Acontoskat for selskaber 2020

Acontoskatten er over os – acontoskat for selskaber 2020

Så er det tid til at at overveje acontoskat igen.

I disse dage sender Skattestyrelsen brev selskabers betaling af acontoskat for 2020. Brevet kommer i e-boks, og der kommer ikke nogen automatisk opkrævning tilsendt, så man skal selv ind på e-boksen og se efter.

Betaling af acontoskat

Acontoskat for selskaber forfalder: 20. marts og 20. november.

Acontoskat for selskaber forfalder: 20. marts og 20. november.

Acontoskatten opkræves i to rater. Den ene forfalder pr. 20. marts og den anden pr. 20. november. Det er vigtigt, at man betaler præcist på datoen hhv. 20/3 og 20/11, for hvis man  betaler for tidligt risikerer man, at få pengene retur igen. Hvis man betaler for sent, så løbe der renter og gebyrer på.

 

Selskabet skal selv checkke e-boksen og sørge for betaling. Acontoskatten bliver automatisk overført til skattekontoen, hvor den står som skyldig, hvis ikke selskabet ændrer skatten.

 

Hvem skal betale acontoskat

Har der været overskud de foregående år, så bliver der helt automatisk beregnet en skat. Beregningen sker ved, at man lægger de seneste 3 års skatter sammen og beregner acontoskatten som 50% af gennemsnittet.

Har selskabet ikke haft overskud, eller der tale om et nystiftet selskab, så betaler man ikke acontoskat.

 

Hvis acontoskatten er for høj eller for lav

Hvis man synes skatten er sat for højt, så kan den sættes ned på skattemappen og det kan vi hurtigt gøre. Omvendt kan det også sættes op hvis man mener at skatten er sat for lavt.

Nu vil nogle måske grine lidt over temaet “sætte skatten op,” men hvis man forventer et større underskud end Skattestyrelsen har beregnet, så giver det god mening. Så sparer selskabet nemlig renter på restskatten. For 2019 er renten på restskat 4,8%, så det kan normalt godt betale sig at indbetale acontoskat, i stedet for at vente til betale sammen med restskatten året efter.

Vi hjælper gerne med ændringen af acontoskatten.

 

Acontoskat for selskaber og skævt regnskabsår

Hvis selskabet afslutter regnskab f.eks. pr. 30/6, eller f.eks. pr. 30/9, så er er det skattemæssige indkomstår år 2020. Det vil sige at man reelt kan nå at beregne, hvor meget skatten er for 2020 og indbetale en eventuel restskat, før året udløber. På den måde er man lidt på forkant med skattebetalingen, hvor de der slutter regnskabsår pr. 31/12 2020, i stedet for må lave et overslag på, hvor meget skatten bliver for 20120 og indbetale på den baggrund.

 

Acontoskat 2020 og negativ rente

For nogle selskaber, kan det være en fordel af indbetale en frivillig acontoskat, for SKAT opkræver nemlig ikke negativ rente, men det gør mange banker. Hvis ikke selskabet har brug for pengene (og ikke vil investere i aktier m.v.), kan det lidt paradoksalt betale sig at placere pengene hos SKAT.

SKAT giver ingen rente, men man slipper da for at betale den negative rente i banken.

 

Sidste chance: 3. rate acontoskat

Når man ikke at betale acontoskatten til den 20. november, er der en chance igen pr. 1. februar 2021. Den løsning anvendes normalt kun, hvis man skal “toppe op” på skatten, efter man kender årets konkrete resultat.

 

Acontoskat for selskaber, hvem skal indbetale?

Har man kun eet selskab, så er det nemt nok: Det er selskabet som skal indberette og betale.

Har man flere selskaber, så er det administrationsselskabet, som skal forvalte skattebetalingen. Det vil sige at har man et holdingselskab, som ejer et eller flere datterselskaber, så er det via holdingselskabets skattekonto man skal indbetale acontoskatten. Det giver lidt regnskabsmæssigt bøvl, men er til gengæld nemt for SKAT.

Se mere om acontoskatteordningen her.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.