller ikke på det, så bliver det vedtaget og man skal betale skat efter det tal, som Skattestyrelsen har sat.

Der er derfor al mulig grund til at skrive de vigtige datoer op i kalenderen – og gå i gang med arbejdet i god tid før fristens udløb.

Skal man bruge revisor?

Mange selskaber har mulighed for at fravælge revision, så for ganske mange er svaret “nej,” men, det kan være en rigtig god idé at bruge en godkendt revisor alligevel. Altså en fagmand, som kender til regnskabs- og skattereglerne.

Få sikkerhed for at tallene er OK

Med revisors hjælp til at opstille regnskab, beregne skatten og hjælp til det praktiske med at indsende årsregnskab og selvangivelse, kan man været tryg ved at professionelle øjne har set på tallene, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser senere.

Også selvom du måske bruger et bogholderiprogram, som reklamerer med at det “kan det hele for det halve” så er udgiften til at få revisors viden, rådgivning og erfaring, givet godt ud.

Hos Revsbæk Revision, som er en statsautoriseret revisionsvirksomhed, hjælper vi gerne, uanset om du har brug for opstilling, check af tallene eller en egentlig erklæring på regnskabet. Vi har samlet nogle priseksempler og info om regnskab her.

Frister for årsregnskab og selvangivelse for selvstændige

Ovenfor jeg har beskrevet reglerne for selskaber. For selvstændige, som jo har en enkeltmandsvirksomhed, er det lidt anderledes. Der skal ikke indsendes noget årsregnskab til Erhvervsstyrelsen, men der skal stadig indsendes oplysninger til Skattestyrelsen.

Årsregnskab for selvstændige

Har man selvstændig virksomhed, er man ikke pligtig til at indsende årsregnskab, ja sådan set slet ikke lave et årsregnskab. Man må gerne lave en årsrapport efter årsregnskabslovens regler. Så hedder det efter reglerne i årsregnskabslovens klasse A og det kan være fornuftigt i nogle tilfælde, navnlig lidt større virksomheder. Langt de fleste mindre selvstændige kan nøjes med et skatteregnskab.

Hvis man kan hente tallene ud fra bogføringen, så er det tilstrækkeligt. Tallene skal stadig opgøres efter skattelovgivingens regler, de skal stadig være rigtige så en række afstemningsarbejder, afskrivninger o.s.v. skal stadig laves. Uanset om man opstiller et egentligt regnskab, eller ej.

Selvstændige skal oplyse til Skattestyrelsen inden 1. juli

Selvangivelse for selvstændige

Selvangivelsen skal indberettes inden 1. juli. Eller rettere: Oplysningsskeamet hedder det nu skal udfyldes senest 1. juli.

I gamle dage – for et år siden – hed det selvangivelsen, men forskellen er den samme: Man skal indberette sin indkomst fra virksomheden og evt. brug af virksomhedsordning m.v.

Samtidig skal man, hvis omsætningen er over kr. 300.000 årligt, også indberette regnskabsoplysninger. Hvis Skattestyrelsen beder om mere, må man så supplere efterfølgende.

Når det er indtastet elektronisk, så får man sin årsopgørelse. Som regel med det samme.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.