Andelsbolig ikke i virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen kan ikke bruges på en andelsbolig

Forældrekøb er populært, navnlig op til studiestart, og da ejerlejligheder jo kan være en bekostelig affære, så ser mange studerende og deres forældre på en andelsbolig i stedet.

Når man køber en ejerlejlighed anvender mange virksomhedsordningen til at få fuldt fradrag for renteudgifterne. Ser man på en andelsbolig, skal købere være opmærksomme på, at det kan man ikke på andelsboliger – og det er ret nyt.

Skatterådet har i december 2012 sagt, at virksomhedsordningen ikke kan anvendes på andelsboliger. Argumentet er, at man siger udlejning af en andelsbolig er det samme som udlejning af en lejet lejlighed og dermed ikke er selvstændig virksomhed.

Når Skatterådet begynder at udtale sig om det, skyldes det at nogen har indsendt spørgsmålet på et bindende svar og altså få det svar at man ikke kan bruge virksomhedsordningen. Det er næppe det svar som spørgeren har ønsket sig, men det er det svar man har fået og det gælder nu som rettesnor for alle.

Når det gælder andelsboliger er metoden derfor at den studerende selv køber boligen, evt. med et rente- og afdragsfrit lån med hjemmefra.

Hvem er Skatterådet egentligt: Se her.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.