Hvad må virksomhedens penge investeres i?

Hvad må virksomhedens penge investeres i, når man bruger virksomhedsordningen

Rigtig mange virksomhedsejere, har penge opsparet i virksomhedsordningen og så kommer spørgsmålet: Hvad må virksomhedens penge investeres i. Der er nemlig ikke frit slag på alle hylder.

Hvad må virksomhedens penge investeres i, spørger mange når banken kræver negative renter.

Penge opsparet i virksomhedsordningen

Bruger man virksomhedsordningen, betaler man 22% skat af overskuddet i stedet for op til 56%. Vel at mærke, kun den del af virksomhedens overskud, som du ikke har hævet til dig selv i årets løb. Mange virksomhedsejere får på den måde, opbygget en sum penge opsparet i virksomhedsordningen over årene og lige nu, er det jo ikke sagen at have pengene stående i banken til negativ rente.

Men, hvad kan man så gøre med sit opsparede overskud? Det er i virkeligheden kun ret få muligheder, når vi ikke taler om at investere i virksomheden selv (lager/maskiner etc).

Fast ejendom

Virksomhedens penge må gerne investeres i fast ejendom. Det kan være den bygning hvor virksomheden ligger, men det kan også bolig eller erhverv til ren og skær udlejning. Køber du en udlejningsejendom for penge opsparet i virksomhedsordningen, så bliver ejendommen en del af virksomhedens økonomi og regnskab. Overskud og underskud på udlejning af ejendommen, skal ind i virksomhedens tal til selvangivelsen.

Bemærk, at fra 2021 så gælder det, at man ikke kan bruge virksomhedsordningen på forældrekøb.

Obligationer

Virksomhedens penge må også gerne investeres i obligationer. Så vil mange nok sige: Det er der jo ikke meget forrentning i, i  vore dage, men det er en mulighed.

Investeringsbeviser

Virksomhedens penge må også gerne investeres i investeringsbeviser, f.eks. ETF´er, som er lagerbeskattede. At lagerbeskatte betyder, at man betaler skat af kursgevinster, uanset om man har solgt investeringsbeviserne eller ej. Det er i modsætning til, når man ejer investeringsbeviser, aktier m.v. personligt og først beskattes, når man sælger.

Om lagerbeskatning er godt eller skidt, afhænger af situationen. Stigende kurser giver en beskatning, som skal betales med årsopgørelsen. Det kan måske presse likviditeten her og nu, men omvendt så skubber man ikke en skattebyrde foran sig. Ved kurstab får man fradraget med det samme.

Gælds- og pantebreve

Det lyder måske tilforladeligt, at virksomheden kan låne penge ud på almindelige markedsvilkår, enten via et pantebrev i fast ejendom, eller som almindeligt udlån. Men, pas på. Skat er meget vagtsomme med, at der kun lånes ud, hvis det er i almindelig samhandel Altså, hvis man f.eks. har solgt en ejendom og på den måde fået et pantebrev.

Penge opsparet i virksomhedsordningen kan ikke bruges til almindelige udlån. Så betragtes det som en privat hævning.

Hvis man låner ud til nærtstående (familie m.v.) er det under alle omstændigheder en privat hævning og så falder skattehammeren.

Den længere beskrivelse af, hvad virksomhedens penge må investeres i, ses hos Skattestyrelsen.

 

Ikke alt må man investere virksomhedens penge i

Hvad kan man så ikke investere virksomhedens penge i

Sortlisten omfatter navnlig aktier. Penge opsparet i virksomhedsordningen, må ikke bruges til almindelig investering i aktier, uanset om det er børsnoterede aktier eller ej.

Det samme gælder investeringsbeviser, som er realisationsbeskattede, altså ikke lagerbeskattede.

Udlån til familie, egne selskaber mv. er også no go.

Guldbarrer, fine vine og andet sjov

Penge opsparet i virksomhedsordningen, kan heller ikke investeres i vin! Man kan sige: Hvem vil blande sig i, om jeg investerer virksomhedens penge i vin – vin kan også være en god forretning. Lige som smykker, guldbarre og andet som man måske kan tjene penge på og samtidig synes er mere morsomt end se pengene på bankkontoen. Men, det vil Skatterådet ikke acceptere.

Skatterådet har f.eks. taget stilling til et konkret spørgsmål om investering i vin. Afgørelsen var, at investering i vin betragtes som en hævning. Årsagen var, at virksomheden i det konkrete tilfælde ikke selv handlede med vin, men at det kun var ren investering. Så, hvis man er vinhandler så er det OK, men ellers bør man lade være.

Man kan naturligvis altid investere virksomhedens penge i ting, som har med virksomheden at gøre. Det kan være varelager, maskiner og inventar, debitorer, ejendom o.s.v.

Har man derimod et selskab, er der ikke begrænsninger for at investere i aktier, vin o.s.v. Så kan udfordringen til gengæld være: Har man selv glæde af de ting, man køber. Investerer selskabet f.eks. i sportsbiler, kan det måske være vanskeligt at dokumentere, at man ikke også selv kører i en sportsvogn i ny og næ, men det er en anden boldgade.

Se mere om virksomhedsordningen og Revsbæk Revision.

 

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.