Virksomhedsordningen, del 3

Få et kapitalafkast af din investering i virksomheden

Sætter du dine penge i banken eller obligationer, er det en passiv investering, men afkastet af den investering beskattes kun som kapitalindkomst. D.v.s. normalt 33% – 40%. Alt efter, hvilken kommune man bor i og indkomsten i øvrigt er.

Sætter man derimod sine penge i en virksomhed og giver den overskud, så koster det op til 56% i skat, nemlig fordi det så bliver til personlig indkomst. Der skal man betale topskat, hvis indkomsten er over en vis grænse, kaldet topskattegrænsen. Den reguleres hvert år.

Det er jo dybest set ulogisk at passive investeringer beskattes lavere end aktive investeringer der skaber jobs og omsætning for landet.

Med virksomhedsordningen, eller måske ”kun” kapitalafkastordningen, kan man få en beregnet rente (kapitalafkast) af sin investering, som beskattes med den lavere skat af kapitalindkomsten.  Kapitalafkast trækkes fra i overskuddet og beskattes som kapitalindkomst.

Sådan beregnes kapitalafkast

Investerer man 5.000.000 kr. i virksomheden, vil der for år 2023 beregnes et kapitalafkast på 3%, d.v.s. 150.000 kr. som altså ikke beskattes med op til 56%, men derimod med 33%-40%.

Når man bruger virksomhedsordningen kan man altså fjerne ekstra-beskatningen i forhold til at sætte pengene i banken.

Også af den grund, kan det være en god idé at bruge virksomhedsordningen.

Derudover får man fuld skatteværdi af renteudgifterne og har mulighed for at opspare i virksomhedsordningen.

 

Satsen for kapitalafkast ændres hvert år

Kapitalafkastsatsen er p.t. 3%

For årene 2018 – 2022 var der dog lige det aber dabai, at kapitalfakastsatsen var 0% og så er  kapitalafkastet jo nul.

Nu, for 2023, er der kommet en kapitalafkastsats igen, som er 3%.

Satsen for rentekorrektion er for 2023 i øvrigt 6%.

 

, , , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.