Finanslov 2020: Forældrekøb ud af virksomhedsordningen

Finanslov 2020: Forældrekøb ud af virksomhedsordningen

Som bekendt har Regeringen og dens støttepartier, indgået en aftale om finansloven for 2020 og en del af aftalen er, at udlejer man en forældrekøbslejlighed, så kan man ikke længere bruge virksomhedsordningen. Det betyder at skatteværdien af rentefradraget bliver mindre og skatten højere, fordi renterne ikke længere trækkes fra i ca. 55% skat, men kun ca. 27% skat.

Eller rettere: Jo, man kan stadig godt bruge virksomhedsordning til forældrekøb, men skal bare betale skat af en rente på 3% af restgælden. Skylder man 1 mio. kr. i forældrekøben, så lægges der kr. 30.000 oveni i den personlige indkomst og trækkes fra i kapitalindkomsten. Dog maks. de renter, som reelt betales. For langt de fleste vil det betyde, at virksomhedsordningen ikke giver mening længere for det udligner jo rentefradraget i den personlige indkomst.

Udlejning til nærtstående

Det hedder i teksten, at udlejning til “nærtstående” ikke kan bruge virksomhedsordningen, hvilket må tolkes som udlejning til forældre, børn og børnebørn. Det som forligspartierne vil, er jo at have forældrekøb ud af virksomhedsordningen, fordi man synes det er forkert, at forældrene får det høje rentefradrag, fordi forældrene bruger virksomhedsordning.

Det gælder fra år 2021-regnskabet og frem.

Det var så den dårlige nyhed rent skattemæssigt. Man kan sige at den “gode” nyhed er, at renteniveauet i dag (stadig) er lavt, så det er ikke lige så dyrt i skat, som hvis renterne var oppe i 6%-7%. Men, den slags kan jo ændre sig.

Hvad så fra 2021?

Forældrekøb ud af virksomhedsordningen fra 2021

Hvad der så sker fra 1. januar 2021, med de forældrekøb, hvor man allerede i dag bruger ordningen, vides ikke. Man kan forestille sig alt, lige fra at eksisterende ordninger kan køre videre, til at man bare lukker for virksomhedsordningen.  Det vil vise sig i foråret 2020, hvor forligspartierne skal aftale det nærmere.

Det vil være rimeligt, om der kommer en overgangsordning. Mange har trods alt købt lejlighed, i tillid til de skatteregler, som gælder nu. Ikke efter, hvad Christiansborg pludseligt synes en god, eller dårlig, íde.

Uanset om man kan bruge virksomhedsordning eller ej, må vi forvente at der stadig skal laves en opgørelse af overskud/underskud på udlejningen.

Hvem er “nærtstående”

Reglerne rammer de, som udlejer til “nærtstående.” Hvem er så det? Sædvanligvis så regner man med at: Forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og disses ægtefæller anses for nærtstående. Derudover stedbørn og adoptivbørn.

Om søskende er nærtstående skal man givetvis diskutere, men fætre og kusiner er det næppe.

Lejer man ud til andre, end familiemedlemmer, kan man fortsat bruge virksomhedsordning.

Konsekvensen i kroner og ører

Hvad det betyder at flytte ens forældrekøb ud af virksomhedsordningen afhænger af, hvordan regnskabet ser ud for den enkelte lejlighed. Men, normalt så hænger økonomien sammen på den måde, at samlet set så giver resultatet 0 efter renter.

Det kan f.eks. se således ud:

Lejeindtægt       60.000
– Løbende udgifter      -20.000
Overskud før renter       40.000
Renteudgifter      -40.000
= Resultat i alt                 0

med andre ord: Det løber rundt, men skattemæssigt giver resultatet ikke nul, for Overskud før renter bliver personlig indkomst, evt. med topskat, og renteudgifterne giver kun fradrag som kapitalindkomst.

Betaler man topskat og nu ikke længere kan bruge virksomhedsordningen, så bliver skatten i dette tilfælde ca. kr. 9.200 mere, end den ellers ville have været.

Hvis tallene i stedet er kr. 30.000 i overskud før renter og kr. 30.000 i renteudgift, så bliver ekstraregningen i skat ca. kr. 6.900.

Finanslov 2020: Forældrekøb og fortiden

Afslutningsvist kan man sige, at nogle folketingsmedlemmer jo selv har nydt godt af forældrekøb. Om man i dette tilfælde har brugt virksomhedsordning eller ej, vides ikke, men fordelen ved forældrekøb har man da haft. Det skal fremtidige forældre og børn så åbenbart ikke have, mener folketingets flertal.

Uanset hvad fremtiden bringer, står vi hos Revsbæk Revison naturligvis til rådighed for at rådgive om forældrekøb og skat.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Virksomhedsordningen: Opspare til lav skat - Revsbæk Revision - 19/09/2022

    […] og med år 2020 kan man også bruge virksomhedsordning på forældrekøb, men det er sluttet med udgangen af 2020 for langt de fleste. Personer, der både har virksomhed og […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.