Nedrivningsfradrag: Hvornår og hvordan

Nedrivningsfradrag

Kan man få fradrag, hvis man river en bygning ned? Svaret er ja, det kan man godt. Hvis der ellers er noget at trække fra, kan man tilføje.

Det er en forudsætning at det er en erhvervsmæssig benyttet bygning, som man normalt ville kunne afskrive 4% på årligt (måske snart 3% årligt).  Altså en afskrivningsberettiget bygning, som f.eks. en fabrikshal, lade, staldbygning, gartneri m.v.

Klar til nedrivningsfradrag

Det man kan trække fra ved nedrivningen er resten af afskrivningsgrundlaget på bygningen. Selve udgiften til nedrivning er der ikke selvstændigt fradrag for. Bygger man noget andet, så kan man lægge nedrivningsudgiften oveni prisen på den ny bygning. Eller trække fra i ejendomsavance, når man engang sælger.

Hvorfor man vil rive ned stilles der som sådan ikke betingelser for. Typisk er det fordi, at man gerne vil bruge arealet til nybyggeri.

Eller fordi man gerne bare vil have en gammel “rotterede” fjernet af hensyn til miljøet i det hele taget. Måske vil man anlægge en plads, hvor bygningen stod, eller bruge jorden til dyrkning.

 

 

Hvordan beregnes nedrivningsfradraget

Hvis man f.eks. har en bygning, der oprindeligt har kostet kr. 100.000 i år 2002 og nu vil man rive den ned i år 2023, skal vi først opgøre, hvor meget der er afskrevet. Har man afskrevet maksimalt alle årene, så er det 20 år á 4% p.a. af de kr. 100.000. Det er 20 x kr. 4.000 = kr. 80.000.

Så ser regnestykket således ud:

Købspris          kr.   100.000

Afskrevet         kr. –  80.000

Restsum       kr.     20.000

Det vil sige, at der er kr. 20.000 tilbage af afskrivningsgrundlaget. Det er det beløb, vi kan trække fra som nedrivningsfradrag, nemlig kr. 20.000. Hvis ikke man har afskrevet gennem årene, så bliver nedrivningsfradraget tilsvarende større. Nogle gange står det i regnskabet, hvor meget der er afskrevet, andre gang skal man søge i gamle regnskaber, for at finde tallene.

To yderligere betingelser for nedrivningsfradrag

Udover at det skal være en bygning man skattemæssigt kan afskrive på, så gælder der to andre betingelser: Man skal have ejet bygningen mere end 5 år og den skal have haft mindst 5 års brug til afskrivningsberettiget formål.

Er der tale om en bolig, eller et kontor, kan man derfor ikke få nedrivningsfradrag. Men, er det en helt almindelig erhvervsbygning, ja så er det bare at gå i gang med at rive ned.

Når man taler nedrivningsfradrag så taler man normalt skattemæssigt fradrag og afskrivningslovens § 22. Der kan også være tale om nedrivning, når man beregner afskrivning efter årsregnskabsloven, men det giver ikke fradrag i skat, kun i selskabets årsrapport.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.