Revisionsprotokollen forsvinder

Der var engang…

Sådan begynder de fleste gamle eventyr og mange af dem har en lykkelig slutning, når først vi har været så grueligt meget igennem. Sådan er det også når revisionsprotokollen forsvinder…eller gør den?

Snart kan vi som revisorer sige: Der var engang, da man skulle føre revisionsprotokol, når et selskabs regnskab blev revideret, men det skal man snart ikke mere. Efter 17. juni 2016 ophæves kravet om at revisor skal føre en revisionsprotokol forsvinder. Undtaget er PIE-virksomheder som er virksomheder af særlig offentlig interesse, f.eks. børsnoterede selskaber.

Så i praksis betyder det, at langt langt de fleste danske selskaber, slipper for revisionsprotokollen.

Hvad er en revisionsprotokol?

Revisionsprotokollen er en særlig dansk opfindelse som går ud på, at revisoren skriver direkte til selskabets ledelse (her tænkes på en bestyrelse), om det som revisor har gjort i sin revision.

Navnlig, naturligvis med vægt på: Hvad man har fundet af ting der er problematiske eller forkerte. Formålet er, at revisor taler direkte til den øverste ledelse, uden at direktionen kan blande sig – og revisor får protokollen retur med bestyrelsens underskrift på, at de har set det.

På den måde kan revisor både skrive direkte til bestyrelsen. Og være sikker på, at kritiske bemærkninger er set af bestyrelsen. En stærk direktion kan på den måde ikke styre, hvad revisor fortæller bestyrelsen.

Virker det så i praksis? Ja, det gør det. F.eks. hvis revisor mener at virksomheden har økonomiske problemer, så får bestyrelsen det tydeligt at vide, selvom en direktion måske gerne vil pynte lidt på tallene.

På den anden side, har protokollerne også være til arbejdsmæssigt besvær. Navnlig for alle de små selskaber, hvor der jo ikke har været noget at skrive om. Så skal man lave en standardprotokol, som ledelsen skal læse og det tager jo tid (og koster penge) altsammen.

Revisionsprotokollen forsvinder efter 17. juni 2016

På en måde er det trist at revisionsprotokollen forsvinder; for der ligger en god sikkerhed i at der er en revisionsprotokol. En ordentlighed, om man vil. Ikke at protokollen behøver være på særligt grønt papir med vandværke, som i gamle dage selvom det da var hyggeligt nok.

Men, når man som revisor var færdig med protokollen, så var jeg sikker på, at alle vidste alt om det jeg mener er relevant om regnskabet og virksomhedens økonomiske liv.

 

Revisionsprotokollen forsvinder alligevel ikke efter 17. juni 2016

Men, forsvinder revisionsprotokollen så nu også sådan helt?

Nej, for revisor skal jo stadig rapportere til virksomhedens ledelse. Det følger af de internationale standarder. Det man formelt afskaffer, er jo bare den særligt danske måde at gøre det på. Nu skal det gøres på en anden måde, for virksomhedens ledelse skal reelt stadig have de samme oplysninger.

Det kan man jo så gøre, ved at skrive en særlig beretning til virksomhedens øverste ledelse, som skal bekræftes af ledelsen.

Eller, man kan jo gøre det ved stadig at lave en revisionsprotokol, som fra starten indeholder de temaer, der sædvanligvis skal rapporteres om.

Jeg gør det sidste.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.