Skat af Airbnb

Hvordan beskattes udlejning via Airbnb?

Deleøkonomi er kommet for at blive, derom næppe nogen tvivl. I grunden er det jo også rigtigt fornuftigt, at andre kan bruge ens ting, medens man ikke selv bruger dem. Den forretningsidé er jo ikke ny. Mange virksomheder sælger overskudskapacitet til deres kunder, uanset om det er udleje af biler, fabrikskapacitet eller avistryk.

Ser man på den private deleøkonomi, er det heller ikke nyt. To husstande, som deler det samme avisabonnement, har en form for deleøkonomi og det tager skattevæsenet sig ikke af. Udfordringen opstår først, når der blandes erhverv ind i det – og der er håb om fortjeneste eller risiko for tab. Det gælder f.eks. sommerhusudlejning og det gælder Airbnb.

Airbnb er eksploderet over de sidste par år. Nemt, praktisk, men ikke nødvendigvis helt skattefrit.

Skat af Airbnb

Der er i hovedsagen to beregningsmetoder: Den nemme med bundfradrag, og den lidt mere omfangsrige, hvor man laver et egentligt regnskab.

Bundfradragsmetoden

Efter bundfradrags-metoden betaler man skat af Airbnb, ved at beskatte alle lejeindtægterne (primært betalingen fra Airbnb) minus et fast bundfradrag.

Skat af Airbnb – de gamle regler – til og med år 2020

Beregningen af bundfradrag afhænger af, om man ejer sin bolig eller man bor i lejlighed/andelsbolig. Ejer man sin bolig er bundfradraget 1,33% af ejendomsværdien. Dog altid mindst kr. 24.000 årligt. Er huset kr. 2.400.000 værd, er bundfradraget altså kr. 31.920 og hvis lejeindtægten er under det beløb, så er det hele skattefrit lige ned i lommen.

Bor man i lejet lejlighed/andel, så er bundfradraget 2/3 af den samlede årlige husleje. Hvis den årlige husleje er kr. 90.000 er bundfradraget altså: Kr. 90.000 x 2/3 = kr. 60.000.

Hvis den gennemsnitlige lejeindtægt på Airbnb er f.eks. kr. 1.000 så er det jo ret mange dage, man kan udleje, før der skal betales skat.

Hvis der er overskud (Lejeindtægt minus bundfradrag) skal der betales almindelig indkomstskat.   Er der “underskud” d.v.s. bundfradraget er højere end lejeindtægten kan man ikke trække “underskuddet” fra.

Bruger man bundfradragsmetoden, skal man være obs på, at der ikke kan trækkes nogen form for udgifter fra i lejeindtægten. Omvendt skal al provision fra Airbnb + det man selv evt. lægger oveni tælle med i indtægterne. Hvis man f.eks. lejer sengetøj ud særskilt, skal det altså med i indtægterne.

Bundfradragsmetoden er det samme som også kaldes værelsesudlejning.

Skat af Airbnb

Skat af Airbnb: Bundfradraget ændres i 2021 og for mange bliver det mindre

Skat af Airbnb med bundfradrag – de ny regler fra og med 2021

Fra og med 1. januar 2021, bliver systemet med beregning af bundfradrag lavet om. Så bliver bundfradraget altid kr. 29.300, uanset hvor meget din ejendom er værd, eller hvad du betaler i husleje.

På sin vis bliver det lettere, men for de fleste også dyrere at betale skat af Airbnb med de ny regler, fordi bundfradraget for mange personer bliver lavere.

Der skal stadig betales skat af 60% af det beløb, som er over bundfradraget.

 

Regnskabsmæssig metode

Den anden måde at opgøre overskud på, er at lave et godt gammeldags regnskab.

Du får ikke noget bundfradrag, men til gengæld kan du trække faktiske udgifter fra. De faktiske udgifter er f.eks.: Ejendomsskat, vedligeholdelse, renovation, forsikringer etc.  Det kræver dog, at man udlejer mindst 10% af boligens areal, hvilket næppe er et problem i praksis.

Fradraget er forholdsmæssigt. Har du f.eks. udlejet hele din bolig i 6 måneder, så kan 50% af årets udgifter trækkes fra.

Overskuddet er  så: Lejeindtægt minus andelen af de faktiske udgifter.

Det er for så vidt ikke anderledes end almindelig udlejning af bolig, som f.eks. forældrekøb, som også er omtalt her på siderne. Om skat af Airbnb er højere eller lavere, ved den ene, eller den anden, metode må beregnes nærmere.

Indtægt fra Airbnb skal oplyses

Skatten er som kapitalindkomst, d.v.s. samme skattesats som f.eks. renteindtægter og sommerhusudlejning.

Du bestemmer hvilken metode du vil anvende når der skal indberettes til SKAT året efter, med selvangivelsen. Bruger man regnskabsmæssig metode, skal der naturligvis være dokumentation for udgifterne, så gem kvitteringerne.

Skat af Airbnb: Hvad kan så betale sig?

Lejer man ud i kortere tid, kan bundfradrag normalt betale sig.

Lejer man ud over længere tid, kan den regnskabsmæssige metode være interessant.

Lejer man hele sin bolig ud i flere år, er man ovre i almindelig udlejning som f.eks. forældrekøb og kan bruge virksomhedsordning (også omtalt her på siderne).

Moms af Airbnb

Hvis man korttids-udlejer værelser, d.v.s. udlejer for und 30 dage af gangen, skal man betale moms af lejeindtægten. Det gælder helt åbenlyst f.eks. hoteller, men det gælder også Airbnb, hvis man kun udlejer værelser – og selv bliver boende i resten af boligen. Det er dog den fordel, at hvis man udlejer for mindre end kr. 50.000 over 12 måneder, så skal man ikke momsregistreres.

Udlejer man hele boligen, og det er der jo typisk tale med i Airbnb, skal man ikke betale moms.

Mere info om skat af Airbnb hos Skattestyrelsen.

Hvor meget må man så udleje som Airbnb

Et er, at der skal betales skat, men hvor længe må man i det hele taget udleje sin bolig via Airbnb. Det har Folketinget i dets visdom også reguleret for os borgere, for det tænker politikerne åbenbart ikke vi kan styre selv (eller også er det nervøse for at hotellernes omsætning falder).

I 2020 må man udleje 70 dage årligt.

Fra og med 2021 må man udleje 70 dage årligt, hvis det sker via bureau – det vil sige at indtægten automatisk indberettes til Skat. Ja, op til 100 dage, hvis kommunen siger OK. Hvis ud selv udlejer, falder det til 30 dage.

Hvad så, hvis man kommer til at udleje 40 dage som privat og dermed overskrider grænsen på de 30 dage. Skal der så betales skat af kun 30 dage? Nej, der skal stadig betales skat af det hele.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.