2025 og skattelettelser

Regeringen har fremlagt en 2025-plan for Et stærkere Danmark og i den er der jo en del emner af interesse for både virksomheder og skatteborgere.

Om planen bliver gennemført er der jo mange om at bestemme (derunder LA, Dansk Folkeparti etc.), så helt nemt bliver det jo næppe. Men, kommer der et forlig over de kommende uger, så vil dele af planen utvivlsomt blive gennemført, så derfor er det jo interessant at se, hvad Regeringen vil.

Hovedpunkterne i planen er, når det gælder virksomhederne:

 • Fradrag for egenkapital
 • Større fradrag for forsknings og udviklingsaktiviteter
 • Bedre vilkår for generationsskifte af familieejede virksomheder
 • Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst
 • Fradrag for indskud af kapital i små virksomheder
 • Tre års skattelempelse for nye iværksættere
 • Lavere omkostninger gennem afskaffelse af PSO-afgiften
 • Bedre skattevilkår for opsparing i investeringsinstitutter
 • Lempelse af regler for placering af privatadministrerede pensionsordninger

De tre sidstnævnte punkter vil jeg springe høfligt over, men derimod kommentere på de første.

Fradrag for egenkapital

Det handler om, at man skal kunne fratrække en fiktiv renteudgift i selskabets indkomst beregnet på baggrund af egenkapitalen. Jeg tænker nogle har set til virksomhedsordningens beregning af kapitalafkast. Helt nemt bliver det næppe, for man giver kun fradraget til selskaber som forøger deres egenkapital og derfor kan investere mere.

Satsen bliver maksimalt 3%, så for de små virksomheder bliver det næppe den store vækstmotor i den ende af erhvevslivet.

Investerer man 100 mio. kr.  giver det mening, men investerer man 100.000 kr. så er det nok mest bare endnu en ting man skal huske til sit regnskab.

 

Større fradrag for forskningsudgifter

Den kender vi allerede: Udgifter til forskning og udvikling kan i dag straksafskrives med 100%. Fremover, fra 2017, vil man få en bonus oveni på 50% for SMV (små og mellemstore virksomheder) og 25% for store virksomheder. Vi skal ud og forske!

 

Lettere generationsskifte

Generationsskifte i familieejede virksomhede har i den grad været på dagsordenen, siden SR-regeringen afskaffede skattekursen og man håbede den kom igen. Det er den så ikke kommet. Men, frem til 2020 skal afgiftsatserne reduceres til 5% og frem til 2025 skal afgiften helt fjernes så der ikke skal betales bo- eller gaveafgift når en erhvervsvirksomhed går videre til næste generation.

Det letter jo ikke beskatningen som sådan, men det gør det da lettere at give den gave, som sædvanligvis er nødvendig for at det kan hænge sammen.

 

Lavere skat på aktie- og kapitalindkomst

Den nuværende sats på aktieindkomst, bl.a. aktieudbytte, sættes ned fra 27% til 25%, men først i 2018.

Derudover kommer det et ny interval for aktieindkomst, så aktieindkomst indtil kr. 51.700 beskattes med 25%, indkomst mellem kr. 51.700 – kr. 150.000 beskattes med 35 og resten med 42% som i dag.

Altså en lille lettelse man får med, når man investerer i aktier (og lidt mere bøvl i den daglige udregning).

 

Fradrag for indskud af kapital i små virksomheder

Det er til gengæld spændende, for man vil indføre et skattefradrag når personer tegner kapital i små virksomheder. Det skal lokke flere til at investere. Så hvis man indskyder kr. 200.000 i kapital, kan det altså trækkes fra i skat.

Tanken er sådan set rigtig god, men fradraget er kun som ligningsmæssigt fradrag, d.v.s. den laveste skatteprocent – og mon man ikke skal beskattes igen når aktierne sælges.

Ideen er god, men jeg tror guleroden er for lille. Kun de, som vil investere i forvejen, vil tage det fradrag.

 

Tre års skattelettelse for iværksættere

Iværksætterselskaber skal have 3 års skattefrihed (indtil man har tjent kr. 7 mio. i overskud). Pengene skal blive i virksomheden for at blive skattefri, d.v.s. man kan ikke trække udbytte ud. Men, man kan naturligvis trække almindelig løn ud.

Det er en god idé der foreslås indført fra 2017 som forsøg. Det kendes mig bekendt fra andre lande. Men, har vel også to indbyggede problemstillinger:

 1. Hvad med alle os, der sætter iværk hver eneste dag? Vi skal stadig betale fuld skat.
 2. Hvor mange gange kan man være iværksætter og undgå at betale skat?

Mon ikke der bliver behov for pænt mange kontrolregler for at styre det – og hvad med de, som bruger virksomhedsordningen?

Og, så er der det med genindførsel af mellemskatten på 10% (mod 6% i gamle dage) og beskæringen af rentefradraget og tvungen pensionsopsparing. Men, det er en anden sag.

Alt i alt, er der fortsat lagt op til godt og meget arbejde for virksomheder og revisorer.

Skattelovgivningen bliver nok anderledes – måske mere retfærdig, hvis man kan bruge det ord – men ikke nemmere.

 

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.