Medarbejderaktier, nye regler igen

Medarbejderaktier, en god idé?

Fra tid til anden kommer spørgsmålet op, om det kan betale sig for et selskab, at aflønne personalet med medarbejderaktier.

Der florerer mange rygter om, hvordan det fungerer og ordningerne har været ændret nogle gange over de seneste år. Først var det attraktivt skattemæssigt, så blev det stort set udryddet og nu bliver det igen attraktivt.

For den ansatte kan det at få aktier som bonus eller køberetter til aktier, være en fornuftig ting. Hvis man vel at mærke forventer en værdistigning i selskabet over de kommende år, og det gør man jo, når man selv skal være med at skabe værdien.

Gældende skattemæssige regler

Set fra arbejdsgivers (selskabets) synspunkt kan det at give aktier i stedet for løn, være med til at fastholde nøglemedarbejdere og i øvrigt omforme en kontant udbetaling her og nu til udstedelse af aktier. Også det kan være fornuftigt.

Skattemæssigt er der nu indført nye regler fra og med 1. juli 2016 som følge af finansloven, hvor de borgerlige partier indførte nye regler for medarbejder aktier.

Hovedpunktet er, at den ansatte før 1. juli 2016 blev beskattes som personlig indkomst, med op til 56% i skat, når man får tildelt/køber aktierne. Det er ret dyrt.

Efter 1. juli 2016 skal beskatningen ske når den ansatte sælger medarbejderaktierne, d.v.s. beskatningen rykkes ud i tid til det tidspunkt, hvor man også rent faktisk står med pengene i hånden. Den beskatning bliver som aktieindkomst, d.v.s. 27% eller 42%, hvilket i sig selv er billigere end topskatten på de 56%.

Hvad man tjener, afhænger derfor af, hvad man har givet for aktierne da man fik dem. Har man givet 0 kr., skal man beskattes af hele salgssummen på medarbejderaktierne. Har man f.eks. givet 10.000 kr., skal man beskattes af fortjenesten mellem salgssum og de 10.000 kr.

Til gengæld har arbejdsgiver/selskabet ikke fradragsret for aktierne, for når selskabet ikke har nogen udgift, så der er ikke nogen udgift som kan trækkes fra.

Vilkårene for ordningen i hovedtræk

  • Medarbejderaktierne må ikke være en særlig aktieklasse. De skal være almindelige aktier som kan omsættes almindeligt.
  • Medarbejderen kan ikke videresælge køberetter/tegningsretter. De bindes altså til den enkelte person.
  • Man kan kun få aktiebeløb på op til 10% af årslønnen. Derover så bliver der skattepligt med det samme, så der ligger altså en begrænsning på antallet af aktier/aktieværdi man kan få.

Man skal samtidig huske at indberette til SKAT, når der tildeles købe/tegningsretter, så SKAT kan registrere om vilkåene for den lempelige beskatning er i orden.

De ny vilkår gælder for ordninger der starter efter 1. juli 2016.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.