Arkiv | Revision

Hvad gemmer sig bag revisors erklæring

Opstilling af årsregnskab, hvad er det?

Kan revisor nøjes med at hjælpe med opstilling af årsregnskab, eller skal man revidere? Svaret er ja, vi kan opstille et regnskab, uden at revidere samtidigt. Jeg oplever, at det i praksis giver nogen forvirring, hvad en revisorpåtegning egentligt er. I gamle dage (d.v.s. før 2006) var det sådan set meget nemt. Drev man sin […]

Udgivet i Øvrige emner, Revision, Selskaber 5

Nye beløbsgrænser for revision og udvidet gennemgang

Fra og med 1. januar 2013 gælder nye grænser for, hvornår et selskab kan undlade at få sin årsrapport revideret. Som hidtil kan man undlade revision, hvis man holder sig under 2 af følgende beløb: Omsætning kr. 8.000.000 Balance kr. 4.000.000 Antal ansatte: 12 personer. Overskrider man i to på hinanden følgende år, skal årsrapporten […]

Udgivet i Revision, Selskaber 0

Revisors kvalitetskontrol

Vi skriver fra tid til anden til vores kunder om hint og andet og henviser til, at et givent dokument der skal underskrives af kunden, er en del af vores kvalitetssikring. Revisortilsynet har netop offentliggjort sin årlige redegørelse for 2010 (ja, 2010 – selvom 2011 jo er ved at gå på hæld). Jeg kunne godt […]

Udgivet i Revision 0

Drefo (tidl. FRR), Revofora og FSR fusionerer

Det er ved at være old news, men vi burde måske skrive at vi fremover er med i den nye “megaforening” FSR – Danske revisorer. Vi er mere end 6.000 medlemmer i den nye forening. Den er starten på en omstrukturering af hele revisionsområdet. Idag kom revisorkommisionens anbefalinger til den den fremtidige revisoruddannelse. Fremadrettet vil […]

Udgivet i Revision 0