Omkostningsgodtgørelse igen

Nu kan selskaber (A/S, ApS, IVS m.v.) igen få dækket omkostningerne, hvis man fører en sag mod SKAT. Det kaldes omkostningsgodtgørelse.

Nu er det jo ikke hver dag men fører en skattesag, men fra tid til anden, kan der opstå uenighed og der kan være nødvendigt at gå til Skatteankenævnet, Landsskatteretten eller ligefrem domstolene.

Det kan være en ret dyr omgang, ikke mindst på grund af omkostningerne til advokater og revisorer. Ja, det må indrømmes at regningen kan være høj, for skattesager kræver ofte meget dokumentation og redegørelse. Derfor er der godt nyt for selskaber, som står overfor at skulle føre en skattesag.

Nu kan selskaber igen få omkostningsgodtgørelse i skattesager

Nu kan selskaber igen få omkostningsgodtgørelse i skattesager

Omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde genindføres

Udgifter til sagkyndig bistand i skattesager dækkes helt eller delvist af det offentlige i form af en omkostningsgodtgørelse.

Godtgørelsen udgør 50 % af udgifterne, hvis skattesagen tabes og alle udgifterne, hvis man vinder sagen. Derunder, hvis man opnår medhold i overvejende grad.

Skatteministeren har nu fremsat lovforslag om, at selskaber m.fl. kan få omkostningsgodtgørelse i påklagede skattesager, men kun for arbejde udført fra og med den 1. januar 2017.

Det afgørende for opnåelsen af omkostningsgodtgørelse er altså ikke, hvornår sagen er påklaget, men hvornår arbejdet er udført. Hvis størstedelen af arbejdet er udført inden 1. januar 2017, får man altså ikke nogen refusion for den del af udgiften, uanset om sagen først afsluttes efter 1. januar 2017.

Personer har hele tiden haft adgang til omkostningsgodtgørelse, som selskaber nu også får.

Ingen dækning for egne udgifter
De udgifter som man selv har, f.eks. til at finde bilag, redegøre og deltage i møder, får man ikke nogen dækning for. Det er kun eksterne omkostninger til sagkyndige, f.eks. advokater og revisorer.

 

Ikke fradrag for udgifterne

Når det i det hele taget er interessant at tale om omkostningsgodtgørelse, er det fordi, hverken selskaber eller personer, kan trække udgifterne til skattesager fra i skat. Det er altså ikke fradrag, når man fører sag. Det kan godt være fradrag når man undersøger forholdene og har korrespondance med SKAT. Men, når kommer man til det punkt der skal føres sag, så er der ikke længere fradrag for udgifter til eksperter.

Og, så er det hele i øvrigt udtryk for: “Et skridt tilbage, og et skridt frem igen.” At man nu indfører omkostningsgodtgørelse er kun at indføre retstilstanden fra før man 2009, hvor selskabet også kunne få omkostningsgodtgørelse. Men, det er i det store billede vel kun rimeligt, at både selskaber og personer får en hjælpende hånd, hvis man er nødt til at føre sag mod SKAT.

 

, , , ,

No comments yet.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.