Bogføringsservice

Bogføringsservice der giver tryghed

Brug en statsautoriseret revisor til bogføring: Bogføring og regnskab skal være nemt, enkelt, trygt – og tallene rigtige. Derfor har vi også hos Revsbæk Revision bogføringsservice, der hjælper dig med regnskab og bogføring, efter hvad du har behov for (og overholder lovgivningens krav naturligvis).

Vores mål er, at du kan koncentrere dig om din virksomhed. Så håndterer vi momsen, skat regnskab og en effektiv bogføring. Vi giver dig løbende tallene og input om, hvordan økonomien i din virksomhed ser ud. Som en ekstra sikkerhed, har du hos os, en uddannet medarbejderstab og den godkendte revisor med i forløbet.

Bogføring – hvornår og hvor ofte?

Hvor meget man har brug for at gøre med sin bogføring, afhænger af omfanget af virksomheden. Små virksomheder, hvor det meste kører over banken, kan måske nøjes med bogføring hvert halve år eller hvert kvartal. For at få styr på og overblik over alle transaktioner i virksomheden er bogføringen nødvendig.

Hvis der er mange bilag – og navnlig, hvis der er mange kontanter, er hyppigere bogføring en god idé. Dels for at holde styr på pengene, og dels for at sørge for at bogholderiet ikke “vokser en over hovedet”. Det skal være overskueligt. For de momsregistrerede virksomheder kan man typisk tage udgangspunkt i, hvor tit man skal betale moms: Månedligt/kvartalsvist/halvårligt.

Bogføringsservice

Revisor til bogføring giver tryghed

Bogføringsservice hos revisor giver tryghed

Kan man bruge revisor til bogføring, eller vil revisorer kun lave de store regnskaber? Svaret på det er: Ja, vi kan godt stå for virksomhedens bogføring. Eller vi kan henvise til en af de kyndige bogholdere vi samarbejder med. Hvad der passer bedst, afhænger af den konkrete situation, men skal vi bogføre har vi typisk tre modeller vi kører efter:
Når vi laver bogføring, er det ud fra en af 3 modeller:

  • Revisor klarer det hele
  • Revisor klarer noget
  • Revisor ser det efter

1. Revisor klarer det hele

Her laver vi al bogføring. Du kan i princippet komme med dit regnskabsmateriale i en skotøjsæske (det er set), i mapper, eller elektronisk via Dropbox og/eller via regnskabsprogrammer og så klarer vi resten.

Hvad bilagene angår, så har du allerhelst har du scannet eller taget foto af bilagene. Er bilagene fysiske, kan du vælge at aflevere materialet, så klarer vi resten. Er der noget som mangler, eller noget vi skal spørge til, så tager vi fat i dig i forbindelse med bogføringen, så vi kan sørge for at dit regnskab bliver så godt dokumenteret som muligt.

Vi vil derefter bogføre. Ofte med udgangspunkt i elektronisk kontoudtog fra banken og lade bogføringsprogrammet klare så meget som muligt selv, så det bliver så effektivt som muligt.

2. Revisorer klarer noget

Dette er løsningen for dig der f.eks. selv indlæser i et bogføringsprogram, nummerer bilag og afstemmer banken. Eventuelt konterer du også posterne selv i bogføringsprogrammet.

Så konterer vi de vanskelige bilag, ser efter om det er bogført rigtigt og afstemmer momsen (eller lønsumsafgiften), så du kan være tryg ved det, som du skal betale i moms.

3. Revisor ser det efter

Det er løsningen for kunden der selv har styr på en del vedrørende regnskab og bogføring. Her tilrettelægger og laver kunden selv bogføringen. Når vi ser det efter, retter vi måske et par småfejl, der kan opstå ved at der bliver fratrukket moms på udgifter der ikke kan fratrækkes moms på. Derefter sørger vi for at omkostningerne står det rigtige sted, hvor de hører til. Vi sikrer de vigtige poster i balancen er afstemt og momsen korrekt beregnet.

I alle tilfælde får du en afstemt balance, momstal og evt. andre tal til indberetning tilbage.

Hvad er det vigtigt at bruge tiden på?

Regnskab og bogføring: Skal jeg gør det selv?

Det afhænger af hvad du synes er spændende og ikke mindst hvad du tjener dine penge på. Hvis du synes det er spændende at bogføre, så skal du gøre det selv. Der er ingen grund til at du beder en revisor eller bogholder om at klare det, men du kan måske have fordel af at revisor er med på sidelinien, når der dukker spørgsmål op.

Hvis du på ikke du har tiden og lysten til bogføring, så er det gode råd: Brug din tid på det du er bedst til: At drive din virksomhed og tjene penge.

Lad nogle andre klare regnskab og bogføring. Pas på med at selv at rode med bogføringen for at “spare en masse penge.” Det risikerer nemlig at koste dig værdifuld tid, du kunne have brugt på din virksomhed.

Priseksempler

Revisor til bogføring, hvad koster det? Det afhænger af, hvor meget der skal laves og hvor hyppigt, der skal bogføres. Hos Revsbæk Revision afregner vi pr. time og i få tilfælde pr. bilag.

Jo, vi ved godt, at nogle bogholdere skriver faste priser, men mon ikke prisen så er lagt tilstrækkelig højt til, at der altid er en god margin ned til det, som det reelt koster? Det er da en tanke. Hos os afregner vi efter forbrugt tid. Hverken mere, eller mindre. Timeprisen ligger normalt mellem 450 kr. – 500 kr. pr. bogføringstime, alt efter om det er elevtimer eller revisorassistenttimer. Vi giver naturligvis gerne et overslag.

Kan regnskabsprogrammet ikke bare lave tallene selv?

I disse år, er der mange på markedet for bogføringsservice. Der er også nogle, som taler om at machine learning og automatisk bogføring, kan klare det hele – ja nærmest lave årsregnskabet. “Det hele, for det halve.”

Men, derfra og så til at mene, at man blindt skal tro på det tal, maskinen spytter ud, er der endnu et stykke vej.

For, der er jo er momsregler og der er skatteregler, man skal tage hensyn til, og det helt banale, at alle virksomheder ikke er ens. Derfor kan man heller ikke trække de samme ting fra, på samme måde alle steder. Derfor skal der også viden og indsigt til – og erfaring.

Vi arbejder med de fleste bogføringsprogrammer: E-conomic, Dinero, Billy m.fl. Laver vi bogføringen 100% på vores kontor, kan vi også bruge andre programmer, så man slipper for abonnementet.

Få professionel hjælp til bogføring

Revsbæk Revision er et godkendt revisionsfirma, hvor du med den statsautoriserede revisor i baghånden, får en effektiv bogføringsservice, så din bogføring ikke bare bliver hurtig og nem, men også rigtig. Send en mail eller ring til kontoret (kontaktoplysninger ligger her) så tager vi en snak om, hvordan din bogføring kan laves optimalt.