Digitale bilag: Hvilke bilag skal uploades?

Nu ved vi lidt mere om, hvilke bilag, der fremover skal gøres til digitale bilag, uploades og gemmes i bogføringssystemet.

Der tales meget om digitale bilag for tiden og hvilke bilag skal fremover uploades til bogføringssystemet. Det hele kommer jo af den ny bogføringslov, hvor vi fremover skal  gemme bilag og bogføring i skyen, eller i hvert fald hos 3. mand, så bogføringen ikke risikerer at gå tabt. Bogføringsloven har vi skrevet lidt om her.

Hvilke bilag bliver til digitale bilag og skal uploades

Erhvervsstyrelsen har nu sendt en bekendtgørelse i høring omkring, hvilke bilag der fremover skal være digitale bilag uploadet til bogføringen.

Digitale bilag

Salgs- og købsfakturaer bliver digitale

Umiddelbart tænker man jo: “Alt.” Både salgsfakturaer, købsbilag og kvitteringer, kontoudtog fra banken (med f.eks. renteudgifter), lønsedler m.v. Derudover kommer alle de ting som fremover også er en del af “regnskabsmaterialet,” så som anlægskartotek, regnskaber, skattebilag etc.

Men, bekendtgørelsen skærer det heldigvis en del til, så det kun er salgs- og købsbilag,

Det hedder af bemærkningerne til bogføringsloven, at kravene til digital opbevaring af bilag “til enhver tid skal afspejle, hvad der til enhver tid er sædvanligt at opbevare af bilagsdokumenter, i almindeligt udbredte digitale bogføringssystemer.”

Det vil sige digitale bilag, for det, som er dokumentation for transaktioner vedrørende køb og salg.

Omvendt betyder det, at sådan noget som lønbilag, interne posteringer for vareforbrug, bilag på renter og gebyrer indtil videre ikke er omfattet af kravet om digital opbevaring.

Du skal altså scanne og uploade alle købskvitteringer, bon´er, fakturaer m.v., men ikke bankudtog og dokumentation for indbetalinger. Sådan må man tolke det nu.

Tidsfrister

Tidsfrist: Fra 1/1 2024 og 1/1 2026.

Der er tid endnu. For selskaber gælder kravet om digital bogføring fra 1. januar 2024 og for enkeltmandsvirksomheder skal vi stille med digitale bilag fra 1. januar 2026.

Der er ikke nogen overgangsordning, så det gælder fra de datoer der nævnt i loven, hverken mere eller mindre.

Men, det gør naturligvis ikke noget at man forbereder sig i tide. Det kunne være at gå i gang med at scanne/foto og uploade til bogføringssystemet, eller måske bare lade bogholder/revisor lægge an til at man kan bruge det digitale system.

Der er ingen som siger, at man skal gå all in selv. Man kan udmærket lade bogholder varetage det.

Hvilke bogføringsprogrammer kan vi bruge?

Ja, det ved vi ikke med sikkerhed endnu. For udbydere af bogføringsprogrammer skal indsende deres program til godkendelse hos Erhvervsstyrelsen.

Men, mon ikke e-conomic, Dinero, Uniconta m.fl. bliver godkendt til digital bogføring og digitale bilag. Det er jo godt i gang allerede. Det gode gamle Summa Summarum og en række excel-systemer, må vi derimod regne med har sidste brugsdato for 2023 og 2026.

Inden 1. juli 2023 vil der være en liste hos Erhvervsstyrelsen over de programmer, som er godkendt.

Gode links i øvrigt

Erhvervsstyrelsens vejledninger

Visma

 

 

 

 

 

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.