Grønt lys for betaling af parkeringsudgifter

Parkeringsudgifter og skattefri kørselsgodtgørelse

Fremover vil SKAT tillade dækning af parkeringsudgifter og at der udbetales skattefri godtgørelse samtidigt.

I løbet af efteråret har der været nyheder fremme om, at SKAT ikke længere vil tillade at arbejdsgiveren betaler parkeringsudgifter for ansatte, hvis den ansatte samtidig får skattefri kørselsgodtgørelse.

p-skilt

Grønt lys til betaling af parkeringsbilletten

Logikken var, at udgifter til parkering er automatisk dækket af den skattefri kørselsgodtgørelse (som i øvrigt nedsættes fra kr. 3,63 til kr. 3,53 næste år).

Men, det er jo i praksis helt urealistisk. Hvis der er tale om en kort tur, men lang parkeringstid på betalingsparkering, så hænger det jo slet ikke sammen. Parkeringsudgifterne kan snildt overstige godtgørelsen ved at køre.

Det har SKAT nu taget til efterretning, så fremover kan arbejdsgiveren godt dække parkeringsudgifter samtidig med at den ansatte får skattefri kørselsgodtgørelse. Ændringen er kommet i et Styresignal, som kan ses på SKATs hjemmeside.

 

For selvstændige

For selvstændige er der en nogenlunde lignende situation. Som selvstændig kan man vælge at få skattefri kørselsgodtgørelse (af sin egen virksomhed) eller man kan vælge fradrag for de faktiske udgifter.

Vælger man at få skattefri kørsel, så kan man ikke samtidig trække parkeringsudgifter fra. Men, man kan godt når det er de faktiske udgifter der fratrækkes.

Nu har Skatterådet imidlertid også godt nyt på den konto. Fra og med 1. januar 2017 kan selvstændige også trække de faktiske udgifter til parkering fra, selvom man i øvrigt vælger at få fradrag for statens takster pr. kørt kilometer.

Men, igen: Alt andet ville også være urimeligt, eftersom parkeringsudgifter, navnlig i de større byer, nemt kan være den største del af udgiften ved at køre til møde eller arbejdsplads.

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.