Foreningen af Registrerede Revisorer skifter navn til Dansk Revisorforening

Dette er ikke noget, vores klienter vil opleve nogen ændring af i vores daglige arbejde. De fleste af vores klienter er formegentlig ikke engang klar over, hvad foreningen er for noget, og hvad det betyder for dem som kunde. Derfor vil vi gerne bruge et par linier i dagens anledning på at fortælle om ændringen.

Revsbæk Revision er en registreret revisionsvirksomhed og medlem af brancheorganisationen Dansk Revisorforening.

At være registreret revisionsvirksomhed vil sige at virksomheden er godkendt af staten til at revidere virksomheder. Endvidere betyder det at vi er underlagt en ekstern kvalitetskontrol, der sikrer at vi vores arbejde er af en bestemt kvalitet. Systemet minder på en række områder om Smiley ordningen til restauranter, bortset fra at vi ikke får et bevis vi skal hænge op.

Fra i dag den 1. februar har vores brancheorganisation Foreningen af registrerede revisorer (FRR) skiftet navn til Dansk Revisorforening – Foreningen af offentligt godkendte revisorer.

I det daglige markedsfører vi os sammen med vores brancheorganisation, idet vi får en hel del af vores faglige uddannelse og kvalitetskontrol igennem vores brancheorganisation. Der findes mange revisionsvirksomheder som er udenfor brancheorganisationen, og som derfor – efter vores opfattelse – ikke nødvendigvis har den samme kvalitet i rådgivningen eller det færdige produkt.

Årsagen til vores forening har skiftet navn er, at den nu ikke udelukkende vil være forening for registrerede revisorer, men også gerne vil være forening for de 2 andre typer statsligt godkendte revisorer nemlig: statsautoriserede revisorer og de ”godkendte revisorer”, som er et resultat af EU’s indre marked, der gør man kan tage sin autorisation fra andre EU lande med sig. Inden for vores lille revisorverden tyder alting på, at titlerne registreret, statsautoriseret og godkendt revisor med tiden vil smelte sammen til kun en titel og derfor er det kun naturligt at forberede branchen på at der med tiden måske kun skal være en enkelt stor brancheorganisation (+ måske en enkelt eller to konkurrerende.)

Du kan læse mere om ændringen på vores forenings hjemmeside.

,

2 Responses to Foreningen af Registrerede Revisorer skifter navn til Dansk Revisorforening

 1. ASger Hansen 04/10/2011 at 22:24 #

  Hvem taler man med, når man som bruger mener, ar revisionen ikke fylder sit position ud, og lader ting ske
  Min situation er en forening/ revisor som jeg mener der kan sættes spørgsmål til.

  • revsbaek 19/10/2011 at 19:08 #

   Svaret på det spørgsmål, afhænger af situationen. Når der er tale om en forening, så har man som medlem jo mulighed for at henvende sig til bestyrelsen/bestyrelsens formand og, hvis det ikke er tilstrækkeligt, at rejse spørgsmål på generalforsamlingen.

   Er der tale om en godkendt revisor, d.v.s. statsautoriseret eller registreret, så er der klagemuligheder, som man bl.a. kan se på revisorforeningens hjemmeside.

   Hvis en revisor laver revision er man “offentlighedens tillidsrepræsentant,” og så kræves der en høj standard af det arbejde som udføres, derunder at revisor skal påse at foreningen overholder relevant lovgivning og f.eks. foreningens vedtægter.

   Men, der kan jo altid være fortolkning og gråzoner på, hvad man mener revisor skal lave. Nogle vil f.eks. mene at en revisor skal rette alle fejl ned til 1,00 krone i regnskabet, medens god skik er, at revisor beregner et væsentlighedsbeløb for, hvor små fejl man skal rette.

   Med mindre der direkte synes at blive begået lovbrud af den ene eller anden art, så må det være bestyrelsen/generalforsamlingen man skal henvende sig til. Eller naturligvis spørge revisor selv.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.