Nye regler for omregistrering af IVS

På den anden siden af 15. oktober 20201 – hvad  nu?

Så kom vi om på den anden side af 15. oktober, fristen for omegistrering af IVS. Mange havde ikke gjort det pr. 15. oktober og hvad så?

Ja, i den praktiske verden er der to frister at forholde sig til.

Den første er frist for indberetning. Har man besluttet sig pr. 15. oktober, så er der 14 dage til at registrere det hos Erhvervsstyrelsen, så det vil sige at man uden videre stadig kan indberette omregistreringen til og med 29. oktober. Så, det er nogle dage endnu.

Den anden frist giver Erhvervsstyrelsen når de skriver ud til de IVS´er som ikke er omregistreret. Som jeg har læst Erhvervsstyrelsens info, så får man en måned til at håndtere enten omregistrering, eller lukning.

Så, summasummarum: Selv om det nu er blevet (i skrivende stund den 17. oktober), så kan det nås endnu.

Omregistrering af IVS til ApS skal nu ske inden 15. oktober 2021.

Folketingets partier har 21. august 2020 lavet en aftale om en mere lempelig måde at omregistrere sit IVS til ApS. Den aftale er nu blevet til et lovforslag. Lovforslaget er nu fremlagt i Folketinget. Det kan ses her.

Omregistrering af IVS skal nu ske inden 15. oktober 2021.

Omregistrering af IVS skal nu ske inden 15. oktober 2021.

Hidtil har man skullet have mindst kr. 40.000 i egenkapital, nettoværdi i selskabet. Det krav er nu sløjfet og man skal have kr. 40.000 i anpartskapital. 

Fremover kan man godt have negativ egenkapital i sit selskab, og alligevel omregistrere. Nu er det nok at selve anpartskapitalen er kr. 40.000, også selvom selskabets værdi reelt er under kr. 40.000, ja måske negativ.

Derudover er fristen for omregistrering af IVS udsat fra 15. april til 15.  oktober 2021. Derudover kan Erhvervsstyrelsen give yderligere frist, for det enkelte selskab og kan selskabet ikke overholde denne ny frist, så bliver selskabet tvangsopløst.

De nye muligheder

Indskud af kontanter

Ejeren kan indsætte kontanter i selskabet. Har man f.eks. en egenkapital på kr. 1,00, så vil man fremover kunne indskyde kr. 39.999 kontant i selskabet og på den måde få anpartskapitalen op på kr. 40.000. Indskuddet skal dokumenteres, f.eks. ved indsætning bank, eller af en advokat eller revisor.

Indskud af værdier

Man kan også indskyde værdier fra privat til selskabet. Det kan f.eks. være inventar eller maskiner, som selskabet kan bruge. Gør man det, så skal værdien af indskuddet bekræftes af en godkendt revisor.

Bruge selskabets reserver

Hvis man har sparet op, f.eks. den særlige reserve for IVS´er, kan man bruge de penge til at konvertere til nye anparter. Jeg må formode, at det også skal dokumenteres på en eller anden måde. Det får vi se efter 1. januar 2021, hvor loven skal træde i kraft og Erhvervsstyrelsens systemer tilrettes til det.

Gældskonvertering

Som hidtil kan man lave en gældskonvertering, så hvis selskabet skylder dig penge, kan du bruge de penge til at lave om til ny anpartskapital.

Jeg vil antage, at man også kan bruge et mix af de forskellige muligheder, som man også kan i dag

Genoptagelse

Hvis IVS´et er kommet under tvangsopløsning, så kan man dog ikke nøjes med at sætte anpartskapitalen op til kr. 40.000. Så er det stadig egenkapitalen og dermed selskabets reelle nettoværdi, man skal sikre sig er mindst kr. 40.000. Så der kommer ikke nogen genvej der.

De ny  muligheder gør det noget lettere, at få omregistreret sit selskab og det er godt nyt for de, som f.eks. måske har investeret hårdt i udvikling af software eller andet og derfor ikke har egenkapitalen på de kr. 40.000.

Er det så mest fordelagtigt bare at øge anpartskapitalen, eller skal man samtidig sørge for, at egenkapitalen er over kr. 40.000. Ja, kan man, vil jeg jo anbefale det sidste. Det giver trods alt det bedste billede af selskabet, at der er en nettoværdi. Men, kan man ikke, så er det ny muligheder gode – og så må man arbejde for at selskabet giver overskud snart efter.

Se også mit oprindelige indlæg om, hvordan man kan omregistrere sit IVS til ApS.

Aftaleteksten

Her er den aftaletekst, som oprindeligt er baggrunden for lovforslaget.

