Opstilling af årsregnskab, hvad er det?

Kan revisor nøjes med at hjælpe med opstilling af årsregnskab, eller skal man revidere? Svaret er ja, vi kan opstille et regnskab, uden at revidere samtidigt.

Jeg oplever, at det i praksis giver nogen forvirring, hvad en revisorpåtegning egentligt er. I gamle dage (d.v.s. før 2006) var det sådan set meget nemt. Drev man sin virksomhed som selskab, skulle det revideres og revisor skrev en påtegning om revision. Ikke så meget snak. Der var altid stor sikkerhed for at regnskabet blev ordentligt gennemset af revisor.

Drev man sin virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, så ville revisor typisk skrive i sin erklæring på regnskabet, hvad man havde kontrolleret.

Nu er der flere varer på hylderne, og det udvikler sig hele tiden. Blandt andet kan man nu nøjes med at få revisor med til opstilling af årsregnskab, uden er revidere samtidigt, hvis man er under beløbsgrænserne for revisionspligt.

Selskaber, som er under grænsen for revisionspligt kan nu vælge mellem en erklæring om: Revision, Udvidet gennemgang, Review (gennemgang) eller Assistance (opstilling af regnskab). For enkeltmandsvirksomheder er der helt frit slag.

En revisorerklæring er jo i bund og grund tre ting. Dels en orientering om, hvem der har ansvar for hvad,  hvilke arbejder revisor har lavet og til slut en erklæring om hvilken konklusion det arbejde så giver anledning til. Er regnskabet i orden, eller er der fundet fejl og mangler.

Hvis man ikke har brug for revision

Så kan du få revisor til at hjælpe med opstilling af årsregnskabet. Revisor skriver så en erklæring om at vi har hjulpet med opstilling. Det kaldes en erklæring om assistance.

En revisorerklæring om assistance betyder vi skriver at revisor erklærer sig om at have hjulpet med at opstille regnskabet. Ikke mere, ikke mindre. I selve erklæringen skriver revisor at vi har opstillet H

signature

Hvad skriver revisor helt nøjagtigt så under på?

Hvad står der i erklæringen

Hvis revisor laver opstilling af årsregnskab, starter erklæringen  med at vi skriver at vi har opstillet regnskabet efter ledelsens oplysninger:

Vi har opstillet årsregnskabet for Selskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Med andre ord: Ledelsen har ansvaret. Godt så. Henvisningen til ISRS 4410 er en international standard, som næppe siger de fleste så meget, men der kan man så gå tilbage og studere mere, hvis man vil.

Senere i erklæringen skriver vi meget højtideligt, at vi som revisorer har brugt vores faglige ekspertise og høje etiske regler:

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Det er altså en fagmand som har lavet arbejdet. Det kan godt virke lidt dobbelttydigt, for på den ene side kontrollerer vi ikke tallene, men skriver alligevel om den høje faglige standard. Hvad skal man så med al den faglighed?  Mere om det senere. Erklæringen afslutter med, at vi skriver vi netop ikke har kontrolleret tallene:

Revisor skriver også:

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Med andre ord: Erklæringen siger at: Ja, vi har med høj faglig ekspertise opstillet regnskabet og påset at det følger årsregnskabsloven. Men, vi siger intet om indholdet. Det kan godt være forkert.

Er en erklæring om opstilling af årsregnskab så noget værd?

Ja, efter min mening af to grunde:

1: Fordi man får sikkerhed for, at regnskabet overholder lovens formalia. Det er trods alt noget, forså bliver man ikke dømt ude fordi man har glemt et eller andet. Eller helt banalt: Glemmer afleveringsfristen.

2: Fordi man får revisorøjne til at gennemlæse regnskabet, så man kan håbe at fejl der er åbenlyse bliver fanget op på den måde. Hvis revisor ser noget, som virker helt mærkeligt, f.eks. at kassebeholdningen er negativ, ja så vil vi naturligvis melde tilbage til klienten om, at her er noget der skal ses på, før regnskabet bliver færdigt.

Det er her, den faglige ekspertise kommer ind. Det er ikke en tilfældig person nede fra gaden som man har bedt gennemset regnskabet, men en faguddannet som skal holde sig up to date med regnskab og skat. Alt i alt bør materialet derfor blive bedre, også selvom revisors arbejder ikke er så omfattende, som når man laver revision.

Kan man nøjes med opstilling af årsregnskab?

Hvem kan bruge (nøjes med) en assistanceerklæring? Mange mindre enkeltmandsvirksomheder og mindre selskaber, hvor der ikke er så mange regnskabsposter at overskue, kan godt nøjes med assistance. Eller, hvis man er meget sikker på sine tal og bare lige skal have hjælp til at huske den nyeste lovgivning.

Skal man bruge regnskabet til banken eller forretningsforbindelser, er det altid en god idé at overveje at få en erklæring med mere sikkerhed, f.eks. en erklæring om gennemgang.

5 Responses to Opstilling af årsregnskab, hvad er det?

 1. Torben Kruse 01/05/2020 at 09:53 #

  Super god beskrivelse, let læselig, og i et godt “jordnært” sprog.

 2. Maria 02/06/2021 at 10:29 #

  Vil man stadig sige, at regnskabet er revisorpåtegnet?

  • Søren Revsbæk 02/06/2021 at 10:48 #

   Hej Maria
   Nej, men vil ikke sige at regnskabet er revisorpåtegnet, men man vil sige at regnskabet er udarbejdet af en revisor, eller bruge formuleringen “der har været revisor med til at lave regnskabet.” Ordet påtegnet bærer en større vægt, så får man assistance til opstilling af årsregnskabet, så vil man ikke sige revisorpåtegnet.

   • Maria 02/06/2021 at 12:26 #

    Tak, det var det, jeg håbede svaret ville være.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.