Fradrag for arbejdstøj

Hvad skal der til for, at man kan få fradrag for arbejdstøj i skat og moms?

Det er en gammel traver, men evigt aktuel.

Nogle gange, tænker man at det er meget enkelt: Malerens arbejdstøj eller murerens hjelm kan naturligvis trækkes fra. Det giver sig selv, for det er tøj som enten arbejdsgiver eller arbejdstilsynet kræver, du har på.

Andre gange er det knap så indlysende: Tøj man har på i butikken? Sportstøj? Revisorens jakkesæt (for nu at blive i vores egen verden)?

Fradrag for arbejdstøj kan umiddelbart deles op i tre kategorier:

Specialtøj, almindeligt tøj og sportstøj.

Fradrag for specialtøj

Hvis der er tale om specialtøj/specialbeklædning som arbejdsgiver kræver man bruger, er der fuldt fradrag for udgiften. Både i skat og moms.

Fradrag for arbejdstøj

Fradrag for arbejdstøj: En hjælm er sikkerhedsudstyr der kan trækkes fra i skat og moms.

Specialtøj er f.eks. uniformer, sikkerhedssko, hjælme, kitler, tøj med stor slidstyrke, sikkerhedsudstyr m.v. som arbejdsgiver stiller til rådighed og kræver, at den ansatte bruger. Altså noget der følger af arbejdet og fordi man ikke kan bruge sit almindelige tøj i stedet for.

Tænk elektriker, asfaltarbejder, tømrer, maler, laborant, kemiker etc. Alle sammen faggrupper, der har særligt arbejdstøj og derfor har virksomheden fradrag for arbejdstøj.

Fradragsretten gælder også selvstændige. Hvis man som selvstændig er nødt til at bruge specialtøj, er der fradrag for arbejdstøj. Men, man skal have argumenterne i orden.

Det er ikke nok, at det er “mere praktisk,” med specialtøjet, der skal være en konkret anledning. Det kan f.eks. være at man er nødt til at bruge arbejdsbukser med knæbeskytter, fordi man knæler meget i sit arbejde.

Det er ikke nødvendigt for at få fradrag for specialtøj, at der er virksomhedens logo på. Det vender vil tilbage til senere.

Fradrag for almindeligt tøj

Så er der det almindelige tøj. Tøj, man bruger for at være “pæn i tøjet” om man så må sige, men som ikke decideret kræves på grund af jobbet. Fordi man skal se ordentligt ud når man ekspederer kunder, går til møder o.s.v. Det kan være almindelige skjorter, bukser, bluser, jakkesæt etc.

Her er der også fradrag, men men skal opfylde tre kriterier:

  1. Tøjet tilhører virksomheden og skal leveres tilbage, når ansættelsen slutter (hvis det ikke er slidt op).
  2. Tøjet skal bruges i arbejdstiden og må ikke bruges udenfor arbejdstid.
  3. Der skal være logo eller firmanavn på.

Navnlig det sidste, skal man være meget obs på. Det er ikke nok at alle ansatte skal stille i blå skjorter, fordi det er virksomhedens politik, der skal også være logo på skjorterne.

Fradrag for almindeligt tøj: Husk logoet.

Hvor stort skal det logo så være? Ja, det er der ikke regler for, men det skal være synligt. Ikke noget med at “gemme” logoet væk bag skjorteflippen eller i bukselinningen. Vil man have fradrag, skal logo/firmanavn være synligt. Diskret måske, men synligt.

Hvor dyrt må tøjet så være for at få fradrag for arbejdstøj, kunne man spørge? Skal det være et jakkesæt til 1.000 kr. eller må det være skræddersyet til 10.000 kr.? Svaret på det er, at det er der ikke regler for. Det er ikke prisen som er afgørende, men anvendelsen. Men, man kunne måske forestille sig, at fradrag for meget dyrt tøj måske ville påkalde sig mere opmærksomhed, for så er der givetvis også større sandsynlighed for, at myndighederne vil tro det også anvendes privat.

Også her kan den selvstændige være med, men husk logo.

Fradrag for sportstøj

Så er der det tredie variant af fradrag for arbejdstøj, nemlig sportstøj. Det gælder at virksomheden kan trække udgifter til medarbejderens sportstøj fra, hvis de ansatte f.eks. skal deltage i firmafodbold, danmarksstafet, DHL stafet, cykling, golf-turnering eller andet, hvor man repræsenterer firmaet.

Der skal være:

  1. Synligt logo på tøjet
  2. Tøjet skal være stillet til rådighed i forbindelse med de ansattes deltagelse i et sportsarrangement/turnering med relation til firmaet.

Man kan naturligvis også som firma få fradrag, hvis man udstyrer et helt sportshold med tøjer m.v., men så er vi ovre i reklame.

Igen er det væsentlige: Husk logo/firmanavn og husk at der skal være en relation til firmaet.

Sammenfattende er konklusionen at ja: Der er fradrag for arbejdstøj, for både skat og moms, men husk logo og husk at tøjet skal have en funktion/relation til firmaet.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.