Fradrag for fødselsdag eller jubilæum?

Hvilke udgifter til fødselsdag eller jubilæum kan trækkes fra?

Kan fødselsdagen trækkes fra?

Som selvstændig er der ret stramme regler for, hvad man kan trække fra i skat, når det gælder virksomhedens udgifter til at fejre indehaveren. Jeg får med mellemrum spørgsmål om det, for ofte vil man jo gerne lave en reception i anledning af indehaverens 50 års fødselsdag (eller noget andet) og invitere samarbejdspartnere samt medarbejdere og familie. Kan det så trækkes fra i skat?

Det entydige svar er: Nej. Der er ikke fradrag for de udgifter, som virksomheden har, for at fejre indehaverens private mærkedage. Uanset om der er fødselsdage, sølvbryllup eller noget andet som er privat.

Det gælder uanset, om der er tale om en personlig virksomhed, eller man driver sin virksomhed i et ApS eller A/S man selv ejer. Selvom man i selskabet er lønmodtager, er man altså ikke mere “lønmodtager,” i skattemæssig forstand, end hvis man havde drevet sin virksomhed som personlig virksomhed. Der findes flere afgørelser på det, blandt andet denne, hvor Byretten sagde at en 60 års fødselsdag, hverken var repræsentation eller reklameudgift.

Man kan diskutere om det er rimeligt. For, den selvstændige “er jo virksomheden,” så at sige, men skattereglerne er altså meget stramme.

Kan udgifter til jubilæum trækkes fra?

Hvis der derimod er tale om noget strengt erhvervsmæssigt, som f.eks. virksomhedens 25 års jubilæum, ser det anderledes ud. Her er der som udgangspunkt fradrag, men man skal til gengæld se på, hvem deltager – og til en vis grad, hvorfor man indbyder. Om man kan trække 100% eller kun 25% af udgifterne fra, afhænger af, hvem der inviteres og deltager.

Personalemiddag giver 100% fradrag

Hvis man holder en intern middag /event for personale i anledning af jubilæum, så er der 100% fradrag for udgifterne. Det er jo personale og så kan man trækkes fra. Det gælder også selvom “et mindre antal” forretningsforbindelser har deltaget.  Altså: Har et par af de vigtigste kunder deltaget, så er der stadig fradrag. Hor mange er så “et mindre antal?” Ja, der findes en afgørelse, hvor tallet er ca. 10% af det samlede deltagerantal.

Hvis man derimod har venner og familie med, så kan udgiften til dem ikke trækkes fra. Der er ikke noget i vejen for at holde en personalemiddag, hvor man inviterer personalet og direktørens ægtefælle eller familie. Man kan bare ikke trække deres andel af udgiften fra.

Reception giver 25% fradrag

Så er der tilfældet, hvor man inviterer udvalgte kunder og forretningsforbindelser(eventuelt også revisor) til en egentlig reception. Det giver også fradrag, men som bekendt så er man her under repræsentationsudgifter. Så er fradraget kun på 25% af udgiften og det kan jo i sig selv lægge en dæmper på arrangementet.

At man holder en reception i anledning af virksomhedens 25 års jubilæum, vil normalt være repræsentation.

Fradrag for reklame

Hvis man derimod benytter jubilæet/fødselsdagen til et reklamefremstød, så bevæger man sig fra repræsentation og over i reklame. Så kan der godt være 100% fradrag for arrangementet. Det er f.eks. hvis man holder et åbent hus, der annonceres i dagspressen/facebook etc. og man bevidst skriver at “alle er velkomne” og man samtidig præsenterer nye varer eller særlig gode tilbud. Samtidig med at man annoncerer, må man gerne udsende personlige invitationer også. Det ændrer ikke fradraget.

Det vigtige er, at alle kan deltage. Både dem man kender og dem man ikke kender. Det der vejer tungt når man skal vurdere om det er reklame eller repræsentation er, om der er åben adgang for en ubestemt kreds af mennesker, at der er tale om et mindre traktement og at der ikke er tale om egentlig bespisning.

Altså: Man kan få en pølse fra grillen, eller en pindemad, men hvis man serverer en stor frokost fra kl. 12 indenfor normal spisetid, så er det ikke reklame. Så er det repræsentation.

Reklameudgifter tager sigte på at opretholde en virksomheds almindelige omdømme eller fremme dens interesser, ved at gøre den kendt og godt bemærket. Det kan et åbent hus arrangement jo fint gøre – og så er der altså igen 100% fradrag.

Vurdering hver gang

Fejrer man virksomhedens jubilæum, eller er der egentligt indehaverens fødselsdag? De ting kan jo være sammenfaldende. Hvis det er tilfældet, så er der i hvert fald vigtig at være skarp på, om det er fødselsdagen eller jubilæet der indbydes til. Jeg gætter på at jubilæet er det mest interessante at holde.

Der er også fornuftigt at vurdere ethvert arrangement ind i konteksten: Hvorfor gør jeg det her – og hvem er mine gæster. Skriv eventuelt din vurdering ned, for hvis SKAT spørger ind til fradraget, så er det sikkert først om 2-3 år, og så er det jo lettere at have lavet sine overvejelser nu, end skulle huske det hele igen til den tid.

Andre omkostninger

Alle de udgifter, som bruges til arrangementet behandles på samme måde. D.v.s. lige fra annoncering, køb af mad, leje af stole, honorar til musikere m.v. Hvis arrangementet er repræsentation, så kan alle udgifterne kun fratrækkes med 25%.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.