Hvem må underskrive som revisor?

Hvem må underskrive på regnskabet?

Kun statsautoriserede og registrerede revisorer på underskrive på selskabets årsrapport. Spørgsmålet er aktuelt, hvis et selskab har fravalgt revision (og det har mange) og så er der ikke krav om at man bruger en godkendt revisor, d.v.s. en statsautoriseret eller registreret revisor. Men:

Hvem må underskrive på regnskabet

Hvem må underskrive: Kun en godkendt revisor må underskrive årsrapporten

Revisorpåtegning på årsrapporten

Driver man virksomhed i selskabsform (A/S, ApS, IVS), så har de godkendte revisorer eneret på at underskrive revisorerklæringen/revisorpåtegningen i regnskabet, når der er tale om en årsrapport i følge årsregnskabsloven. Det er selskabers årsrapporter.

Det gælder uanset om man får en erklæring om revision, udvidet gennemgang eller review. Det gælder også, hvis man får en erklæring om assistance, altså at der bare har været en revisor med til at stille regnskabet op, men ikke checkket det.

Det er navnlig i det tilfælde, det går galt. En dygtig bogholder, eller måske en som tidligere har været ansat som revisor, opstiller regnskabet og tænker: Så kan jeg også give min kunde lidt mere værdi ved at underskrive en erklæring om at der lavet assistance. Både for at styrke indtrykket af regnskabet – og krydse af på selvangivelsen, at der lave en erklæring. Men, den går ikke i flg. reglerne.

Årsregnskabsloven

Det fremgår af årsregnskabslovens § 135 A, at alle erklæringer som gives på en årsrapport i flg. årsregnskabsloven, skal gives af en godkendt revisor. Erhvervsstyrelsen har en side om fravalg af revision hvor det uddybes.

Forvirringen kan opstå, fordi titlen revisor jo ikke er en beskyttet titel. Alle må kalde sig revisor. Uanset uddannelse og erfaring. Men, kun statsautoriserede og registrerede revisorer, har lovmæssig ret til at underskrive årsrapporten jf. årsregnskabsloven, hvor der er tale om en erklæring mellem tre parter: Revisor, kunden og Erhvervsstyrelsen.

Hvem må underskrive på skatteregnskaber

For skatteregnskaber derimod er der helt anderledes frit spil. Det er en erklæring mellem to parter: Revisor og kunden. Der kan man i princippet få Svend Bendt nede fra hjørnet til at underskrive som revisor på skatteregnskab/skattebilag. Om det så er en god idé, er jo en helt anden sag…

Og hvorfor skriver jeg så det?

Jo, det er lidt surt opstødsagtigt, men det er også fordi det da er irriterende, at man som godkendt revisor skal:

 • gå gennem en temmelig lang uddannelse,
 • optjene 120 timers efteruddannelse over 3 hver års periode,
 • gennemgå lovpligtig kvalitetskontrol og sandelig også selv betale for det,
 • gennemføre en årlig intern kvalitetskontrol,
 • have en lovpligtig ansvarsforsikring

– og så ser man alligevel, at der nogle ikke-godkendte revisorer, som underskriver som revisor på årsrapportter. Så hænger ting jo ikke sammen – udover naturligvis, at de der får underskriften fra den ikke-godkendte revisor,  har fået noget, som man ikke må.

Lidt mere om revisorer og uddannelsen: Se her. Ordet revisor kommer i øvrigt fra latin.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Indberette årsregnskab, hvornår er det nu? - Revsbæk Revision - 27/12/2018

  […] Mange selskaber har mulighed for at fravælge revision, så for ganske mange er svaret “nej,” men, det kan være en rigtig god idé at bruge en godkendt revisor alligevel. […]

 2. Erklæring: Revision, review, assistance eller? - Revsbæk Revision - 04/01/2019

  […] så ikke bare lave regnskabet? Måske, måske ikke. Jeg kender nogle der kan og nogle der ikke kan. Går man til revisor er man som udgangspunkt sikker på, at der er styr på lovgivningen – også når den ændres – og man ikke bare gør “som vi gjorde sidste år” eller “som […]

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.