Acontoskat 2018 for selskaber

Acontoskat 2018 for selskaber den 20. november.

Så er det igen blevet tid, at overveje betaling af acontoskat for selskaber. Det skal gøres senest pr. 20. november, hvor 2. rate acontoskat forfalder.

Fra SKAT har selskabet måske allerede fået udstukket to rater acontoskat til betaling.  Den første rate forfaldt i marts 2018 og den 2. rate forfalder nu den 20. november. Oveni den rate, kan man selv beslutte at betale et ekstra frivilligt beløb som acontoskat 2018.

Vælger man det, skal man huske først at indberette til SKAT, at man gerne vil indbetale et ekstra beløb. Ellers betaler SKAT bare alle pengene retur igen og så er man jo lige vidt.

Acontoskat 2018 og sparede restskatterenter

Hvis man for 2018 ender med en restskat, så lægger SKAT 3,1% oveni det beløb som rente. Til gengæld har du kredit hel til 20. november 2019.

Man skal erindre sig, at de 3,1% i strafrente jo ikke kan trækkes fra i skat, så når man skal sammenligne med lånerenten i banken, så svarer restskatterenten til ca. 4%.

Nu er det så for virksomheden at vurdere: Vil vi betale en forventet skat nu, eller vente. Har man penge på bankkontoen, er det som oftest en fordel at betale nu og slippe for strafrenterne. Skal man låne i banken – eller får brug for likviditet senere – kan det være en fordel at vente til 2019.

Acontoskat 2018 og skævt regnskabsår

Hvis selskabet afslutter regnskab pr. 30/6, eller f.eks. pr. 30/9, så er er det skattemæssige indkomstår nu, år 2018. Det vil sige at man reelt kan nå at beregne, hvor meget skatten er for 2018 og indbetale en eventuel restskat. På den måde er man lidt på forkant med skattebetalingen, hvor de der slutter regnskabsår pr. 31/12 2018, i stedet for må lave et overslag på, hvor meget skatten bliver for 2018 og indbetale på den baggrund.

Acontoskat 2018 og negativ rente

For nogle selskaber, kan det være en fordel af indbetale en frivillig acontoskat, for SKAT opkræver nemlig ikke negativ rente, men det gør mange banker. Hvis ikke selskabet har brug for pengene (og ikke vil investere i aktier m.v.), kan det lidt paradoksalt betale sig at placere pengene hos SKAT.

SKAT giver ingen rente, men man slipper da for at betale den negative rente i banken.

Sidste chance: 3. rate acontoskat

Når man ikke at betale acontoskatten til den 20. november, er der en chance igen pr. 1. februar 2019. Men, betaler man først den 1. februar 2019, så trækker SKAT 0,6% af betalingen i en “dekort.” Reelt er det jo en strafrente. Med andre ord betaler man 0,6% for at vente med at betale fra den 20/11 til den 1/2, godt 2½ måned. Det er relativt dyrt. Derfor er den løsning også kun god, hvis man skal “toppe op” på skatten, efter man kender årets konkrete resultat.

Den konkrete betaling

Har man kun eet selskab, så er det nemt nok: Det er selskabet som skal indberette og betale.

Har man flere selskaber, så er det administrationsselskabet, som skal forvalte skattebetalingen. Det vil sige at har man et holdingselskab, som ejer et eller flere datterselskaber, så er det via holdingselskabets skattekonto man skal indbetale acontoskatten. Det giver lidt regnskabsmæssigt bøvl, men er til gengæld nemt for SKAT.

Se mere om acontoskatteordningen her.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.