Registrering af reelle ejere

Reelle ejere, hvad er det?

For nogle år siden fik vi “Det offentlige ejerregister,” så man kan se, hvem der ejer alle selskaber i Danmark.

Og, så alligevel måske ikke. Nogle selskaber ejes f.eks. af et holdingselskab. Datterselskabet ejes af Holdingselskabet, som er den legale ejer, medens de fysiske personer som ejer Holdingselskabet er den/de reelle ejere.

De reelle ejere skal nu registreres har Folketinget besluttet.

Det kan naturligvis gøre det lidt vanskeligt at finde frem til de reelle ejere af et selskab. Altså, hvilke personer, der til syvende og sidst bestemmer over selskabet, hvis selskaber ejes på kryds og tværs af andre selskaber, som igen ejes af personer på kryds og tværs.

Hvem skal registreres?

Det skal den legale ejer. Det kan være fysiske personer, eller selskaber (eller fonde) som ejer mindst 5% af et selskab. Det for så vidt ikke nyt, men skal checkkes.

Det nye er at også de reelle ejere skal registreres. I Erhvervsstyrelsens vejledning hedder det: “Fysiske personer, der i sidste instans direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.”

Det vil sige fysiske personer og ikke selskaber. Det man skal være obs på er at der er flere kriterier som kan afgøre, om man er reel ejer af et selskab:

Ejerandele

Det giver nærmest sig selv. Har man over 50% af anparterne i ApS, så er man reel ejer. Men, man skal her lægge mærke til formuleringen “en tilstrækkelig del” af ejerandelene. Altså: Selvom man måske kun har 25% af anparterne, kan man stadig være reel ejer, fordi man forholdsmæssigt i forhold til de andre anpartshavere, har mange anparter og dermed stor indflydelse.

Stemmer

Anparter og aktier gør det dog ikke alene. Stemmeret betyder også noget. Igen skal man lægge mærke til “en tilstrækkelig del” af stemmerne. Råder man, f.eks. på grund af A-aktier, over flere stemmer end andre aktionærer, så bliver man en af de reelle ejere, selvom man ikke har så stor ejerandel som legal ejer.

Det kan også være der er ejeraftaler som gør,  at man har mere indflydelse end andre aktionærer og det kan også gøre personen til en reel ejer.

For tømrermester Hansen ApS, hvor indehaver Hansen ejer alle anparterne er det ligetil  (og det er rigtig mange selskaber). Men, vær obs på det, når der er flere anpartshavere i spil og aftaler mellem dem.

Hvordan skal der registreres

Det som vi ved om registreringen er, at de skal ske i Det offentlige Ejerregister og i praksis skal ske elektronisk via virk.dk under “ændre virksomhed” ligesom man normalt registrerer.

Og, at der er en sidste frist pr. 1. december 2017. Er det ikke sket inden da, begynder det at koste bøder.

Læs også Anette Sands blog om emnet.

Vi hjælper gerne med at få registreringen af ejerforholdene på plads.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.