Hvem må underskrive som revisor?

Hvem må underskrive som revisor på regnskabet?

Kun statsautoriserede og registrerede revisorer på underskrive som revisor på selskabets årsrapport og erklæringer til Erhvervsstyrelsen.

Spørgsmålet er aktuelt, hvis et selskab har fravalgt revision (og det har 155.000 selskaber i Danmark jf. 2018-tal). Så er der ikke krav om at man bruger en godkendt revisor, d.v.s. en statsautoriseret eller registreret revisor. Men:

Hvem må underskrive på regnskabet

Hvem må underskrive: Kun en godkendt revisor må underskrive årsrapporten

Revisorpåtegning på årsrapporten

Driver man virksomhed i selskabsform (A/S, ApS, IVS), så har de godkendte revisorer eneret på at underskrive revisorerklæringen/revisorpåtegningen i regnskabet, når der er tale om en årsrapport i følge årsregnskabsloven. Det er selskabers årsrapporter.

Det gælder uanset om man får en erklæring om revision, udvidet gennemgang eller review. Det gælder også, hvis man får en erklæring om assistance, altså at der bare har været en revisor med til at stille regnskabet op, men ikke checkket det.

Det er navnlig i det tilfælde, det går galt. En dygtig bogholder, eller måske en som tidligere har været ansat som revisor, opstiller regnskabet og tænker: Så kan jeg også give min kunde lidt mere værdi ved at underskrive en erklæring om at der lavet assistance. Både for at styrke indtrykket af regnskabet – og krydse af på selvangivelsen, at der lave en erklæring.

Men, den går ikke i flg. reglerne og det har man strammet op på nu, ved at den der underskriver skal skrive sit “MNE-nummer,” som er revisors unikke nummer hos Erhvervsstyrelsen.

Årsregnskabsloven

Det fremgår af årsregnskabslovens § 135 A, at alle erklæringer som gives på en årsrapport i flg. årsregnskabsloven, skal gives af en godkendt revisor. Erhvervsstyrelsen har en side om fravalg af revision hvor det uddybes.

Forvirringen kan opstå, fordi titlen “revisor” jo ikke er en beskyttet titel. Alle må kalde sig revisor. Uanset uddannelse og erfaring. Men, kun statsautoriserede og registrerede revisorer, har lovmæssig ret til at underskrive årsrapporten jf. årsregnskabsloven, hvor der er tale om en erklæring mellem tre parter: Revisor, kunden og Erhvervsstyrelsen.

Fravalg af revision betyder ikke nødvendigvis fravalg af revisor

Selvom man har fravalgt revision (det kan være fonuftigt nok), så er der dog stadig mange som bruger en godkendt revisor til at opstille regnskabet. Det gælder ca. 95.000 af de selskaber, som fravalgte revision. De får så en erklæring om review eller assistance.

Tilbage er så ca. 60.000 selskaber, som ikke har revisorbistand fra en godkendt revisor.

Hvem må underskrive på skatteregnskaber

For skatteregnskaber derimod er der helt anderledes frit spil. Det er en erklæring mellem to parter: Revisor og kunden. Der kan man i princippet få Svend Bendt nede fra hjørnet til at underskrive som revisor på skatteregnskab/skattebilag. Om det så er en god idé, er jo en helt anden sag…

Og hvorfor skriver jeg så det?

Jo, det er lidt surt opstødsagtigt, men det er også fordi det da er irriterende, at man som godkendt revisor skal:

 • gå gennem en temmelig lang uddannelse,
 • optjene 120 timers efteruddannelse over 3 hver års periode,
 • gennemgå lovpligtig kvalitetskontrol og sandelig også selv betale for det,
 • gennemføre en årlig intern kvalitetskontrol,
 • have en lovpligtig ansvarsforsikring
 • betale gebyr til hvidvasklovgivning, kvalitetskontrol etc.

– og så ser man alligevel, at der nogle ikke-godkendte revisorer, som underskriver som revisor på årsrapportter. Så hænger ting jo ikke sammen – udover naturligvis, at de der får underskriften fra den ikke-godkendte revisor,  har fået noget, som man ikke må.

Lidt mere om revisorer og uddannelsen: Se her. Ordet revisor kommer i øvrigt fra latin og betyder “gense,” hvilket jo er det vi gør: Gennemgår, checkker og sørger for at regnskabet bliver korrekt. Ud over alt det andet, som revisorer også kan lave.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Indberette årsregnskab, hvornår er det nu? - Revsbæk Revision - 27/12/2018

  […] Mange selskaber har mulighed for at fravælge revision, så for ganske mange er svaret “nej,” men, det kan være en rigtig god idé at bruge en godkendt revisor alligevel. […]

 2. Erklæring: Revision, review, assistance eller? - Revsbæk Revision - 04/01/2019

  […] så ikke bare lave regnskabet? Måske, måske ikke. Jeg kender nogle der kan og nogle der ikke kan. Går man til revisor er man som udgangspunkt sikker på, at der er styr på lovgivningen – også når den ændres – og man ikke bare gør “som vi gjorde sidste år” eller “som […]

 3. Nye regler for omregistrering af IVS – Revsbæk Revision - 01/12/2020

  […] Man kan også indskyde værdier fra privat til selskabet. Det kan f.eks. være inventar eller maskiner, som selskabet kan bruge. Gør man det, så skal værdien af indskuddet bekræftes af en godkendt revisor. […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.