Regnskab og bogføring

Bogføringsservice der giver tryghed

Bogføring og regnskab skal være nemt, enkelt, trygt – og tallene rigtige. Derfor har vi også hos Revsbæk Revision bogføringsservice, der hjælper dig med regnskab og bogføring, efter hvad du har behov for (og overholder lovgivningens krav naturligvis).

Vores mål er, at du kan koncentrere dig om din virksomhed. Så håndterer vi momsen, skat regnskab og en effektiv bogføring. Vi giver dig løbende tallene og input om, hvordan økonomien i din virksomhed ser ud. Som en ekstra sikkerhed, har du hos os, den uddannede og godkendte revisor med i forløbet.

Bogføring – hvornår og hvor ofte?

Hvor meget man har brug for at gøre med sin bogføring, afhænger af omfanget af virksomheden. Små virksomheder, hvor det meste kører over banken, kan måske nøjes med bogføring hvert halve år eller hvert kvartal. For at få styr på og overblik over alle transaktioner i virksomheden er bogføringen nødvendig.

Hvis der er mange bilag – og navnlig, hvis der er mange kontanter, er hyppigere bogføring en god idé. Dels for at holde styr på pengene, og dels for at sørge for at bogholderiet ikke “vokser en over hovedet”. Det skal være overskueligt. For de momsregistrerede virksomheder kan man typisk tage udgangspunkt i, hvor tit man skal betale moms: Månedligt/kvartalsvist/halvårligt.

Bogføringsservice

Kan revisor lave bogføring eller vil revisorer kun lave de store regnskaber? Ja, vi kan godt stå for virksomhedens bogføring, en bogføringsservice om man vil. Eller vi kan henvise til en af de kyndige bogholdere vi samarbejder med. Hvad der passer bedst, afhænger af den konkrete situation, men skal vi bogføre har vi typisk tre modeller vi kører efter:
Bogføringen kan vi foretage. Det kan vi gøre ud fra 3 modeller:

  • Revisor klarer det hele
  • Revisor klarer noget
  • Revisor ser det efter

1. Revisor klarer det hele

Effektiv bogføring med revisor

Her laver vi al bogføring. Du kan i princippet komme med dit regnskabsmateriale i en skotøjsæske (det er set), en plasticpose (det er også set), elektronisk via Dropbox og/eller via regnskabsprogrammer og så klarer vi resten.

Sorteringen af materialet behøver du ikke tænke på. Som udgangspunkt klarer vi og bogføringsprogrammet det. Allerhelst har du scannet eller taget foto af bilagene. Er bilagene fysiske, kan du vælge at aflevere materialet, så klarer vi resten.

Vi vil derefter bogføre. Ofte med udgangspunkt i elektronisk kontoudtog fra banken og lade bogføringsprogrammet arbejde så effektivt som muligt.

Det er jo langt det letteste.

2. Revisorer klarer noget

Dette er løsningen for dig der f.eks. selv indlæser i et bogføringsprogram, nummerer bilag og afstemmer banken. Eventuelt konterer du også posterne selv, dvs. skriver hvad type indtægt/udgift der er tale om. I selve bogføringen bruger man et nummer, der så er koden for, hvad type indtægt/udgift, der er tale om.

Så konterer vi de vanskelige bilag, ser efter om det er bogført rigtigt og afstemmer momsen (eller lønsumsafgiften), så du kan være tryg ved det, som du skal betale i moms.

3. Revisor ser det efter

Det er løsningen for kunden der selv har styr på en del vedrørende regnskab og bogføring. Her tilrettelægger og laver kunden selv bogføringen. Når vi ser det efter, retter vi måske et par småfejl, der kan opstå ved at der bliver fratrukket moms på udgifter der ikke kan fratrækkes moms på. Derefter sørger vi for at omkostningerne står det rigtige sted, hvor de hører til.

Det er i reglen den billigste løsning for kunden og man laver i reglen det bedste bogholderi, fordi kunden i højere grad end vi ved, hvad de forskellige ting er brugt til – f.eks. om en dims der er købt, er noget varekøb, vedligehold af lokale eller noget administrativt. I sidste ende er det helt op til kunden, hvad man er i stand til og har lyst til at betale for vores hjælp.

Revisor bogføringsservice er vejen til rigigt regnskab og bogføring

Kuglerammen er ikke det mest effektive.

Regnskab og bogføring: Hvad er mest effektivt?

Det afhænger af hvad du er god til, hvad du synes er spændende og ikke mindst hvad du tjener dine penge på. Hvis din store interesse er regnskab og bogføring, regnskabslovgivning og skatteregler, så er svaret klart: Der er ingen grund til at du beder en revisor eller bogholder om at klare det.

Hvis du på den anden side ikke føler du har tiden og lysten til det, så brug tiden på det du er bedst til: At drive din virksomhed og lad nogle andre klare regnskab og bogføring. Brug ikke tiden på at rode med bogføringen for at “spare en masse penge.” Det kommer til at koste dig i værdifuld tid, du kunne have brugt på din virksomhed.

En huskeregel kan være at spørge: koster det mere at få bogført hos en professionel, end jeg selv kan tjene ved at udføre arbejde? Hvis man gør rent til 160 kr. i timen som underentreprenør, kan det måske godt betale sig at bikse med bogføringen, selvom man skal bruge dobbelt så lang tid som en revisor skal, men hvis du kan omsætte for 300–400 kr. i timen, ville du nok selv kunne tjene flere penge, end det en god bogførings koster. Foruden, at revisor jo kan give gode hints og råd til virksomhedens økonomi.

Priseksempler

Det kan være vanskeligt at komme med et generelt bud på, hvad en bogføring og bogføringsservice kommer til at koste. Prisen afhænger helt og aldeles af, hvor kompleks bogføringen er og hvor god orden materialet er i. Derefter leverer vi: En kommenteret og afstemt balance, kontokort og momstallene – i rette tid inden indberetningsfrister og vi indberetter tallene for dig, så du ”bare” skal betale momsen m.v.

Jo, vi ved godt, at nogle bogholdere skriver faste priser, men mon ikke de så er lagt tilstrækkelig højt til, at der altid er en god margin ned til det, som det reelt koster? Det er da en tanke. Hos os afregner vi efter forbrugt tid. Hverken mere, eller mindre. Timeprisen ligger normalt mellem 400 kr. – 500 kr. pr. bogføringstime, alt efter om det er elevtimer eller revisorassistenttimer. Vi giver naturligvis gerne et overslag.

Kan regnskabsprogrammet ikke bare lave tallene selv?

I disse år, er der mange på markedet for bogføringsservice. Der er også nogle, som taler om at machine learning og automatisk bogføring, kan klare det hele – ja nærmest lave årsregnskabet.

Men, derfra og så til at mene, at man blindt skal tro på det tal, maskinen spytter ud, er der endnu et stykke vej.

For, der er jo er momsregler og der er skatteregler, man skal tage hensyn til, og så er der det banale, at alle virksomheder ikke er ens. Derfor kan man heller ikke trække de samme ting fra, på samme måde alle steder. Derfor skal der også viden og indsigt til – og erfaring.

Lad os hjælpe med din bogføring

Revsbæk Revision er et godkendt revisionsfirma, hvor du med den statsautoriserede revisor i baghånden, får en effektiv bogføring, så din bogføring ikke bare bliver hurtig og nem, men også rigtig. Send en mail eller ring til kontoret (kontaktoplysninger ligger her) så tager vi en snak om, hvordan din bogføring kan laves optimalt.