Virksomhedsordningen når virksomheden ophører

Hvad sker der når virksomheden ophører og man skal ud af virksomhedsordningen

I det daglige tænker vi næppe meget over det, men der kommer jo en dag, hvor virksomhedens aktivitet stopper. Virksomheden ophører. Måske fordi man helt holder op, eller måske fordi man (eventuelt uventet) sælger sin virksomhed.

Mange har i den situation stadig penge opsparet til lav skat i virksomhedsordningen, og hvad så med de penge? For, holder man op med at drive virksomhed, så er der jo samtidig ophør med virksomhedsordningen og man skal ud af virksomhedsordningen.

Hvordan er beskatning af opsparet overskud ved ophør

Ud af virksomhedsordningen: Efterbeskatningen kan udsættes.

Hovedreglen er, at penge opsparet i virksomhedsordningen skal efterbeskattes, når virksomheden stopper. D.v.s. der skal betales skat af opsparet overskud. Har man f.eks. kr. 10.000.000 opsparet vil det med dagens skatteprocenter sige ca. kr. 5.600.000 i skat, minus naturligvis den skat, som er betalt a/conto gennem årene.

Men, pointen er: Der sker fuld beskatning til topskat, af de penge som jo egentligt er opsparet, for at undgå topskatten.

Udsættelse af beskatningen

Når man skal ud af virksomhedsordningen kan beskatningen udskydes et år, nemlig til året efter ophørsåret. Stopper man med virksomhed i 2019, så skal beskatningen således senest ske i indkomståret 2020, altså med selvangivelsen for 2020. Baggrunden for det er, at det kan jo være man når at starte ny virksomhed i mellemtiden, og så kan man fortsætte med det opsparede overskud.

Det efterlader så spørgsmålet: Hvor lidt virksomhed kan man “nøjes med” at drive? Er det en avisrute? Er det udlejning af en lejlighed? Er det tupperwaresalg? Det bagvedliggende spørgsmål her er: Driver vi virksomheden med gevinst for øje? Eller rettere: Kommer du til at tjene penge på den ny virksomhed.

Undgå efterbeskatning betyder opret en ny virksomhed

Skats afgørelser

Vil man undgå at skulle ud af virksomhedsordningen, når virksomheden ophører, så skal man etablere ny virksomhed. Landsskatteretten afgjorde tilbage i 2011 en sag, hvor en person købte en ejerlighedsgarage. Altså kun garagen. Den udlejede han derefter for kr. 700 pr. måned til en 3. mand.

Det sagde Landsskatteretten dengang, at det var erhvervsmæssig virksomhed og virksomhedsordningen kan anvendes. Begrundelsen var,  at der var udsigt til en rentabel drift, d.v.s. overskud på driften indenfor få år. Vedkommende fik derfor lov at fortsætte i virksomhedsordningen (med sit opsparede overskud fra tidligere).

Der findes også afgørelser, hvor myndighederne har sagt nej. Det gælder en afgørelse fra 2014, hvor Landsskatteretten sagde ned til at virksomhedsordningen kan bruges, fordi virksomheden ikke blev anset for erhvervsmæssig. Primært fordi der gennem 3 år konstant var underskud.

Konklusion

Ja, man kan godt nå at starte en ny virksomhed, hvis man ønsker at fortsætte i virksomhedsordningen, efter man har afviklet sin oprindelige virksomhed.

Men, skal skal ikke ske på skrømt. Der skal være alvor bag. Alvor betyder i denne forbindelse, at man har til hensigt at lave overskud på sin ny virksomhed. Måske kun et lille overskud, men der skal være en rentabel drift og det skal ske på almindelige markedsøkonomiske vilkår. Hvis der er tale om udlejning, skal det således være til den pris som en uafhængig 3. mand vil leje f.eks. en bygning til. Man kan ikke bare “leje af sig selv,” om man så må sige.

Det skal være rentabelt, også efter afskrivninger (selvom man måske ikke trækker afskrivninger fra). Ellers må man gå ud af virksomhedsordningen uanset hvad.

Er det rentabelt, er det OK, at overskuddet er lille. Derfor kan det for erhvervsdrivende med stor opsparing i virksomhedsordningen, godt være en idé at købe f.eks. en lejlighed til udlejning og så afvikle opsparingen over en årrække. I stedet for at tage hele beskatningen med det samme når virksomheden ophører.

Ud af virksomhedsordningen, hvad kan man gøre?

En anden løsning kan være, at benytte sig af ophørspension. Er man over 55 år og har drevet virksomhed en årrække, kan der indskydes et engangsbeløb på en ratepension. Så får man da i det mindste fradrag i topskatten for en del af det opsparede overskud.

Der er særlige regler forbundet med det, så jeg anbefaler en nærmere beregning, hvis det er aktuelt.

En tredie løsning kan være, at omdanne til selskab, inden man ophører med virksomhed. Så bliver det opsparede overskud “kapslet inde” i selskabet og man slipper for at afregne skatten her og nu. Bagsiden ved det er naturligvis, at pengene så skal ud af selskabet som løn eller aktieudbytte og så kommer der alligevel beskatning, men dog over en årrække.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.