Regnskab for forældrekøb

Revisor til forældrekøbsregnskab, nemt og enkelt

Har du en forældrekøbslejlighed, så er du overfor Skattestyrelsen blevet erhvervsdrivende og du skal oplyse overskud eller underskud på selvangivelsen. Det betyder du skal lave et forældrekøbsregnskab.  Til gengæld er fristen for selvangivelse først den 1. juli, næste gang 1. juli 2021 for året 2022.

Revisor til forældrekøb

Skal man bruge en statsautoriseret revisor til forældrekøb? Der er ikke pligt til at bruge revisor, når man laver skatteregnskaber i Danmark, men det er alligevel  fornuftigt at bruge en revisor til regnskabet. En forældrekøbsrevisor, som har erfaring med netop den typer regnskab. Dels sikrer du at tallene er gjort rigtigt op, dels får du korrekt indberetning og dels revisors erklæring på regnskabet. Og, det behøver ikke være dyrt.

Pakkeløsningen

Vi har lavet en pakkeløsning, som gør det enkelt. Vi laver simpelthen alt omkring regnskab for forældrekøbet fra start til slut.

Det vil sige at vi opstiller regnskabet, laver selvangivelsen og sørger for indberetning til SKAT, så du er sikker på at tallene er i orden.  Et regnskab for købet, kan være med, eller uden brug af skatteværdien i virksomhedsordning. Vi laver det, som er skattemæssigt optimalt det enkelte år. OBS: Virksomhedsordningen kan ikke bruges i forældrekøb fra 2021, det blev besluttet af Regeringen i finansloven for 2020. Men, regnskabet skal stadig laves.

Forældrekøbsregnskab

Du sender info, vi laver dit forældrekøbsregnskab

Det gør du:

Du sender til os: Kontoudtog over lejlighedens bankkonto, lejekontrakt, eventuelle kvitteringer du har fysiske (gerne scan/billede) og øvrige oplysninger du mener, vi kan få brug for.

De fleste sender kontoudtog i pdf. via mail, eller bruger eller dropbox/we transfer/google drev m.v. Man kan også sende post til kontorets adresse. Postnord kommer trods alt stadig et par gange om ugen.

Derudover skal vi have autorisation på SKAT, så vi kan gå ind på  din skattemappe for at hente oplysninger og bagefter indberette tallene.

 

Det gør vi:

Vi laver den nødvendige bogføring. Opstiller et forædrekøbsregnskab og laver specifikationer til virksomhedsordningen og indberetter til SKAT. Du får regnskabsbilag + den færdige årsopgørelse retur. Er der spørgsmål undervejs, så ringer/mailer vi om det.

Vi laver en erklæring om assistance på regnskabet. D.v.s. SKAT kan se, at der har været en revisor med ved opgørelsen, men vi laver ikke revision, det ville være “overkill” på et lille regnskab for forældrekøb. Du kan læse om t lidt om erklæringer her.

Alt det, som ikke har med lejligheden at gøre, f.eks. så som løn, pensioner, befordring, evt. sommerhusudlejning o.s.v. ændrer vi ikke på, med mindre du specifikt gerne vil have vi ser på det.

Tidsforløbet på et regnskab for forældrekøb

Typisk så har man samlet oplysninger sammen i løbet af januar og februar. Derefter sender du materialet til os. Herfra går der normalt 2-3 uger, så har du et forældrekøbsregnskab og årsopgørelse til gennemsyn. Hvis ikke der er rettelser, så har vi afsluttet regnskabet med det. Er der rettelser, så laver vi dem med det samme. Tal kan dog ikke indberettes til Skattestyrelsen før midt i marts. Årsopgørelsen får man normalt med det samme.

Prisen for et forældrekøbsregnskab

Prisen for revisor til forældrekøbsregnskab ligger hos os på mellem kr. 4.000 – 5.000 inkl. moms, alt efter omfanget. Regningen kan i øvrigt trækkes fra i regnskabet. Vi afregner efter tid, så prisen afhænger af omfanget af arbejdet.

Revisor til forældrekøbs

Revisor til forældrekøbsregnskab sikrer korrekt indberetning

Hvorfor en forældrekøbsrevisor?

Som sagt skal du ikke nødvendigvis have en revisor til forældrekøbsregnskab. Det er der ingen krav om. Men, vores erfaring, samt gennemsyn og indberetning sikrer dig, at alt er beregnet og indberettet korrekt.

Vi vurderer også på baggrund af vores erfaring, om der måske kunne være udgifter, som ikke er trukket fra, men skal med i regnskabet og trækkes fra, så alt kommer med som reglerne er.

Derudover får du med revisor “en ven,” som du kan ringe til undervejs, hvis der er spørgsmål om forskudsopgørelse, skat, renteudgifter, eller om, hvad man kan trække fra.

Vil du vide mere om forældrekøb og skat

Her på siderne har vi skrevet en del om forældrekøb, regnskab og skat gennem tiden. Blandet om at mange med forældrekøb bruger  virksomhedsordningen for at spare skat på renteudgifterne i købet. Det gør vi også, på langt de fleste af de regnskaber vi opstiller, fordi det giver den optimale skatteværdi. Det kan man dog ikke længere, fra og med år 2021. I finanslovsaftalen for 2020 bestemte Regeringen og støttepartierne, at bruger man virksomhedsordningen i regnskab for forældrekøb, så skal man betale skat af en beregnet rente på 3% (maks. de faktiske renter) og det gør virksomhedsordningen uinteressant for langt de fleste. Det har vi skrevet lidt om her.

Har man anden virksomhed i forvejen, hvor man bruger virksomhedsordning, så fanger bordet og man skal bruge virksomhedsordning på både virksomheden og forældrekøb. Så skal der laves en særlig renteberegning i regnskabet.

Velkommen hos Revsbæk Revision

Med vores hjælp som revisor til forældrekøb, er forældrekøbsregnskab, skat og håndtering af indberetningen overskuelig og ligetil. Som kunde hos en statsautoriseret revisor er du også sikker på, at vi er på omgangshøjde med udviklingen i reglerne for regnskab og skat.

Ring, eller send en e-mail, så tager vi en snak om hvad der er brug for til dit forældrekøbsregnskab.