Aftale mellem regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet om omregistrering af IVS’er
21. august 2020

Det har vist sig at være svært for mange iværksættere at skaffe den nødvendige positive selskabskapital på 40.000 kroner, som det kræver for at omregistrere et eksisterende iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS). Corona-krisen har gjort det sværere for IVS’erne.

For at undgå at sunde virksomheder bliver tvangsopløst, er partierne blevet enige om at gøre det lettere at omregistrere IVS’er til ApS’er.

Partierne er enige om, at IVS’erne skal have mulighed for at blive omregistreret ved, at selskaberne indbetaler differencen mellem selskabernes registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS, der er på 40.000 kr.

Partierne er enige om at forlænge den nuværende frist, som IVS’erne har til at blive omregisteret, fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021, således IVS’erne får tid til at anvende den nye mulighed for omregistrering.

Partierne noterer sig derudover, at regeringen i efteråret vil indlede forhandlinger, om initiativer der har til formål at styrke iværksætteriet i Danmark. Partierne ser behov for, at der tages konkrete skridt for at gøre det lettere for danske iværksættere at etablere sig og drive deres virksomhed, da iværksættere er med til    at skabe fremtidens arbejdspladser, dynamik i erhvervslivet og vækst i Danmark.

10 Responses to Nye regler for omregistrering af IVS

 1. Fischer 26/08/2020 at 11:15 #

  frist, som IVS’erne har til at blive omregisteret, fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021

  Ikke som du skriver 21. april til 21. Oktober

 2. Henrik Rützou 05/10/2020 at 12:24 #

  Betyder det, at man kan “spare” en revisorerklæring hvis man udvider kapitalen med en kontant forhøjelse af anpartskapitalen, for så er det jo en “piece of cake” for så holder man en generalforsamling der beslutter kapitalforhøjelsen som et kontant indskud og indbetaler beløbet og derefter en anden (måske i samme) der beslutter omdannelsen?

  • Søren Revsbæk 05/10/2020 at 12:41 #

   Hej Henrik. En eller anden skal jo bekræfte kapitalforhøjelsen. Om Folketinget så beslutter sig for at det skal være ved en revisorerklæring, eller advokat, eller pengeinstitut for den sags skyld, det må vi vente og se. Jeg tror ikke man får lov som selskabsejer kun at bekræfte det selv, sådan som man kunne med egenerklæring til IVS´er i sin tid.
   vh/ Søren Revsbæk

 3. Michael Rasmussen 18/11/2020 at 23:16 #

  Hej. Jeg har et IVS med en anpartskapital på kr. 40.000. Kan jeg så ikke relativt simpelt ændre til Aps uden revisorerklæring. Det vil jo spare en del til revisorerklæring. Anpartskapitalen har været på 40.000 i et par år nu.
  Venlig hilsen
  Michael

  • Søren Revsbæk 19/11/2020 at 09:40 #

   Hej Michael. Svaret er at vi ved endnu ikke, hvordan det praktisk bliver for den ny ordning er ikke omsat til bekendtgørelse endnu. Så, om du skal have revisorerklæring på anpartskapitalen eller ej, vides ikke. Skulle jeg gætte vil jeg tro, at det skal man, for på en eller anden måde skal Erhvervsstyrelsen jo have dokumentation for, at det er korrekt. Men, som sagt, intet nyt endnu. vh/Søren

 4. Mikael Bruun 30/11/2020 at 17:21 #

  Hvad hvis virksomheden har oparbejdet et overskud, der klart kan dække nyt krav til anpartskapital – kan dette så ikke bruges?
  Det vil jo være hul i hovedet først at skulle udbetale til sig selv, og derefter kun kan bruge nette-penge.
  Vh Mikael

  • Søren Revsbæk 01/12/2020 at 19:20 #

   Hej Mikael. Jo, det lader til at det er en mulighed i det ny lovforslag. Man kan indbetale, indskyde værdier, gældskonvertere eller bruge reserver. Helt, hvordan det skal dokumenteres har jeg ikke læst mig frem til, men der skal formegentligt en eller anden form for dokumentation på. vh/Søren Revsbæk

 5. Anita Petersen 23/12/2020 at 09:07 #

  Hej Søren, Hvis et holdingselskab er et IVS med 50% ejerandel af ApS, hvor ApS’ets overskud har bidraget til holding IVS egenkapital således, at der nu er over 40.000 i egenkapital i IVS, kan der så omdannes til IVS uden kontant indbetaling fra ejeren?
  MVH og god jul
  Anita Petersen

  • Søren Revsbæk 06/01/2021 at 18:02 #

   Hej Anita
   Der var lige et par spørgsmål op til Jul jeg fik overset, deriblandt dit, så derfor først svar nu. Men, svaret er “ja”. Hvis værdien af datterselskabet er tilstrækkeligt højt, så kan der omdannes i holding uden kontant indskud. vh/Søren Revsbæk

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.