Hvem skal underskrive årsrapporten?

Når man spørger: Hvem skal underskrive årsrapporten for selskabet? lyder det banalt. Det skal naturligvis selskabets ledelse, det vil sige direktion og bestyrelse. Men, hvem er så det?

Nuværende ledelse skal underskrive årsrapporten

Hvis et selskab skal aflægge regnskab for f.eks. 2019, men har skiftet direktør i januar 2020, er det så den “gamle” direktør som havde ansvaret i 2019, som skal underskrive? Eller det det den nye direktør, der jo i sagens natur ikke har noget ansvar for tallene for 2019, som skal underskrive årsrapporten?

Nuværende ledelse skal underskrive årsrapporten

Her er reglen, at det er selskabets nuværende ledelse, som skal underskrive. Det vil sige den ledelse som sidder på det tidspunkt, hvor man underskriver.

Hvis man f.eks. er færdig med regnskabet i maj måned, så er den direktion og bestyrelse, som er valgt på det tidspunkt, som underskriver.

Man kan ikke lade tidligere direktører eller bestyrelsesmedlemmer underskrive, selvom det kunne virke mest rigtigt. Det er dem, som er registreret i CVR-registeret på det tidspunkt der underskrives, så skal og må underskrive.

Lige så bestyrelsesmedlemmer: Har der være udskiftning undervejs i året, så er det den nuværende bestyrelse som skal underskrive. De, som har forladt bestyrelsen i årets løb, kan og skal ikke underskrive åregnskabet.

Hvis man er uenig?

Hvem skal underskrive årsrapporten, hvis man er uenige? Kan man nægte at underskrive? Svaret er nej. En direktør eller bestyrelsesmedlem kan ikke nægte at underskrive. Heller ikke selv om man er uenig i regnskabet. Det kan være man synes, at regnskabet ikke er korrekt, f.eks. at der afskrives forkert, værdier eller gæld ikke er godt nok indregnet, eller ikke tages nok hensyn til risiko for fortsat drift. Det kan også være man synes ledelsesberetningen er forkert eller mangler omtale af vigtige ting.

Hvem skal underskrive årsrapporten, hvis man er uenige?

I de tilfælde skal man skrive under alligevel, men man har krav på at få sin mening beskrevet i ledelsespåtegningen. Det kunne være noget i retning af at: “Jeg XX, mener at YY er forkert fordi…. etc.” Det skal være en fyldestgørende og konkret forklaring. Det er ikke nok at man “synes” noget. Det skal bakkes op af konkrete argumenter.

Det er meget sjældent set, men kan altså lade sig gøre.

Nægter man simpelthen at underskrive, koster der bøder hos Erhvervsstyrelsen.

 

Kun registreret ledelse kan underskrive årsrapporten

Det er kun de, som er registreret som selskabets ledelse i CVR-registeret, som kan underskrive årsrapporten. Man kan måske finde det naturligt, at en regnskabschef eller økonomidirektør burde underskrive, for det er vel vedkommendes ansvar, at årsrapporten er korrekt opstillet. Det er jo ikke nødvendigvis den øverste direktør som sidder og laver regnskab.

Men, hvis det kun er den øverste direktør, som er registreret hos CVR.dk, så er det kun den øverste direktør, som skal underskrive. Uanset, hvad man i selskabet måtte mene i øvrigt er naturligt.

Skal årsrapporten underskrives?

Ja, det skal den. Enten fysisk eller digitalt ved hjælp af nemID, f.eks. via Penneo eller et lignende program. Hvis det er et selskab som laver regnskab efter regnskabsklasse B, så kan man godt lade være med at skrive en ledelsespåtegning. Det kræver at der kun er eet medlem af ledelsen, f.eks. kun én direktør. De regler står i årsregnskabslovens §9. Til gengæld skal man så skrive lidt mere i ledelsesberetningen.

I de regnskaber vi laver, skriver vi altid en ledelsespåtegning. Så er der ingen tvivl om at ledelsen bekræfter regnskabet.

Hvem har ansvaret for årsrapporten

En ting er, hvem der skal underskrive årsrapporten, men hvem har ansvaret for årsrapporten? Det har naturligvis selskabets ledelse: Direktionen og bestyrelsen. I praksis kan det godt være, at det er regnskabsfolkene som laver årsrapporten og har forpligtelsen til at den bliver lavet. Eller revisor som opstiller og på den måde, sørger for at den bliver lavet. Men, ansvaret for indholdet – at tallene er i orden og der står det, som der skal – det ansvar har direktion/bestyrelse.

Død mands underskrift – et kuriosum

Her til sidst, et lille kuriosum, når vi taler hvem skal underskrive årsrapporten. Da jeg gik på regnskabskurser for år tilbage (ja, det gør jeg jo stadig som efteruddannelse, men det er en anden snak), fik vi at vide, at man i AP Møller selskaberne stadig underskrev med signaturen: A.P. Møller. Selvom om Arnold Peter Møller afgik ved døden i 1965. Det var en sjov undtagelse fra reglerne, som kun gjaldt landets største virksomhed. Det er nu afskaffet, men denne artikel fra Berlingske fortæller historien.

 

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.