Selskab eller selvstændig?

Hvad er bedst: Selskab eller selvstændig?

Står du og skal starte egen virksomhed, så kommer spørgmålet: Skal jeg starte som selvstændig eller lave et selskab til min virksomhed? Det er der ikke eet fast svar på, men for og imod, til begge dele.

Der er i hovedsagen to måder man kan drive virksomhed på i Danmark: Som enkeltmandsvirksomhed (selvstændig) eller i et selskab. Begge dele har fordele og ulemper, som du skal tænke over, hvis du vil starte for dig selv.

Enkeltmandsvirksomhed betyder ganske enkelt, at du selv ejer virksomheden (evt. sammen med andre i et I/S), men at det er dig der “er virksomheden.”

Driver du virksomheden i et kapitalselskab, d.v.s. et aktieselskab eller anpartsselskab, betyder det, at det er selskabet som står for virksomheden. Selskabet er en selvstændig juridisk person, som man kalder det. Du kan være direktør, men økonomien ligger inde i den ramme, som selskabet har.

Hvornår er det ene, så bedre end det andet? Ja, det afhænger fuldstændigt af din situation, din indtægt og dine fremtidsudsigter. Her nævner jeg nogle af de ting, som er væsentlige at overveje ved selskab contra enkeltmandsvirksomhed. Listen er ikke udtømmende.

Selskabsskatten er kun 22%, men det er ikke det eneste argument for at drive sin virksomhed i et selskab.

Selskabets fordele

At drive sin virksomhed som selskab, giver nogle fordel. Navnlig når det gælder hæftelse – og så er selskabsskatten jo lavere, end personskatten.

1. Selskabet beskattes med 22%  af overskuddet. Det er nemt og enkelt og en billig (i danske forhold) beskatning.

2. Man hæfter ikke personligt med alt, hvad man ejer og har, hvis selskabet går ned.

3. Selskabet tager risikoen, f.eks. risikoen for produktskader. Man er naturligvis ikke ansvarsfri for alt. Hvis de beslutninger du har taget som selskabets direktør er helt ude “i hegnet,” kan du alligevel komme til at stå til ansvar. Men, det er sjældent. Primært er det selskabet som er juridisk ansvarlig. Skal man drive virksomhed i en risikobetonet branche, kan selskab alene af den grund være en idé. Omvendt så skal de fleste af os jo alligevel tegne en forsikring for skader.

4. Mere overskueligt i forhold til privatøkonomien: I stedet for at holde øje med opsparet overskud etc. i virksomhedsordningen, disponere resultat og huske på restskatten, opfatter mange selskab som “mere enkelt.” Du får din løn og der bliver trukket A-skat, resten er til forbrug.

5. Udbytte til lav skat: Man kan få kr. 54.000 (2019) i udbytte til 27% skat, hver år. Det er billigere end at hæve løn med topskat.

6. Kan være nemmere at generationsskifte og hvis der skal partnere ind. Det er ofte lettere at handle anparter/aktier, eller tegne ny kapital, hvis man skal have en partner ind, end det er at handle en andel af en enkeltmandsvirksomhed.

7. Man kan lave et holdingselskab, som ejer driftsselskabet. Det betyder normalt at holdingselskabet senere kan sælge driftselskabet skattefrit.

Selskab ulemper:

1. Regnskabet skal offentliggøres. Man kan altså ikke skjule for konkurrenter og andre, hvordan det går. I hvert fald ikke i hovedtal, for f.eks. egenkapital og overskud bliver tydeligt for alle.

2. Giver forretningen underskud kan det være skattemæssigt dyrt, hvis du samtidig skal hæve løn. For, din løn bliver jo beskattet, uanset om selskabet selv tjener penge eller ej. Så kan man tale om at betale skat af penge, man ikke har tjent. Det samme gælder, hvis selskabet lukker med underskud. Hvis man driver enkeltmandsvirksomhed har man trods alt skatteværdien af underskuddet at lune sig lidt ved i de kommende års indkomst.

3. Hæftelse for gæld m.v. ligger godt nok hos selskabet, hvis man går konkurs; men i langt de fleste tilfælde så vil f.eks. en bank alligevel kræve at du kautionerer for en kassekredit eller et banklån. Og, så er man jo lige vidt!

4. Der er lidt mere administration. Der skal laves direktørkontrakt, årsrapport etc. Efter revisionspligten for de små selskaber er afskaffet, er omkostningerne godt nok mindre, men der skal jo stadig laves en årsrapport, selvangivelse for selskabet etc. og det koster tid og/eller penge.

Selvstændig / Enkeltmandsvirksomhed fordele

Enkeltmandsvirk.: Let at oprette, få regnskabs-krav og man kan bruge virksomhedsordning til lav skat.

Hvad er så fordelene ved at starte som selvstændig? Ja, umiddelbart tænker jeg at der er 5 fordele:

1. Nemt og hurtigt at oprette. Ingen kapitalkrav.

2. Stor troværdighed: Du står inde for virksomheden med alt, hvad man ejer og har. Det giver selvsagt stor troværdighed.

3. Man kan bruge virksomhedsordningen til at opspare overskud til 22% og dermed opnå den fordel ved lav selskabsskat, som selskabet har. På den måde bliver beskatningen mere smidig. I den forbindelse lidt reklame for Bogen om skat for selvstændige.

4. Lettere regnskabskrav. Man kan nøjes med et skatteregnskab i stedet for en årsrapport til Erhvervsstyrelsen og regnskabet skal ikke offentliggøres. Alle andre kan derfor ikke følge med i din økonomi, hvis man ikke ønsker det.

5. Du kan omdanne sin virksomhed til selskab på et senere tidspunkt, hvis det er hensigtsmæssigt. Under visse betingelser naturligvis, men at vælge enkeltmandsvirksomhed til en start er ikke en “on way street,” man kan godt lave om senere.

Enkeltmandsvirksomhed, ulemper:

1. Du hæfter for alt med alt, hvad du ejer og har. Går du man konkurs, går du konkurs med alt.

2. Det kan af visse blive opfattet som mere “professionelt” at drive sin virksomhed i selskabsform. Det afhænger også af branchekotume. Der er også psykologi i det. I gamle det blev ApS nogle gange opfattet som “A prøver S.. igen,” men nu er ApS en helt almindelig og respekteret form at drive virksomhed i.

Selskab eller selvstændig: Hvad er det rigtige valg?

Ovenstående er som sagt på ingen måde udtømmende, men inspiration. I mange tilfælde vil det være god og saglig rådgivning at råde til at stifte et selskab (og holdingselskab) med det samme. I andre tilfælde, vil det være lettere blot at starte som enkeltmandsvirksomhed.

Der skal efter min erfaring et vist overskud til, før selskab af skattemæssige grunde er interessant. Omvendt er der også nogle som foretrækker at drive virksomheden i selskab, fordi så er privatøkonomien adskilt fra selskabet og det kan give en bedre nattesøvn.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.