Gratis strøm til elbilen

Gratis strøm til elbilen, med et par forbehold

Elbiler er i den grad blevet det “nye sort” hos politikerne. Eller rettere: Det nye grønt. Med en elbil følger naturliget et strømforbrug, som en eller anden skal betale. Her er der kommet lidt lempeligere vilkår. For,  hvis man er ansat i et firma, der har ladestander stående, så kan arbejdsgiveren nu levere gratis strøm til elbilen. Noget, der som udgangspunkt har den hensigt, at flere af os skal gå over til elbil.

Fri bil og gratis el

Har man som ansat fri bil stillet til rådighed, er der ikke noget nyt uanset om bilen er på el eller konventionelle brændstoffer. Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der betaler hele regningen og brugeren bliver i stedet beskattet af reglerne om fri bil. Beskatningsreglerne for fri bil er blevet lidt mere indviklede på det seneste, men princippet er det samme: Du betaler skat af en værdi af bilen, hvilket kan være dyrt nok. Arbejdsgiver har på sin side fradrag for udgifterne til bil, brændstof, service m.v.

Nu kan privatbilen lades op på jobbet.

Ikke fri bil og alligevel gratis el

Det ny er, at selvom du ikke har fri bil, kan man også nu få el fra arbejdspladsens ladestander, uden at skulle betale og uden at blive beskattet af værdien af el. Har du en privat købt en elbil, så kan den oplades kvit og frit på arbejdspladsens ladestander. Arbejdsgiver har fradrag for udgiften og brugeren betaler ikke skat.

Men, træerne vokser trods alt ikke ind i himlen, eller ikke hvad forbrug af el angår. For, den gratis el betragtes som et personalegode på linje med andre personalegoder. Hvis man som ansat i løbet af et kalenderår får personalegoder for mere end kr. 1.200 (her tælles den årlige julegave med), så skal man alligevel beskattes. Og ikke kun, af det som løber over kr. 1.200, med af det hele.

Hvem holder så øje med det, kan man spørge? Ja, det er arbejdsgiver som har pligt til at indberette til Skat, så det er arbejdsgiveren der skal have et eller andet system (elektronisk eller manuelt) til at se, hvor meget man har tanket el i løbet af året, for at kunne se, om der er noget, som skal indberettes. Reglen om de kr. 1.200 kaldes “bagatelgrænsen.

Moms af el og ladestandere

Livet består imidlertid ikke alene af skat; der er også moms. Som udgangspunkt har en arbejdsgiver jo fradrag for udgifter, der vedrører virksomheden. Når det gælder momsen, skal man imidlertid se ikke på hvem der oplader, men på nummerpladen. Er der tale om en hvid-plade bil, er der ikke momsfradrag, men er der tale om gul-pladebiler er der momsfradrag. For papegøjeplader er der delvist fradrag. Så, om virksomheden kan få momsen retur på udgifterne, afhænger af, hvilken type biler der lader op.

Elafgift

Afslutningsvist er der elafgiften. Der er det sådan, at har man privat en ladestander og en aftale med en ladestander-udbyder, så vil man som privat person slippe for elafgiften, fordi man får refunderet elafgiften af ladeoperatøren. Det giver som sådan ikke nogen logisk mening, andet end at politikerne gerne vil fremme el-biler. Og samtidig undgå at nogen finder på at lave numre med ladestanderen. Derfor skal man have en aftale med en ladeoperatør.

Er det til gengæld arbejdsgiver, som sætter ladestanderen op og giver gratis el til elbilen, så kan arbejdsgiveren ikke få refunderet elafgiften. Med mindre man kræver penge for opladningen. Der skal altså være noget forretning i det. Forærer man strømmen bort som et personalegode, så kan man ikke få elafgiften retur. Da elafgiften udgør 89,6 øre pr. kWh, er det trods alt et betydeligt beløb af strømmens pris. Skal en virksomhed kunne få elafgiften retur på en ladestander, der opsættes på medarbejderens private bopæl, kræver det at det er virksomheden som driver og vedligeholder standeren, samt at måleren i ladestanderen kan opgøre elforbruget.

Elafgift retur for liberale erhverv fra 2023.

Elafgift for liberale erhverv

Nu vi er ved elafgift, så har det tidligere været sådan at liberale erhverv (arkitekter, advokater, revisorer etc). ikke kunne få elafgift retur af el forbrugt i virksomheden. Det ændres ved udgangen af år 2022. Så kan vi også få elafgiften retur.

Igen en manøvre, der skal lette den grønne omstilling, så f.eks. elvarme bliver billigere i forhold til gas og oliefyret.

 

Summasummarum

Helt enkelt er det ikke, men hvis en ansat lader på virksomhedens ladestander fra tid til anden, så må vi gå ud fra, at det ikke vil koste skat for den ansatte.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.